Schrijf je in voor de Massive Open Online Course over gendergelijkheid in de overgang naar schone energie

Nieuws - 04 juli 2023 - Communication EWI

Een duurzame toekomst is de enige toekomst. Daarom is de energietransitie zo belangrijk. Het is een wereldwijde, structurele verandering om de energieproductie opnieuw vorm te geven en over te stappen van fossiele brandstoffen naar schone bronnen zoals waterkracht, windenergie en zonne-energie. Maar ook al is deze transitie een vooruitstrevende beweging, er zijn nog steeds tekortkomingen op bepaalde gebieden. Vrouwen zijn met name sterk ondervertegenwoordigd in de energiesector en -transitie. TU Delft werkt met veel internationale partners aan het oplossen van dit probleem binnen het FemPower-project en via de Massive Open Online Course (MOOC) over gendergelijkheid in de schone energietransitie.

Slechts 25% van de mensen die in de energiesector werken is vrouw. Dit betekent dat gender een factor is in het carriĆØrepad van vrouwen binnen de energietransitie. En vrouwen ervaren gendergerelateerd geweld en seksediscriminatie, evenals ongelijke economische onafhankelijkheid en ongelijke beloning.

Door de vertegenwoordiging van vrouwen in de schone energiesector te vergroten, wordt de talentenpool binnen deze sector uitgebreid, wat een drijvende kracht kan zijn voor innovatie en uiteindelijk zal leiden tot een effectievere energietransitie. En dit zal zorgen voor een gezonde, leefbare planeet, voor nu en voor de generaties na ons.

FemPower is een samenwerkingsverband in het hoger onderwijs, gericht op een rechtvaardige en gendergelijke schone energietransitie. Het wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Erasmus+ programma. Een van de doelstellingen van FemPower is het ontwikkelen van de MOOC over gendergelijkheid in de schone energietransitie.

De zelfstudie-MOOC bevat informatie over de energietransitie en gendergelijkheid. Het bevat ook empowerende getuigenissen en tips van vrouwelijke onderzoekers. Door deel te nemen aan de MOOC leer je multidisciplinaire vaardigheden en inzichten die nodig zijn om bij te dragen en vooruitgang te boeken binnen dit groeiende vakgebied. De MOOC biedt ook drie online webinars om de onderwerpen verder uit te diepen. Wekelijkse quizzen maken ook deel uit van de cursus en aan het eind ontvang je een online certificaat. De MOOC is toegankelijk voor iedereen, met en zonder technische achtergrond.

De cursus is vanaf 3 juli gratis beschikbaar. Het eerste webinar vindt plaats op 4 juli 2023 en gaat over recht en wetgeving op het gebied van energie en gender. De FemPower Summer School vindt plaats van 28 augustus tot 1 september 2023 in Thessaloniki, Griekenland. Schrijf je nu in voor de MOOC en summer school en klik hier.