Architecture

De afdeling Architecture van de Faculteit Bouwkunde verzorgt en verricht excellent onderwijs en onderzoek op internationaal niveau op het gebied van architectuur en architectonisch ontwerp.  

Missie

De afdeling Architectuur van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is een maatschappelijk georiënteerde afdeling die onderwijs wil bieden en onderzoek wil doen van een internationaal erkend excellent niveau op het gebied van de architectuur en het architectonisch ontwerpen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn nauw verweven met het perspectief op maatschappelijke toepasbaarheid.

Visie

De afdeling Architectuur ziet zichzelf als een open en zichzelf voortdurend vernieuwende netwerkorganisatie met een wereldwijde reputatie die actief inspeelt op veranderende (inter)nationale maatschappelijke omstandigheden. Zij biedt studenten, docenten en onderzoekers een intellectueel stimulerende studeer- en werkomgeving. De afdeling Architectuur bekleedt een sleutelpositie in de faculteit Bouwkunde. Architectuur, als kunst en leer van het ontwerpen en (doen) uitvoeren van bouwwerken, is een oude wetenschap met een eigen traditie. Theorievorming is gericht op de vraag naar nieuwe samenhangen tussen de vorm, constructie en functie van bouwwerken in hun stedelijke context. Door haar aanbod van hoogwaardige opleidingen weet de afdeling een toenemend aantal studenten uit binnen- en buitenland aan te trekken. Leden van haar staf en alumni spelen een actieve rol in maatschappelijke en universitaire netwerken en organisaties.