Informatie coronavirus

Faculteit Industrieel Ontwerpen

Op deze pagina informeren wij medewerkers, studenten, en andere bezoekers over de aanvullende maatregelen die op de Faculteit Industrieel Ontwerpen getroffen worden tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Alle algemene informatie wat betreft de maatregelen van de TU Delft wordt op één centrale plek getoond: klik hieronder om deze informatie te bekijken.

Aanvullende informatie voor de faculteit Industrieel Ontwerpen

Update: 25 augustus 2021

Onderwijs

Omdat de 1,5 meter afstandsregel voor onderwijsgebouwen komt te vervallen, kan de faculteit vanaf 30 augustus aan alle groepen studenten 2-3 dagen on-campus onderwijs en/of ingeroosterde zelfstudie aanbieden.
Omdat er niet meer dan 75 studenten in een onderwijsruimte mag, zullen de meeste colleges online gegeven worden. 
Voor informatie over het ingeroosterde onderwijs kunnen studenten MyTimetable en Brightspace raadplegen.

Zelftesten

Er zijn gratis zelftesten beschikbaar gesteld aan studenten en medewerkers via www.zelftestonderwijs.nl. De zelftests spelen een belangrijke rol bij de vroege opsporing en bestrijding van het coronavirus. Deze testen zijn vrijwillig en geen vereiste om op de campus te mogen studeren of werken. De faculteit moedigt iedereen echter sterk aan om van deze tests gebruik te maken. Lees hier meer details.

Openingstijden

Het IDE-gebouw sluit van maandag tot en met donderdag om 22:00 uur, en op vrijdag sluit het gebouw om 19:00 uur. De openingstijd blijft ongewijzigd; vanaf 07:00 uur alleen toegang met campuskaart, vanaf 08:00 uur is de hoofdingang open.

Verder betekenen de maatregelen voor de faculteit Industrieel Ontwerpen het volgende:

Studenten

 • Het onderwijsrooster is leidend voor on-campus of online onderwijs.
 • MSc afstudeerceremonies vinden on-campus plaats, tenzij hiervoor uitzondering is verleend door de afstudeercoach.

De faculteit (gebouw 32) blijft gedurende deze periode open, maar is alleen toegankelijk voor IO-studenten die:

 • Ingeroosterd staan voor on-campus onderwijs
 • Werken aan hun MSc Afstudeerproject en een deeltijdwerkplek toegewezen hebben gekregen.
 • Werken aan hun prototype voor (MSc Afstudeer-)projecten en toegang nodig hebben tot faciliteiten in de PMB en / of de Applied Labs. Studenten die van deze faciliteiten gebruik willen maken, dienen dit vooraf te regelen.
 • Print- en / of kopieerfaciliteiten nodig hebben voor hun vakken.

Studeren bij IDE

 • De volgende pagina's geven tips voor online studeren.
 • Ben je een nieuwe student en wil je graag meer weten over het studentenleven aan de TU Delft? Kijk dan op deze pagina met alle handige informatie in één overzicht. Voor meer faculteitspecifieke informatie kun je deze link volgen.
 • Studieadviseurs blijven beschikbaar om studenten te ondersteunen. Ga hierheen om een online (Teams-)afspraak te maken of stuur een mail naar studieadviseurs-io@tudelft.nl.
 • Speciale informatie voor studenten die zoeken naar, of bezig zijn met, hun afstudeerproject is hier te vinden.
   

Werken op afstand en op IO

 • Voor medewerkers geldt: werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
 • Bespreek je werksituatie met je leidinggevende.
 • Een online toolbox van de TU Delft, met begeleiding en ondersteuning bij werken op afstand, is hier te vinden.

Gebouw 32

 • TU-studenten en medewerkers zijn verplicht om mondkapjes te dragen op de campus en wanneer wordt verplaatst in gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen. Dit betekent: bij het binnenkomen, bij het verplaatsen tussen ruimtes, en bij het verlaten van een gebouw. Wanneer je zit in een collegezaal of werkplek, mag je het mondkapje afzetten.
 • De openingstijden van IO zijn aangepast. Bekijk de huidige openingstijden.
 • (medewerkers hebben toegang tot het gebouw vanaf 7:00 met een geldige campuskaart).
 • Het is niet toegestaan om het IO-gebouw te gebruiken als studieplek (tenzij het in MyTimetable is opgenomen).
 • Volg de eenrichtingsverkeer-routes die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat studenten en staf zich aan de anderhalvemeter-regel kunnen houden. Gele pijlen op de vloer en posters door het gebouw heen laten zien welke kant je op moet gaan. Bekijk deze plattegronden van alle verdiepingen om je route te plannen.
 • Ook de trappen en trappenhuizen zijn eenrichtingsverkeer. De plattegrond toont je ook welke trappen omhoog en omlaag lopen.
 • Liften zijn alleen beschikbaar voor mensen met een beperking en medewerkers.
 • Er mag slecht een persoon tegelijk gebruik maken van de lift.
 • De 2e, 3e en 4e etage zijn alleen bereikbaar met een medewerkerscampuskaart.  
 • Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling op het plein.
 • Wanneer deze te kostbaar is om buiten te laten staan, mogen medewerkers hun fiets parkeren in de IO-fietsenkelder, met inachtneming van de limitaties rondom het liftgebruik. Het wordt aangemoedigd de trappen te gebruiken.
 • De kantine van IO is open; studenten en medewerkers kunnen hier een lunch halen. Het aantal zitplaatsen in de hal is beperkt en deze zitplaatsen kunnen alleen tussen 12 en 14 uur worden gebruikt. Het verdient aanbeveling de lunch buiten, in de gereserveerde onderwijsruimte of op de werkplek te gebruiken. 
 • PMB en Applied Labs zijn open. De beschikbare capaciteit is nog niet op 100%. Wil je gebruik maken van de faciliteiten van het PMB, van de Flexruimte of de Applied Labs? Neem dat contact op met de betreffende coördinatoren om afspraken te maken. blijven voor kleine groepen afstudeerders (maximaal 10 studenten) open. Afstudeerders die gebruik willen maken van de faciliteiten dienen vooraf afspraken te maken met de coördinator.  Bekijk deze richtlijnen voor het gebruik van de PMB. Zie ook de coronaviruspagina van de TU Delft voor regels rond begeleiding van studenten in laboratoria.

