Ontwerpen om meer duurzame consumenten te inspireren

Nieuws - 16 december 2020

De verschuiving naar een circulaire economie gaat niet alleen over duurzame producten, maar ook over duurzaam gedrag. Hoe kan het ontwerp mensen beĆÆnvloeden om beter te zorgen voor de producten die ze gebruiken? Promovendus Laura Ackermann zegt dat voor ontwerpers juist het consumentenperspectief de sleutel is.

Meer te ontdekken

Als onderzoeker aan de Fachhochschule Salzburg las Laura Ackermann veel publicaties van de TU Delft, specifiek van professor Ruth Mugge. GeĆÆntrigeerd door haar onderzoek, dat zich richtte op het ontwerp voor emotionele gehechtheid en hoe product gehechtheid van  consumenten en hun gedrag beĆÆnvloedt, stuurde ze een e-mail. Professor Mugge zou uiteindelijk een van haar promotoren worden. "Nadat ik met haar over het onderwerp hadden gesproken, waren we het erover eens dat emotionele gehechtheid slechts Ć©Ć©n aspect is waar we rekening mee moeten houden bij het veranderen van het gedrag van consumenten", aldus Ackermann. "Het is interessant en relevant, maar misschien zijn er ook andere dingen om te overwegen."

Met het doel om te onderzoeken hoe we consumenten kunnen stimuleren om voor hun producten te zorgen, begon Ackermann aan een doctoraatsreis over het onderwerp "Design for Product Care".

 

Lees de thesis van Laura Ackermann:

Hoe gedragen we ons?

Product care, of productonderhoud, is elke handeling die de levensduur van een product helpt te verlengen. Volgens Ackermann is het perspectief van de consument de sleutel tot het bevorderen van productonderhoud, omdat verzorgingsgedrag altijd door de consument zelf wordt geĆÆnitieerd. Een van de studies die zij heeft uitgevoerd was gericht op het beoordelen van het daadwerkelijke verzorgingsgedrag van een groep consumenten. Met het gedragsmodel van Fogg als theoretisch kader heeft zij interviews gehouden met consumenten om inzicht te krijgen in hun motivatie, mogelijkheden en triggers met betrekking tot productzorg.

Hoewel ze bruikbare inzichten verkreeg, ontdekte ze dat dit soort kwalitatief onderzoek zeer tijdrovend was en besloot ze te kiezen voor een meer kwantitatieve benadering. Deze andere aanpak resulteerde in de ontwikkeling van een 10-punten schaal die gebruikt kan worden om de impact van design op de productzorg op een efficiƫntere manier te meten. De schaal, die een specifiek product als referentiepunt gebruikt, beoordeelt het gemak, de relevantie en de positieve ervaring op het gebied van productzorg.

Het staat op de kaart

Tijdens haar doctoraatsproces hielp Ackermann ook bij het begeleiden van een masterproject waarin een student workshops met ontwerpers gaf om verschillende manieren te identificeren waarop design de productzorg kan stimuleren. Deze strategieƫn zijn vervolgens verwerkt in de Product Care Kit, een kaartenset die bedoeld is om ontwerpers te leren over productzorg en om inspiratie te geven voor het ontwerpen ervan. Ontwerpers worden aangespoord om na te denken over zaken als reparatie, onderhoud en herbestemming van producten. Ze kijken ook naar consumentenpersona's, wat mensen motiveert en hoe verschillende categorieƫn producten worden gebruikt. Uiteindelijk geeft deze tool een beter inzicht in de vele facetten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen voor productonderhoud.

Het gaat niet alleen om het product

Veel van het bestaande onderzoek naar strategieƫn voor reparatie en onderhoud is grotendeels gericht op de producten zelf, zegt Ackermann. Ze ziet haar onderzoeksbijdrage als het werkelijk rekening houden met de consumentenaspecten, waarbij wordt gekeken naar wat de consument motiveert om voor producten te zorgen. "Ik denk niet dat je je alleen op het product moet richten, maar je moet ook rekening houden met het feit dat het uiteindelijk de consument is die ervoor moet zorgen", zegt ze. "Het product zorgt niet voor zichzelf."

Ackermann heeft ook geleerd dat, hoewel er een element van emotionele verbondenheid is,  zorg voor een product ook afhangt van hoe goed een product past bij je eigen behoeften. Neem bijvoorbeeld winterlaarzen. "Er is niet echt een emotionele band, maar mensen zorgen ervoor omdat ze belangrijk en nuttig zijn," zegt ze. Ze merkt ook op dat de sociale context relevant is en legt uit dat als je familie en vrienden voor hun producten zorgen, jij dat waarschijnlijk ook zal doen, omdat je misschien een bepaalde sociale druk of verwachting voelt om voor hen te zorgen.

Bedrijven overtuigen

Het meest uitdagende deel voor de toekomst, zegt Ackermann, is het overtuigen van bedrijven om deze kennis toe te passen. "Voor bedrijven is de vraag altijd: zal het beter zijn als de consumenten juist niet voor hun producten zorgen, want dan verkopen we meer. Toekomstig onderzoek moet zich richten op dat stuk, hoe we echt bedrijfsmodellen kunnen creƫren om dit te ondersteunen en bedrijven te overtuigen om deze toe te passen".

Laura Ackermann