Nieuws

15 april 2020

Start PWE voor de Regionale Energie Transitie Súdwest-Fryslân

Start PWE voor de Regionale Energie Transitie Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân wil bijdragen aan de Regionale Energie Transitie. Dit doen zij door te kiezen voor een unieke koers, waarbij inwoners een belangrijke stem krijgen. Inwoners zullen komende tijd worden geraadpleegd hoe zij de energietransitie willen vormgeven. Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is één van de stappen om inwoners te betrekken. Mede dankzij PWE, krijgen inwoners van Súdwest-Fryslân een belangrijke stem bij het bepalen van de opties voor de Regionale Energie Transitie van de gemeente.

02 april 2020

Webinar resultaten PWE Warmte transitievisie Utrecht

Webinar resultaten PWE Warmte transitievisie Utrecht

De gemeente Utrecht wil dat in 2030 40.000 woningen en andere gebouwen in de stad aardgasvrij zijn. De gemeente gaat al aan de slag met 18.000 woningen, en dus moeten er nog 22.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Om hiervoor een plan te maken heeft de gemeente een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) laten uitvoeren, waar 617 bewoners aan hebben deelgenomen. Op dinsdag 7 april, van 15.30 – 17.00, presenteren wij de resultaten van de PWE die is uitgevoerd voor de transitievisie warmte van de Gemeente Utrecht. Dit wordt gedaan in de vorm van een webinar, via Zoom.

26 maart 2020

PWE als bron voor co-creatie in de duurzame warmtetransitie

PWE als bron voor co-creatie in de duurzame warmtetransitie

Verwarmen is een fundamenteel onderdeel van de menselijke behoefte aan geborgenheid in onze koudere klimaten. Daarom vormen huiseigenaren en lokale gemeenschappen een belangrijk onderdeel van het systeem in de transitie naar duurzame verwarming. Hun bijdrage aan deze warmtetransitie, door het toepassen van duurzame verwarmingstechnologieën voor hun huizen en gebouwen, is essentieel. Co-creatie biedt daarvoor de ruimte.

12 maart 2020

De invloed van een woonlocatie in PWE

De invloed van een woonlocatie in PWE

Heeft de locatie waar mensen wonen invloed op de keuze die zij maken tussen transportprojecten in een PWE? Het antwoord is ja volgens Lisa Volberda, die afgelopen woensdag 11 maart afstudeerde voor de opleiding Transport, Infrastructuur en Logistiek. In haar thesis maakte zij een onderverdeling tussen burgers wat betreft de toewijzing van het overheidsbudget aan ruimtelijke infrastructuurprojecten, waarbij zij gebruik maakte van Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).

05 maart 2020

Wat is het grootste voordeel om te kiezen voor PWE in de energie transitie?

Wat is het grootste voordeel om te kiezen voor PWE in de energie transitie?

Op 3 maart presenteerden wij Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) bij Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) in Utrecht. LEO is een initiatief vanuit verschillende organisaties in de energiesector en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met als doel de samenwerking tussen partijen in de energie transitie te verbeteren. De bijeenkomst was gericht op ‘slimme participatie’. Daarom ging onze presentatie over hoe burgers beter kunnen worden betrokken door middel van een PWE.