CSE-studenten leveren unieke prestatie

Nieuws - 13 maart 2019 - Communication

Studenten Buster Bernstein en Jasper Geurtz hebben een unieke prestatie geleverd: hun paper Evaluating the Effectiveness of Multi-Agent Organisational Paradigms in a Real-Time Strategy Environment is namelijk geaccepteerd voor de eerstvolgende AAMAS, een van de meest  toonaangevende conferenties op het gebied van kunstmatige intelligentie, autonome agenten en multiagentensystemen. Van 13 t/m 17 mei verblijven Buster en Jasper in Montreal om daar hun bevindingen met de rest van de wereld te delen.

StarCraft

Als onderdeel van het honoursprogramma dat Buster en Jasper volgden, evalueerden de twee verschillende organisatiestructuren binnen de kunstmatige intelligentie. Zo testten zij uit hoe er bijvoorbeeld gereageerd wordt op een meer hiërarchisch organisatiemodel (top-down, één agent is de baas, de rest luistert) of op een meer op de markt gebaseerd model (één iemand verkoopt taken waardoor elke agent uiteindelijk zelf bepaalt hoe of wat). Dit deden de studenten aan de hand van StarCraft, een computerspel dat in 1998 op de markt kwam en eigenlijk twee grote uitdagingen kent: er moet een zo sterk mogelijk leger worden gebouwd met beperkte middelen en daarna moet er tegen elkaar worden gevochten. Dat maakt het erg lastig voor computers om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Daardoor is het spel een ideale proeftuin om na te gaan hoe verschillende organisatiestructuren de prestaties beïnvloeden én hoe makkelijk ze te implementeren en eventueel uit te breiden zijn.

Honoursprogramma

Voor bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft, is er het zogenoemde Honours Programme Delft: een uitdagend aanvullend programma voor studenten die bovengemiddeld presteren. Initiatief nemen en zelfstandig onderzoek en/of projecten doen, zijn eigenschappen die erg van pas komen tijdens het doorlopen van betreffend traject. Gedurende het honoursprogramma werden Buster en Jasper begeleid door Vincent Koeman die als PhD’er betrokken was bij de Interactive Intelligence Group. Op 18 juni 2019 verdedigt hij zijn proefschrift  Tools for Developing Cognitive Agents.