Koninklijke Onderscheiding voor Miro Zeman

Nieuws - 26 april 2019 - Communication

Professor Miro Zeman, hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Zeman ontving deze onderscheiding voor zijn grote wetenschappelijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening, een thema van enorm maatschappelijk belang. Zeman is een internationaal erkend expert in duurzame energie, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de optische en elektrische modellering van zonnecellen. Hij ontwikkelt nieuwe technologieën om de efficiëntie van zonnecellen te optimaliseren en doet tevens onderzoek naar de benodigde systeemintegratie voor een stabiel elektriciteitsnetwerk geschikt voor de opwek uit hernieuwbare, fluctuerende bronnen. Zo is hij een drijvende kracht achter het nieuwe Electrical Sustainable Power Lab, een onderzoeksfaciliteit gericht op het elektriciteitssysteem van de toekomst.

Even belangrijk zijn Zeman’s bijdragen aan onderwijs en valorisatie. Masterstudenten kunnen voor hun afstudeerprojecten terecht in zijn uitgebreide netwerk binnen de industrie en kennisinstellingen. Hij begeleidde al tientallen promovendi, maar biedt zijn kennis over zonne-energie ook aan de hele wereld aan via massive open online courses (MOOC’s). In 2006 richtte hij de Slowakian Renewable Energy Agency op, een organisatie zonder winstoogmerk die het gebruik van zonne-energie in Slowakije stimuleert. Hij was ook betrokken bij de oprichting van twee Delftse startups in zonne-energie, Eternal Sun en Delft Spectral Technologies.