Archief

590 resultaten

12 april 2017

PD Testlab: innovaties testen in innovatief gebouw

PD Testlab: innovaties testen in innovatief gebouw

Op het binnenterrein van de faculteit Bouwkunde staat sinds kort het Delft Product Development (PD) Lab. Het voorbeeld van innovatief bouwen biedt de komende jaren onderdak aan onderzoek naar nieuwe realisatietechnieken. Studenten en onderzoekers kunnen er bovendien kennismaken met de praktijk van alledag volgens het principe 'leren door te maken'.

10 april 2017

ROTOR kicks off their visiting professorship with an international conference

ROTOR kicks off their visiting professorship with an international conference

This April the faculty welcomes Lionel Devlieger and Maarten Gielen of the Brussels based office Rotor as Visiting Professors.

10 april 2017

Verhuizen naar rijkere buurt leidt tot meer probleemgedrag onder jongeren

Verhuizen naar rijkere buurt leidt tot meer probleemgedrag onder jongeren

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

30 maart 2017

Recap workshop Africa

Recap workshop Africa

Following up on the Town Hall Meeting on Africa last January, a workshop on the subject was held on 14 March. 42 BK colleagues joined Peter Russell to further discuss the Faculty plans about Africa.

16 maart 2017

100.000 Marie Curie fellows

100.000 Marie Curie fellows

The European Union is celebrating the one hundred thousandth fellow benefiting from the Marie Skłodowska-Curie Actions.

13 maart 2017

Happy Senior Living gaat ouderenconcepten testen

Happy Senior Living gaat ouderenconcepten testen

Er komt een enorme vergrijzingsgolf op ons af, toch hebben we slechts een vaag idee hoe miljoenen senioren straks willen wonen. Het 4TU Lighthouse project ‘Happy Senior Living’ gaat hun woonwensen peilen en op testlocaties uitproberen.

13 maart 2017

REPAiR: Europese grond/afvalstoffen in kaart

REPAiR: Europese grond/afvalstoffen in kaart

'Afval bestaat niet' is een loze kreet als we er niet in slagen materiaalstromen circulair te maken. Slimme geodetische hulpmiddelen voor besluitvorming kunnen overheden helpen grondstoffenkringlopen te sluiten, geloven de initiatiefnemers van het grootschalige Europese REPAiR project.

09 maart 2017

Rli advies: ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

Rli advies: ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de belangrijkste strategische adviesraad voor de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van de fysieke omgeving en infrastructuur. Op vrijdag 10 maart presenteren zij hun advies ‘Het waarderen van technologie: een Guidance'. Onze hoogleraar Ellen van Bueren was lid van de commissie die dit advies heeft voorbereid.

09 maart 2017

Financiële lasten en lusten bouwgrondexploitatie sterk geconcentreerd bij enkele gemeenten

Financiële lasten en lusten bouwgrondexploitatie sterk geconcentreerd bij enkele gemeenten

Prof. dr. Willem Korthals Altes (OTB) bundelt de financiële gegevens van 4e kwartaal 2016 van de bouwgrondexploitaties van gemeenten.

09 maart 2017

Bouwkunde in de top 3 van de wereld

Bouwkunde in de top 3 van de wereld

"Onze Faculteit speelt een belangrijke rol in het ‘ontwerp-georiënteerde onderzoek’ en we zijn trots dat deze bijdrage is gewaardeerd met een plaats in de top 3 van de wereld door de QS ranking by subject’ zegt Peter Russell, decaan van de Faculteit Bouwkunde. "En hoewel we de waarde van rankings in het algemeen niet moeten overschatten, zijn we als Faculteit blij met de hoge plek in deze ranking”.

07 maart 2017

Campus herontdekt als ideale studieplek

Campus herontdekt als ideale studieplek

In tijden van overprikkeling en afleiding zijn mensen weer op zoek naar concentratie en stilte voor werk en studie. Op de universiteit herontdekken studenten en medewerkers het belang van fysieke ontmoeting en een plek waar je samen kunt studeren of geconcentreerd kunt werken.

02 maart 2017

RE-InVEST: “Met elkaar bashen schiet je weinig op, creativiteit werkt beter”

Steeds meer Europeanen kunnen moeilijk rondkomen en voelen zich niet gehoord door de politiek. Terecht of onterecht? Het Europese project RE-InVEST onderzoekt het en bekijkt hoe we solidariteit en betrokkenheid kunnen vergroten. De faculteit Bouwkunde duikt ervoor in de Rotterdamse woningsector.

