Master Individuele Double Degree

Wat is het?

De TU Delft biedt excellente masterstudenten de mogelijkheid om een Individuele Dubbele Masteropleiding (IDD) samen te stellen. Een IDD is een combinatie van twee complementaire masteropleidingen. Door ze te combineren kunnen de opleidingen elkaar gedeeltelijk overlappen, waardoor minder dan 240 unieke studiepunten behaald hoeven te worden. De overlap betreft vaak de keuzevakken, maar kan ook gedeeltelijk gelden voor het afstuderen, afhankelijk van de gekozen afstudeerrichtingen.

De twee masterprogramma's kunnen:

  • beide aangeboden door de faculteit (MSc AUBS, Geomatics, Made)
  • beide aangeboden door de TU Delft
  • Ć©Ć©n aangeboden door de faculteit en Ć©Ć©n van een andere Nederlandse universiteit.

Als je twee tracks van de Master Architecture, Urbanism and Building Sciences wilt volgen, kan dat ook, maar is dat geen IDD, omdat beide tracks deel uitmaken van hetzelfde masterprogramma. Je kunt je voorstel of vraag hiervoor naar de examencommissie sturen: BoardofExaminers-BK@tudelft.nl

Hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Ieder afzonderlijk MSc examenprogramma dient te bestaan uit minimaal 120 EC.
Van deze 120 EC per MSc opleiding, dient minimaal 60 EC uniek te zijn voor het totale programma van de Double Degree. Dit betekent dat de maximaal toegestane overlapping tussen de twee programma's 60 EC is, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Elk programmavoorstel moet worden goedgekeurd door de verantwoordelijke examencommissie.

Het volledige programma voor Double Degree bestaat uit minimaal 180 EC. Het afstudeerwerk kan een combinatie zijn van beide opleidingen maar moet in dat geval in ieder geval bestaan uit  twee afzonderlijke afstudeer(deel)rapporten of scripties.  

Je dient gedurende de hele duur van de double degree ingeschreven te staan bij beide opleidingen. Indien er een verschil is in collegegeld, betaal je het hoogste tarief.

Aanvragen

Stem je voorstel eerst af met de master/track coƶrdinatoren van beide opleidingen.

Als je een Double Degree wilt aanvragen, moet je in het eerste jaar van je masteropleiding het aanvraagformulier invullen. Zie formulieren. Dit formulier bevat ook de uitleg over de procedure en de regels die gelden.

Het beste is dat je tenminste 2 maanden voorafgaand aan de start van de master je aanvraag voor je IDD indient. Uiterlijk dient je aanvraag bij aanvang van de master schriftelijk te zijn ingediend in bij de betrokken examencommissies.

Het verzoek bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier Individueel Double Degree, te vinden op de formulieren voor studenten pagina.
  • Een motivatiebrief waarin je motiveert waarom je de bewuste de Double Degree wilt doen en waaruit blijkt waar het gezamenlijk karakter van de Double Degree in terug komt.

Indien de examencommissie(s) akkoord is/ zijn met de aanvraag, stuurt de penvoerende examencommissie de aanvraag voor akkoord naar het College van Bestuur.De examencommissie van de bacheloropleiding waarvoor je ingeschreven stond is penvoerder.De penvoerende examencommissie stelt je op de hoogte van het besluit van het College van Bestuur.

Je dient vervolgens zelf zorg te dragen voor inschrijving in de beide opleidingen die je gaat volgen.