Wat te doen in het geval van een besmetting:

Studeren bij IDE

 • De volgende pagina's geven tips voor online studeren.
 • Ben je een nieuwe student en wil je graag meer weten over het studentenleven aan de TU Delft? Kijk dan op deze pagina met alle handige informatie in één overzicht. Voor meer faculteitspecifieke informatie kun je deze link volgen.
 • Studieadviseurs blijven beschikbaar om studenten te ondersteunen. Ga hierheen om een online (Teams-)afspraak te maken of stuur een mail naar studieadviseurs-io@tudelft.nl.
 • Speciale informatie voor studenten die zoeken naar, of bezig zijn met, hun afstudeerproject is hier te vinden.
 • Meer informatie over het Bindend Studieadvies (BSA) 2019-2020 en COVID-19 vind je hier.

Werken op afstand en op IO

 • Voor medewerkers geldt: werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
 • Bespreek je werksituatie met je leidinggevende.
 • Een online toolbox van de TU Delft, met begeleiding en ondersteuning bij werken op afstand, is hier te vinden.
 • Docenten worden aangemoedigd om te kijken naar dit document over Veilig Onderwijs van de afdeling Education & Student Affairs.

Nieuwe medewerkers

Verwelkom jij de komende weken nieuwe collega’s, zorg dan dat je voor hun eerste officiële werkdag via telefoon of e-mail contact opneemt, om alles te regelen voor de introductieperiode. Nieuwe medewerkers worden, net als alle TU Delft-werknemers, verzocht om vanuit huis te werken volgens het TU Delft-beleid omtrent het coronavirus.

Gebouw 32

 • TU-studenten en medewerkers zijn verplicht om mondkapjes te dragen op de campus en wanneer wordt verplaatst in gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen. Dit betekent: bij het binnenkomen, bij het verplaatsen tussen ruimtes, en bij het verlaten van een gebouw. Wanneer je zit in een collegezaal of werkplek, mag je het mondkapje afzetten.
 • De openingstijden van IO zijn aangepast. Bekijk de huidige openingstijden.
  (medewerkers hebben toegang tot het gebouw vanaf 7:00 met een geldige campuskaart).
 • Het is niet toegestaan om het IO-gebouw te gebruiken als studieplek.
 • Volg de eenrichtingsverkeer-routes die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat studenten en staf zich aan de anderhalvemeter-regel kunnen houden. Gele pijlen op de vloer en posters door het gebouw heen laten zien welke kant je op moet gaan. Bekijk deze plattegronden van alle verdiepingen om je route te plannen.
 • Ook de trappen en trappenhuizen zijn eenrichtingsverkeer. De plattegrond toont je ook welke trappen omhoog en omlaag lopen.
 • Liften zijn alleen beschikbaar voor mensen met een beperking en medewerkers.
 • Er mag slecht een persoon tegelijk gebruik maken van de lift.
 • De 2e, 3e en 4e etage zijn alleen bereikbaar met een medewerkerscampuskaart. 
 • Medewerkers moeten zich bij binnenkomst van het gebouw registreren bij het IO Servicepunt of het Logistiek Punt aan de achterkant van het gebouw, waar ze worden gevraagd hun campuskaart te tonen. Gelieve ook weer uit te checken bij het verlaten van het gebouw.
 • Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling op het plein.
 • Wanneer deze te kostbaar is om buiten te laten staan, mogen medewerkers hun fiets parkeren in de IO-fietsenkelder, met inachtneming van de limitaties rondom het liftgebruik. Het wordt aangemoedigd de trappen te gebruiken.
 • De kantine van IO is tot nader order gesloten.
 • PMB en Applied Labs blijven voor kleine groepen afstudeerders (maximaal 10 studenten) open. Afstudeerders die gebruik willen maken van de faciliteiten dienen vooraf afspraken te maken met de coördinator. Bekijk deze richtlijnen voor het gebruik van de PMB. Zie ook de coronaviruspagina van de TU Delft voor regels rond begeleiding van studenten in laboratoria.

Ziekmelden

Mocht je door ziekte niet kunnen werken of studeren, meld dit dan. 

 • Medewerkers dienen hun leidinggevende te informeren. 
 • Voor studenten geldt dat zij de aanwijzingen van het vak (te vinden op Brightspace) volgen over hoe te handelen bij ziekte.