Huidig onderzoek

in het kader van het Belonging Project

Welzijn van studenten in de afstudeerfase aan de TU Delft

Sinds het uitbreken van de coronacrisis doen Mieke van der Bijl-Brouwer en Rebecca Price, beiden onderzoeker en docent aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, onderzoek naar het welzijn van studenten. Bij het kijken naar met name studenten in de afstudeerfase bleek dat zij voor verschillende uitdagingen staan nu ze vanuit huis aan een intensief individueel project moeten werken. Ook als corona niet in beeld is, voelen de meeste studenten zich onder druk gezet omdat dit project hun ‘meesterwerk’ is. Veelvoorkomende uitdagingen zijn een gebrek aan routine en motivatie, een ongezonde nadruk op prestaties, moeilijkheden bij het nemen van beslissingen in het ontwerpproces, onzekerheden, enzovoort. Sommige van deze uitdagingen zijn groter geworden vanwege de coronacrisis, maar de uitbraak van het virus heeft ook nieuwe uitdagingen met zich meegebracht, zoals problemen met het scheiden van studie en ontspanning, omdat alles in één (slaap)kamer gebeurt.

Blogpost: Graduate Student Motivations Blogpost: The University as a Flock of Birds?

Gezien het verloop van de coronacrisis en naar aanleiding van deze bevindingen hebben er enkele kleine experimenten plaatsgevonden, gericht op studenten in de afstudeerfase en medewerkers van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Aangezien elke student zijn eigen afstudeertraject vormgeeft, zijn deze experimenten co-creatief opgezet met een actiegerichte aanpak. Door verschillende interventies uit te voeren en deze te evalueren, leren we van elkaar wat wel en niet werkt.

We willen deze aanpak nu opschalen, zodat meer studenten en medewerkers binnen onze faculteit kunnen worden ondersteund en er ook experimenten op andere faculteiten kunnen worden gepland. Het doel is om een impact te hebben die verder gaat dan de onmiddellijke reactie op de coronacrisis en initiatieven te ontwikkelen die het welzijn, de betrokkenheid en de inclusiviteit in het afstudeerproces van de TU Delft bevorderen. Daarom zal dit project ook deel gaan uitmaken van, en een bijdrage leveren aan, het programma Welzijn en studieklimaat van de TU Delft, omdat het project het potentieel heeft om het subjectieve welzijn en de leerresultaten van studenten te verhogen, de afstudeerstress te verminderen en de vertraging bij het afstuderen te beperken. Dit project zal zich bovendien ook richten op het bevorderen van inclusiviteit door studenten met een handicap in het project te includeren.