Koninklijke Onderscheiding voor wiskundige Kees Vuik

Nieuws - 26 april 2021 - Communication

Vandaag heeft professor Kees Vuik, numeriek wiskundige, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Op het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel werd Vuik benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau – een onderscheiding die enkel wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij. Niet alleen als wetenschapper heeft Vuik een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving geleverd; ook heeft hij – dankzij zijn bescheiden, verbindende en initiatiefrijke persoonlijkheid – buiten de universiteitsmuren veel voor anderen betekend.

De Delftse carrière van Kees Vuik startte in 1977 met de opleiding technische wiskunde. Inmiddels is hij professor, en bovenal een trotse vader van zeven kinderen. Met vier van hen deelt hij een TU-band. Het vakgebied waarbinnen hij opereert, is de numerieke analyse. Een tak van de wiskunde die een brug slaat tussen de processen die in de ons omringende werkelijkheid plaatsvinden, en het voorspellen van deze processen met behulp van een computer. Daarnaast heeft de numerieke analyse een sterke band met de informatica, omdat algoritmes efficiënt geïmplementeerd moeten worden op state-of-the-art computers. 

DHPC

Omdat er steeds meer behoefte aan rekenkracht is, voor het oplossen en doorrekenen van complexe problemen, zorgde Vuik er de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor dat de TU Delft een eigen Delft High-Performance Computing Centre (DHPC) kreeg. Deze supercomputer biedt wetenschappers en studenten meer flexibiliteit in hun onderzoek. Daarnaast stond Vuik aan de wieg van het Delft Center for Computational Science and Engineering, het 4TU Applied Mathematics Institute en werd hij eind 2020 verkozen tot bestuurslid van EU-MATHS-IN, een internationaal toonaangevende organisatie die het effect van wiskunde op innovatieve sleuteltechnologieën probeert te versterken. Dat doet hij onder meer door het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende Europese partners. 

Privé

Naast zijn initiatiefrijke houding staat Vuik eveneens bekend om zijn verbindende persoonlijkheid. Niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook in zijn privéleven. Zo is hij jarenlang lid geweest van de medezeggenschapsraad van de Groen van Prinsterer¬school in Capelle aan den IJssel, en vervulde hij vijftien jaar lang de rol van penningmeester bij de lokale afdeling van KWF Kankerbestrijding. John Schmitz – voormalig decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica – bevestigt dit beeld: ‘Kees Vuik zet zich breed in, onafhankelijk, bescheiden, integer en met aandacht voor de mens. Daarbij bouwt hij bruggen naar de verschillende engineering toepassingen van de wiskunde, maar nadrukkelijk ook naar het bedrijfsleven. Studenten leren heel veel van hem en krijgen door zijn toedoen een vliegende start in de maatschappij, om daar voor onze economie belang¬rijke functies op zich te nemen. Kortom, professor Vuik is een voorbeeld voor véle TU-hoogleraren.’