Graduation opportunities

The projects / assignments in this list have not been screened or approved by the faculty yet. The descriptions are as submitted by clients. Students should actively examine whether it will be possible to develop a project into a suitable Graduation Assignment.

If you want your assignment listed below, contact afstudeerbank-io@tudelft.nl.

Graduation opportunities

2024-02-16 | Flour fortification system for Benin, Bopinc

Develop a low-cost maize flour fortification mixing and dosing model that seamlessly connects to current consumer and value chain practices. The focus of the project is on Benin but once successful, it will be used in countries like Tanzania, Bangladesh, and other countries in Asia and Africa.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Samen Spelen, Hogeschool Utrecht

*looking for a dutch speaking student* Samen spelen is essentieel voor de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij is buiten spelen de belangrijkste bijdrager aan een fysiek actieve leefstijl met positieve effecten op de algehele gezondheid, met doorwerking naar de volwassen leeftijd. Helaas spelen kinderen met een lichamelijke beperking weinig buiten, gehinderd door zowel fysieke (zoals ontoegankelijke en onbruikbare speelplekken) als sociale barrières (zoals moeilijk om contact te maken, buitengesloten worden). Dit heeft een grote impact op hun leven. Zij voelen zich dan ook vaak eenzaam. Dit staat haaks op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag waarin gesteld wordt dat óók kinderen met een beperking mee moeten kunnen doen.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Package design for healthy choice, TU Delft

Many people have an unhealthy diet, by eating too much sugar, salt, or unsaturated fat. Packaging design influences consumer perception about healthfulness and tastiness of foods. But people often perceive healthy food to be less tasty, which is especially a problem for so called ‘vice’ foods (foods to indulge, such as cookies). How can packaging for more healthy alternatives in vice food categories be designed, so that they will be more often chosen by consumers?

2024-02-14 | Graduation Opportunity Optimalisatie van de Projectenkalender, Akida

Akida is een vooruitstrevend bedrijf dat zich bezighoudt met het identificeren van projecten nog voordat ze zich manifesteren. Ons platform scant dagelijks automatisch overheidsbronnen, verrijkt de data en maakt deze centraal beschikbaar. Dit draagt bij aan het programmeren van ruimtelijke ontwikkelingen. Het platform zorgt ervoor dat markt en overheid eerder kunnen samenwerking door overheidsplannen centraal te ontsluiten. Dit resulteert in een alomvattend beeld van de ruimte, leidend tot een gebalanceerde en voorspelbare projectenpijplijn.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Online product presentation, TU Delft

In online fashion retailing, communicating clothing fabric is difficult, leading to unnecessary returns. Different ways of presenting fabric properties will be compared (e.g., using pictures, videos, or interactive graphics) in order to help people in getting an accurate perception of the fabric online.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Jongerenparticipatie in Rotterdam, Convergence

Vanuit Healthy Start werken we aan een 2-jarig ontwerpproject over jongerenparticipatie in Rotterdam. We zijn op zoek naar *DUTCH SPEAKING* IO afstudeerders met interesse in het vormgeven van jongerenparticipatie: hoe laat je jongeren meedenken en beslissen over de komst van een nieuwe jongerenhub in Rotterdam? Het doel is om een zo divers mogelijke groep jongeren te betrekken bij het inrichten van het vormgeven van de programmering en het inrichten van de jongerenhub. We zoeken afstudeerders die van februari-juni/juli 2024 beschikbaar zijn. Een mooie opdracht waarin je nauw samenwerkt met onderzoekers, wijknetwerkers en jongerenwerkers. We hebben ruimte voor een of twee IO afstudeerders die zelf begeleiding regelen bij de TU Delft. Heb je interesse? Neem dan contact op met Irene Fierloos via fierloos@essb.eur.nl.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Inspiration In Design Heritage, TU Delft

In this assignment you will develop one or more demonstrators, exploring augmenting design historical products for inspiration. The target audience is (1st year) design students, and the IDE design community at large. The initial focus will be on using smartphone-based augmented reality.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Empower remote healthcare professionals by designing future proof digital solutions, Syntilio

We are looking for a Design student who is eager to use their creative and analytical skills to empower remote healthcare professionals by designing future proof digital solutions. As well, is looking forward to work in an ambitious, warm and energetic team during a 6-months period.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Electrical and Electronic Equipment, Het Groene Brein

To accelerate the transition to a circular economy within the electrical and electronic appliances (EEE) industry, the EEE coalition was established in 2023. Partners in this include Miele, Blue Movement, Atag, Peerby, Techniek NL, Applia. Road2Work, TuDelft, Het Groene Brein etc.

2024-02-14 | Graduation Opportunity Design and Prototyping of the Decision-Making Component of an IPSC Automation System with Human-in-the-Loop AI Integration, Erasmus MC

This master's thesis project aims to contribute to the automation of the production of human induced Pluripotent Stem Cells (hiPSC) by designing and prototyping a decision-making component for an iPSC machine called the RXF system. hiPSCs are pluripotent embryonic stem cells that can be generated from skin or blood cells through a reprogramming process. They offer the possibility to model human diseases and study their behavior. They help scientists discover early disease-causing events in cells and are therefore used in discoveries about premature aging, congenital heart disease, cancer, and disorders connected to fetal development. Because of their characteristics, pluripotent cells can create any body cell to study disease but can also be manipulated to manufacture healthy cells for transplants. The generation of iPSCs is very labor-intensive, requiring daily monitoring and handling of iPSCs. To help scale up hiPSC cell production, researchers at the iPS Core Facility at Erasmus MC are developing the RXF system, which combines several automation technologies to streamline the production process.

Graduation Support