Informatie rondom het coronavirus

Update 25 januari 2022

Vanavond werd in de persconferentie duidelijk dat onder bepaalde voorwaarden er weer meer mogelijk is in o.a. de horeca-, sport-, cultuur- en evenementensector. Dat betekent dat de samenleving ondanks de hoge besmettingen toch weer verder open kan. Dat betekent ook dat op onze campus op dit gebied weer meer mogelijk zal zijn.

Hoe dat precies gaat uitwerken zal komende dagen duidelijk worden. Daarvoor zijn we in overleg met het Ministerie van OCW hoe dit zich vertaalt tot universiteitscampussen. Nadere details volgen. Belangrijk is wel dat het niet langer nodig is om zittend in onderwijsruimtes een mondkapje te dragen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het thuiswerkadvies en de maximale groepsgrootte in het hoger onderwijs blijven onverminderd van kracht.

We vragen daarom aan iedereen op onze campus de volgende maatregelen in acht te (blijven) nemen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen, ook bij milde klachten. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering geldt voor examens en tentamens.
 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers op de campus een mondkapje dragen, niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook zittend in (onderwijs-)ruimtes waar geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Ook buiten dienen mondkapjes gedragen te worden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het advies is om in plaats van stoffen mondkapjes gebruik te maken van wegwerp-mondmaskers, waarbij de voorkeur uitgaat naar type II. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria, waar specifieke regels voor gezichtsbescherming gelden. Daarnaast hoeven docenten geen mondkapje te dragen wanneer dit het geven van onderwijs belemmert.
 • Van medewerkers in kantoren en andere niet-onderwijsruimtes verwachten we dat zij een mondkapje dragen bij verplaatsing of daar waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
 • Houd overal waar mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de campus blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn (laboratoria etc.)
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Het werken op locatie gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het thuiswerkadvies geldt niet voor medewerkers die wegens onderwijs, onderzoek of andere campusgebonden activiteiten op locatie werken.
 • De universiteitsbibliotheken blijven open met maximaal 75 personen per ruimte en met in achtneming van de bekende hygiĆ«nemaatregelen. Overige studieplekken kunnen ook openblijven om studenten te ondersteunen.
 • Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl
 • Blijf je houden aan de basismaatregelen om de verspreiding van virussen tegen te gaan (o.a. regelmatig en goed handen wassen, geen handen schudden, niezen en hoesten in je elleboog).
 • Volg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij internationale reizen. Kom goed voorbereid terug naar Nederland: doe vooraf de reischeck. Voor studenten zijn reizen, bijvoorbeeld in het kader van een stage of uitwisselingsprogramma, alleen toegestaan naar een geselecteerd aantal landen in Europa. Meer informatie vind je hier

We blijven natuurlijk alert op ontwikkelingen en besmettingen en houden daarover nauw contact met de GGD.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of studieadviseur.