Noodgevallen & Hulpverlening

In het hele gebouw hangen vluchtplan-bordjes met daarop de vluchtroutes per verdieping en noodinformatie. Het is belangrijk dat u in geval van nood belt naar het nummer 015-2788888. Via dit nummer worden niet alleen de eventuele hulpdiensten opgeroepen maar wordt ook de BHV-organisatie van Bouwkunde op de hoogte gesteld zodat er direct actie kan worden ondernomen. 

Instructies

TU Delft noodnummer

In geval van nood:
Bel 015 - 27 88888