Onderzoeknieuws

1255 resultaten
16 juli 2018

TU Delft van start met top onderzoeksfaciliteit toekomstig energiesysteem

Dit lab wordt een unieke faciliteit waar toponderzoek naar systeemintegratie in het energiesysteem plaats vindt.

12 juli 2018

TU Delft publiceert uitkomsten onderzoek oorzaken schade in provincie Groningen

De TU Delft heeft het onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in de provincie Groningen afgerond en gepubliceerd. De onderzoekers hebben 69 panden onderzocht waarvoor complexe schade was gemeld. Deze panden bevatten in totaal ruim 2400 schades. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan gebouwschade in de provincie. De onderzoekers concluderen dat het toewijzen van schade aan concrete oorzaken alleen indicatief mogelijk is. Omstandigheden in het gebouw, fundering en bodem zijn de belangrijkste onderliggende oorzaken voor schades bij de onderzochte gebouwen. De invloed van bevingen is moeilijk uit te sluiten uit de best verklarende scenario’s voor schade in de onderzochte panden, maar valt tegelijkertijd ook moeilijk te bewijzen.

12 juli 2018

Riender Happee op BNR

10 juli 2018

Businessmodel ‘betalen per wasbeurt’ blijkt goed voor het milieu

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

09 juli 2018

Arend Schwab op RTL Nieuws

09 juli 2018

Arend Schwab op RTL nieuws

05 juli 2018

Docent van het jaar 2017-2018

05 juli 2018

Peter Wellens ontwikkelt voorspellingsmethode van golfklappen in zware storm

05 juli 2018

Europese Commissie ondertekent innovatieprogramma voor scheepsbouwindustrie

05 juli 2018

Ontdek de next-generation metrics tool

05 juli 2018

Symposium: Shaping an Inclusive Energy Transition

At the occasion of the inaugural address of Professor Zofia Lukszo, the Energy & Industry research group, Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, is organizing a symposium on the theme of how to shape an “Inclusive Energy Transition”.

05 juli 2018

Allereerste boek geschreven op het gebied van de bio-gebaseerde processen

04 juli 2018

Toename van extreme zeewaterstanden langs de kust wereldwijd verwacht

Klimaatverandering zal leiden tot een toename in extreme zeewaterstanden, en daarmee tot hogere overstromingsrisico’s voor kustgebieden. Een internationaal team bestaande uit onderzoekers uit Italie, Griekenland, Engeland en Nederland (TU Delft / Deltares) publiceerden hier onlangs over in Nature Communications.

03 juli 2018

CWI onderzoekers maken energienetwerk stabieler met wiskunde

Onderzoekers van Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben ontdekt hoe schommelingen van wind- en zonne-energie storingen in electriciteitsnetwerken kunnen veroorzaken. Het wiskundig raamwerk ontwikkeld door de onderzoekers biedt ondersteuning bij het voorspellen van mogelijke stroomstoringen in het hoogspanningsnetwerk.

02 juli 2018

Urban Energy Innovation Symposium

Het TU Delft Urban Energy Platform organiseerde op 30 mei het symposium Urban Energy Innovation. Het realiseren van een klimaat-neutrale gebouwde is een grote uitdaging. Op dit symposium werd besproken welk onderzoek en innovatie hiervoor nodig is.