Veerkrachtige Designers Smeden

Senior Comenius Fellowship

Een "succesvol afstuderen" wordt gezien als het hoogtepunt van een studentendiploma en biedt een tastbaar pad naar een professionele carrière. Tijdens uitgebreid onderzoek naar de motivatie van afstuderende studenten en de uitdagingen van studenten tijdens Covid-19, zijn we ons diep bewust geworden van de mentale, sociale en financiële moeilijkheden waarmee ons Master cohort te maken krijgt. Naast de altijd aanwezige omgevings- en prestatiedruk, zijn afstuderende designstudenten steeds meer geïnteresseerd in het oplossen van 'big picture problems'. Deze unieke combinatie van factoren veroorzaakt een hoge mate van onzekerheid en kwetsbaarheid bij onze studenten wanneer ze echt - daarom moeten ze veerkrachtig zijn om positieve leereffecten te oogsten van succesvol afstuderen.

In plaats van dit omkaderde probleem van de veerkracht van studenten te zien als het domein van academische begeleiders en psychologen, stellen wij voor dat het smeden van veerkrachtige ontwerpers een onderwijsactiviteit wordt die centraal staat in de ontwikkeling van succesvolle afstudeerders - en meer fundamenteel als een benadering om ontwerpers voor te bereiden op de ontberingen van de beroepspraktijk.

"Forging Resilient Designers" zal een programma ontwikkelen voor 'designer resilience' dat afstudeerstudenten uitrust met de capaciteit om te onderhandelen over inherente complexiteiten waarmee ontwerpers te maken krijgen bij hun afstuderen. Veerkracht van ontwerpers wordt voorlopig gedefinieerd als de persoonlijke capaciteit van de ontwerper om (1) om te gaan met onzekerheid, (2) te reageren op tegenslagen en (3) kritiek te verwerken. Het Comenius project zal de ontwikkeling van designer resilience op een student-centrische manier benaderen, door het identificeren en definiëren van designer resilience, en het ontwikkelen van pedagogische tools door middel van co-design workshop met studenten, studentenorganisaties en docenten.

Dit project wordt gefinancierd door NWO, onder subsidienummer: 405.21865.414

De projectbenadering zal student-centrisch zijn, waarbij studenten altijd betrokken worden en zelfs de mogelijkheid krijgen om de ontwikkeling van een weerbaarheidsprogramma te leiden. Specifiek, beoogde resultaten zullen zijn:

  1. Workshops voor veerkrachtige ontwerpers om a) afgestudeerden voor te bereiden op hun komende projecten, b) tussentijdse workshops om afgestudeerden te ondersteunen tijdens hun projecten;
  2. Oprichting van een netwerk van veerkrachtige ontwerpers voor mentorschap en het delen van ervaringen;
  3. Een programma en pedagogische instrumenten om zelfregulerend leren van studenten over het onderwerp veerkracht van ontwerpers te bevorderen, in te voeren tijdens de masterherziening van de IDE-faculteit;
  4. Ontwikkeling van een leermatrix die de integratie van ontwerpweerbaarheid in het beoordelingsschema voor het afstuderen mogelijk maakt;
  5. Meetprotocol om de effectiviteit van het designer resilience programma te evalueren.