Informatie coronavirus

Faculteit Industrieel Ontwerpen

Op deze pagina informeren wij medewerkers, studenten, en andere bezoekers over de aanvullende maatregelen die op de Faculteit Industrieel Ontwerpen getroffen worden tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Alle algemene informatie wat betreft de maatregelen van de TU Delft wordt op één centrale plek getoond: klik hieronder om deze informatie te bekijken.

Update 17 maart 2022

 

Het kabinet heeft besloten om de nog geldende coronamaatregelen verder te versoepelen. Iedereen is voortaan weer de hele week van harte welkom op de campus. We adviseren studenten om Brightspace in de gaten te blijven houden hoe e.e.a. uitwerkt voor het onderwijs in de verschillende vakken.

Een aantal adviezen blijft van kracht. 

Blijf thuis als je klachten hebt en doe een zelftest. Is die positief, laat je dan testen bij de GGD. Kijk hier of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen.

Het blijft verstandig om je te houden aan de adviezen die de verspreiding van het coronavirus (en andere virussen) aantoonbaar beperken: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, en goed ventileren van binnenruimtes.

Het advies om maximaal de helft van de werktijd naar kantoor te komen, vervalt per direct. We werken toe naar een hybride werkomgeving. De komende periode vragen we leidinggevenden en medewerkers om in gesprek te gaan over de mogelijkheid van, en het experimenteren met, hybride werken.

Vanaf 23 maart is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht in het openbaar vervoer. Waar het druk is, kun je jezelf en anderen nog beschermen door het dragen van een mondkapje, maar dit is een advies.

Zelftests voor medewerkers en studenten blijven voorlopig gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl

Volg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij internationale reizen. Kom goed voorbereid terug naar Nederland: doe vooraf de reischeck.

Tot slot verzoeken we iedereen om ook de komende tijd rekening te blijven houden met elkaar. Na twee jaar van beperkingen voelt misschien niet iedereen zich gelijk weer comfortabel bij nauw contact of in drukke ruimtes. Geef elkaar zoveel mogelijk de tijd en ruimte om aan te passen aan de nieuwe situatie. Collega’s die het, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, spannend vinden om terug te keren naar de campus, adviseren we om hierover in gesprek te gaan met hun leidinggevende. Ook in andere gevallen kunnen medewerkers en studenten die hulp of advies nodig hebben altijd terecht bij hun leidinggevende of studieadviseur.

Uiteraard blijven we alert op ontwikkelingen. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan volgt nadere informatie via deze website en de overige gebruikelijke kanalen.