Nieuws

21 september 2021

Poëzie van het Mogelijke. Methodes van Architectonische Analyse en Verbeelding

Poëzie van het Mogelijke. Methodes van Architectonische Analyse en Verbeelding

Op vrijdag 1 oktober geeft Klaske Havik, Hoogleraar Methods of Analysis & Imagination haar intreerede. In haar inaugurele rede zal ze een licht werpen op hoe creatieve verbeelding werkt en hoe deze wordt gebruikt in verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld de literatuur.

02 september 2021

Watersystemen in de Randstad - open access publicatie OverHolland

Watersystemen in de Randstad - open access publicatie OverHolland

Waterbeheer en cultureel erfgoed zijn in Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de nieuwe editie van OverHolland staat het watersysteem van de Randstad centraal. Dat systeem wordt beschouwd als de motor achter de opkomst van Holland.

01 juni 2021

Studenten ontwerpen paviljoen voor Paleis Soestdijk

Studenten van Complex Projects hebben als inzending voor een prijsvraag van Paleis Soestdijk 11 ontwerpen gemaakt voor een duurzaam, circulair, en modulair paviljoen. Het winnende ontwerp zal verder ontwikkeld worden en uiteindelijk gebouwd worden. Dit ontwerp krijgt bij de opening van Paleis Soestdijk | Made by Holland een plek op het landgoed.

18 mei 2021

"Housing the Urban Invisibles" te zien op Biënnale van Venetië 2021

"Housing the Urban Invisibles" te zien op Biënnale van Venetië 2021

De faculteit Bouwkunde is vertegenwoordigd op de 17e Internationale Architectuur Tentoonstelling van Venetië met "Housing the Urban Invisibles". Een tentoonstelling met werk van studenten en onderwijsmateriaal waarin alternatieve benaderingen voor het ontwerp van massawoningbouw als een belangrijk onderdeel van duurzame ontwikkeling kritisch worden onderzocht.

26 januari 2021

De toekomst van de havenstadregio

De toekomst van de havenstadregio

Hoe ziet de toekomst van havenstad Rotterdam eruit met alle grote stedelijke ontwikkelingen in het verschiet? Hoe behoud je de identiteit van een stad in transitie, met een groeiend aantal inwoners, ruimtelijke opgaven, grote economische en politieke belangen? Voor wie vindt gentrificatie van een buurt plaatst? Die vragen zijn goed besteed aan de samenwerkende onderzoekers in het Leiden-Delft-Erasmus PortCityFutures-programma.

15 december 2020

Nederland niet voorbereid op bescherming erfgoed tegen klimaatverandering

Nederland niet voorbereid op bescherming erfgoed tegen klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor cultureel erfgoed: paalfunderingen gaan kapot, historische bouwwerken en landschappen dreigen kopje onder te gaan. Tijd dus voor actie, maar Nederland is er niet klaar voor, constateert onderzoeker dr. Sandra Fatorić.

05 november 2020

Hulporganisaties moeten circulair bouwen in Afrika

Hulporganisaties moeten circulair bouwen in Afrika

Hulporganisaties bouwen in ontwikkelingslanden het liefst huizen die voldoen aan westerse standaarden. Fout, zegt promovendus Michiel Smits, want bewoners hebben moeite om ze zelf te onderhouden. Toch stuit zijn pleidooi voor 'zelfredzame', circulaire woningen op een bezwaar: bewoners willen liever een huis van cement en baksteen.

04 november 2020

Veni voor Amy Thomas

Veni voor Amy Thomas

Dr. Amy Thomas krijgt voor haar onderzoek 'Haar Kantoor' een Veni toegekend. Het onderzoek omvat een historische analyse van de rol van gender in het ontwerp van bedrijfsgebouwen en interieurs. Kantoren zijn van oudsher ontworpen voor en door mannen. Dit architectuurgeschiedenis project onderzoekt hoe werkplekontwerp de ongelijkheid op de werkplek beïnvloedt en hiermee het welzijn, de gezondheid, de status en de loopbaanontwikkeling van vrouwen onevenredig benadeeld.

20 oktober 2020

De internationale tentoonstelling TOGETHER! in voorjaar 2021 naar Delft

De internationale tentoonstelling TOGETHER! in voorjaar 2021 naar Delft

Together! is een reizende tentoonstelling van het Duitse Vitra Design Museum. De tentoonstelling Together! geeft antwoord op uitdagingen in de hedendaagse architectuur door zich te richten op collectiviteit en vraaggerichte ontwikkeling, en toont voorbeelden van verschillende nieuwe stedelijke woonvormen uit de hele wereld.

24 september 2020

“Een bron van nieuwe uitdagingen voor de architectuur”

“Een bron van nieuwe uitdagingen voor de architectuur”

Op 1 oktober verwelkomt de faculteit Bouwkunde Georg Vrachliotis als nieuwe hoogleraar Theory of Architecture and Digital Culture.