Onderzoeknieuws

1353 resultaten
16 januari 2019

Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

Een nieuwe neerslagindex vergelijkt de risico’s van extreme neerslag voor steden. Van de provinciehoofdsteden in Nederland komt Den Haag er het slechtst van af.

15 januari 2019

Grote warmte- en koudeopslag-systemen kunnen veel beter worden gepland

Op sommige plekken in Nederland wordt het in de bodem al krap voor warmte- en koudeopslag-systemen, die grote gebouwen energiezuinig kunnen verwarmen en koelen. Dat kan een stuk beter, zegt onderzoeker Marc Jaxa-Rozen. Hij promoveert op dinsdag 15 januari op dit onderwerp aan de TU Delft.

14 januari 2019

Subsidie voor Forensisch Plaats Delict Onderzoek

Het onderzoeksteam Plaats Delict Innovatie (PDI) van de TU Delft ontving een subsidie voor hun onderzoek naar de optimalisering van de werkwijze van forensisch onderzoek op een plaats delict.

14 januari 2019

TU Delft en CTU winnen Taxify Self-driving Fleet Optimisation Challenge

Het onderzoeksteam Plaats Delict Innovatie (PDI) van de TU Delft ontving een subsidie voor hun onderzoek naar de optimalisering van de werkwijze van forensisch onderzoek op een plaats delict.

14 januari 2019

Afdeling Cognitive Robotics (CoR) opent nieuw lab

Op feestelijke wijze openden decaan Theun Baller en Hans Hellendoorn, afdelingshoofd van de afdeling Cognitive Robotics, deze maand het nieuwe CoR-lab.

14 januari 2019

Two TU Delft Global projects granted by NWO

In the second call of the joint SDG research programme of NWO-WOTRO Science for Global Development and Dutch co-funding research organisations two projects from TU Delft | Global Initiative were granted funding. This programme funds use-inspired research to the benefit of the most vulnerable people in Low- and Middle-Income Countries (LMICs).

14 januari 2019

Materiaalkundigen ontrafelen 3D-techniek van Rembrandt

Een internationaal team van onderzoekers, geleid door de Afdeling Materials Science and Engineering en het Rijksmuseum, hebben ontdekt hoe Rembrandt een ‘3D-effect’ creëerde in zijn schilderijen.

10 januari 2019

Geavanceerde elektronenmicroscoop bij MSE

Sinds eind december is de faculteit 3mE een geavanceerd onderzoeksinstrument rijker. Bij de afdeling MSE staat een nieuwe elektronenmicroscoop, uitgerust met een Xe+ ionenbundel om 3D-onderzoek aan materialen mogelijk te maken.

08 januari 2019

Theme of the Dies Natalis celebration 2019 is Climate Action

In our future energy system, electricity derived from solar panels and wind turbines, and heat derived from geothermal wells, heat pumps, solar collectors and urban surfaces will constitute cheap and abundant sources of carbon-free energy for our built environment and for our industries.

19 december 2018

Building Market Briefs: de Europese bouwsector in kaart gebracht

Het EIT Climate KIC-initiative is een Europese kennis- en innovatie community die zich inzet voor een snellere overgang naar een CO2-vrije economie. Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen ligt er ook in de bouw een grote opgave. Het biedt kansen voor marktpartijen, maar vaak ontbreekt het innovatieve ondernemers aan de juiste informatie om die kansen ook over de grens te benutten. Henk Visscher, hoogleraar woonkwaliteit aan de TU Delft, is een van de initiatiefnemers om de benodigde kennis in kaart te brengen. Een serie rapporten, de 'Building Market Briefs' geeft uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, relevante regelgeving en beleid in diverse Europese.

18 december 2018

Eerste joint PhD degree materiaalkunde van TU Delft en Universiteit Gent

18 december 2018

Lunch Lecture e-Refinery

18 december 2018

Superhelden in de klas

17 december 2018

Peter Visser receives the Scientist of the Year Award from AkzoNobel

17 december 2018

Publicatie resultaten MSc II Design Studio Mobility & Public Space in the City of the Future

De resultaten van de multidisciplinaire MSc II-ontwerpstudio ‘Mobility & Public Space in the City of the Future’ zijn gepubliceerd door TU Delft Open op BK BOOKS. In het boek geeft een multidisciplinair en internationaal team van 30 studenten antwoord op de hoofdvraag van de nationale BNA ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’: Hoe kunnen we een transformatiegebied op integrale wijze ontwerpen en ontwikkelen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig stedelijk milieu?