Professor David Keyson benoemd als Diversity Officer

Nieuws - 16 september 2020 - Communication

Het College van Bestuur heeft prof. David Keyson van IO per 1 september 2020 benoemd als Diversity Officer. Hij volgt prof. Rinze Benedictus op die deze functie de afgelopen drie jaar bekleedde.

De rol van Diversity Officer is in het leven geroepen om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bij de TU Delft te bevorderen. “Rinze Benedictus heeft de afgelopen jaren uitstekend invulling gegeven aan deze nieuwe rol. We danken hem hierbij hartelijk voor zijn pionierswerk”, zegt Vice Rector Magnificus Rob Mudde. “Het is aan David Keyson om de dialoog op dit onderwerp verder aan te gaan en diversiteit en inclusie als kernwaarden in alle geledingen van de organisatie te bevorderen en te verankeren.”

De komende jaren zal David Keyson het diversiteitsbeleid van de universiteit verder vormgeven en het diversiteitsnetwerk binnen en buiten de organisatie uitbreiden. Keyson pakt deze uitdaging uit volle overtuiging op: “Er is het besef in de organisatie dat er nog veel moet gebeuren om een betere afspiegeling van de samenleving te worden, een plek waar mensen van elke achtergrond zich thuis voelen. Met dat als uitgangspunt moeten we nu concrete veranderingen teweeg brengen. Dat is een grote uitdaging, maar wel een waar ik me enorm op verheug en die ik als een zeer positieve stap beschouw. Diversiteit komt uiteindelijk de intellectuele missie van TU Delft ten goede door het verrijken van kennis en creativiteit. Voor onderzoek betekent dit het aanpakken van lastige problemen, het inbrengen van verschillende invalshoeken en benaderingen. Het leren en begrijpen van verschillende standpunten is ook van vitaal belang voor ons onderwijs.”

/* */