Enduring Rewards

“Vanaf morgen ga ik weer gezond eten en twee keer per week sporten!” Iedereen heeft zich dit weleens voorgenomen. En niet zonder reden, want uit recent uitgevoerde grootschalige bevolkingsonderzoeken blijkt dat de levensverwachting door een gezonde leefstijl met zes jaar kan toenemen. Bovendien kan een gezonde leefstijl ervoor zorgen dat het negen jaar langer duurt voordat mensen chronische aandoeningen ontwikkelen. De vraag waar iedereen mee worstelt is: “Hoe lukt het mij om door te gaan op de ingeslagen weg?”

Het project Enduring Rewards onderzoekt en evalueert hoe ontwerp kan bijdragen aan motivatie voor blijvende gedragsverandering. Ontwerpers, psychologen, ziekenhuizen, gemeentelijke instellingen en ontwikkelaars van e-health-toepassingen en games werken samen in dit project, dat mensen wil helpen die worstelen met het volhouden van een gezonde leefstijl. 

Verschillende interventies zijn succesvol gebleken in het motiveren van mensen om een gedragsverandering voor een gezondere leefstijl in gang te zetten, maar meestal volstaan deze niet om mensen blijvend te motiveren, waardoor ze er niet in slagen deze vol te houden. Prikkels in de vorm van punten als beloning die je kunt inwisselen voor spullen of kortingen zijn bewezen motivators om gedragsverandering in gang te zetten en vormen de kern van het overal in Nederland uitgerolde BENEFIT-programma. Onderzoekers van de faculteit Industrieel Ontwerpen, de Universiteit Leiden en het Erasmus MC verwachten dat zulke prikkels mensen ook kunnen aanzetten tot een blijvende gedragsverandering, mits deze zijn toegesneden op de persoon. In het kader van het project zijn vier personalisatiestrategieën vastgesteld: 

  1. Soort, hoeveelheid en momenten van prikkels aanpassen aan het stadium van gedragsverandering
  2. Persoonlijke feedback ten aanzien van de gezondheid inzetten als motivator 
  3. Beloningsprikkels toesnijden op het individuele betrokkenheidsprofiel 
  4. Door het systeem geïnitieerde prikkels omzetten in door de gebruiker geïnitieerde prikkels. 

Enduring Rewards onderzoekt voor deze strategieën theorieën, werking en gegamificeerd e-health-ontwerp in twee proefopstellingen bestaand uit programma’s die succesvol zijn gebleken voor het in gang zetten van gedragsverandering, maar niet voor het volhouden hiervan. Dit zijn respectievelijk The Box van het LUMC, een telemonitoringproject voor patiënten met hart- en vaatziekten dat hen moet helpen de omslag te maken naar gezond gedrag en dit vol te houden, en Lekker Fit! van de gemeente Rotterdam, dat beoogt een gezonde leefstijl onder adolescenten te stimuleren. Projectpartners zijn onder andere het LUMC, het Erasmus MC, het e-health-platform &niped, Innovattic en de gemeente Rotterdam.

In het project zullen e-health-‘demonstrators’ worden ontwikkeld door middel van Research-through-Design-methoden op basis van co-creatie. Deze demonstrators zullen worden beoordeeld op blijvende gedragsverandering van zes maanden. Het project moet resulteren in e-health-ontwerpmiddelen voor blijvende gedragsverandering die zijn gebaseerd op de beoordeelde demonstrators en psychologische theorie.


IO-groep betrokken bij project:

Project leader

PhD

PhD

Postdoc

Co-applicant

Andrea Evers

/* */