Kluisjes

Binnen de faculteit Bouwkunde kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van lockers. 

Lockers worden alleen vrijgegeven d.m.v. het uitlezen van een geldige campuskaart. Een student of medewerker kan zijn campuskaart voor de betreffende terminal houden en krijgt van de terminal een locker toegewezen. Binnen de TU Delft campus en dus ook op de faculteit kunt u slechts Ć©Ć©n locker tegelijkertijd in gebruik hebben.

Locker in gebruik nemen

Stap 1
Houd de campuskaart voor de kaartlezer onder de terminal.

Stap 2
De terminal wijst u een kast toe en zal deze ontgrendelen. Tijdens het ontgrendelen zal het LED-lampje van de betreffende locker rood knipperen. Binnen 20 seconden dient de locker geopend te worden.
U gaat naar uw kast, doet uw spullen hierin en sluit het deurtje. Het slot zal zich met een zachte klik in 20 seconden vergrendelen

Lockergebruik verlengen of locker vrijgeven voor een andere gebruiker

Stap 1
Houd de campuskaart voor de kaartlezer onder de terminal.

Stap 2
De terminal vraagt u nu of u weggaat of de locker alleen even wilt openen. Kies ā€œalleen openenā€ als u alleen iets uit de locker wilt halen en (wel de locker wilt houden) nog blijft.
Kies in alle andere gevallen ā€œik ga wegā€. De locker wordt dan weer vrijgegeven voor de volgende gebruiker. Om het kastje te openen drukt u zachtjes tegen het deurtje zodat het slot zich kan ontgrendelen.

Onjuiste of geen werking

Het kan voorkomen dat een campuskaart door de terminal wordt geweigerd. EĆ©n van de oorzaken hiervan kan zijn dat de betreffende campuskaart nog niet geregistreerd staat. Meld je in dit geval bij het Servicepunt!
Indien u uw pas op de verkeerde locatie aanbiedt, zal het systeem dit aangeven.