28 februari 2017

100% Research zorgt voor meer succesvolle onderzoeksvoorstellen

De faculteit Bouwkunde boekt de laatste tijd klinkende resultaten bij het binnenhalen van beurzen. Dat is geen toeval, want een speciaal opgericht ‘100% Research’ team zorgt ervoor dat onderzoekers zich volledig op een aanvraag kunnen storten.

27 februari 2017

Stenen Steden: natuursteen is niet alleen van het verleden

Stenen Steden: natuursteen is niet alleen van het verleden

Natuursteen is niet alleen een klassiek materiaal in historische steden, het heeft ook grote potentie in duurzame toekomstige architectuur. Onderzoeksproject ‘Stenen Steden’ duikt in de geschiedenis van ‘natuursteenstad’ Maastricht en onderzoekt mogelijke innovaties.

16 februari 2017

Neem een kijkje in de geschiedenis van koloniaal erfgoed

Neem een kijkje in de geschiedenis van koloniaal erfgoed

Het digitale depot voor koloniale architectuur en stedenbouw dat de leerstoel ‘Architectuur en Stedenbouwgeschiedenis’ heeft gebouwd, komt binnenkort beschikbaar voor commerciële toepassingen. Via audiovisuele tours wordt de schat aan informatie ontsloten voor het publiek. NWO geeft er subsidie voor.

11 februari 2017

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007.

02 februari 2017

Memorial for Sarajevo's Tunnel

Memorial for Sarajevo's Tunnel

02 februari 2017

‘Chinese woonpolitiek zorgt voor segregatie’

De turbulente geschiedenis van de Chinese woonpolitiek pakt voor jonge mensen die een huis in de stad willen kopen vaak slecht uit, vooral voor plattelanders. Aspirant-kopers zijn afhankelijk van rijke ouders, constateert promovendus Wenjing Deng. Zij pleit voor herverdeling van welvaart.

27 januari 2017

OpenCourseWare ‘Seismic Essentials’ van start

OpenCourseWare ‘Seismic Essentials’ van start

De aardbevingen in Groningen zijn bijzonder: aardbevingen als gevolg van gaswinning, zogenaamde ‘geïnduceerde aardbevingen’, veroorzaakt een reeks problemen waarmee wereldwijd weinig ervaring is. De TU Delft is daarom samen met ingenieursbureau Arup, TNO en de TU Eindhoven de OpenCourseWare (OCW) serie ‘Seismic Essentials’ gestart. De collegereeks is vanaf vandaag online beschikbaar en bedoeld om ingenieurs die werken aan het herstel of bescherming van huizen en infrastructuur van een integrale basiskennis over dit complexe en brede veld te voorzien, zodat ze makkelijker over het onderwerp kunnen communiceren. De universiteit overhandigde de online colleges vandaag symbolisch aan Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen.

23 januari 2017

ShoreScape: betere kustbescherming door duinlandschapontwikkeling

ShoreScape: betere kustbescherming door duinlandschapontwikkeling

Kustbescherming is niet alleen mogelijk met dijken en dammen, de zee laat zich ook temmen door slimme vormgeving van het kustlandschap. De afdeling Urbanism heeft met de TU Twente een NWO-beurs gekregen voor onderzoek naar een ‘symbiose’ van bouwen en zandbescherming door duinvorming.

19 januari 2017

’Facebook voor gebouwen’ vereenvoudigt databaseonderzoek

Opsporen van architectuurfoto’s in digitale archieven is met de huidige techniek vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Een ‘Facebook-tool voor gebouwen’ moet daarin verandering brengen. Twee post docs gaan het ontwikkelen met een beurs van de Volkswagen Foundation.

19 januari 2017

3D printer reproduceert kerk in aardbevingsgebied

3D printer reproduceert kerk in aardbevingsgebied

Een 3D printer gaat een gedeeltelijke reconstructie maken van een historische kerk in Gronings aardbevingsgebied. Hoogleraar Carola Hein ontving met collega’s Michela Turrin (AE&T) en Juliette Bekkering (TU Eindhoven) een 4TU Lighthouse Grant voor het baanbrekende project.

18 januari 2017

Ontwerphulp voor klimaatresponsief bouwen

Ontwerphulp voor klimaatresponsief bouwen

Zonneschoorstenen, thermische massa en zonneverwarming kunnen het energieverbruik van gebouwen fors verminderen en het comfort vergroten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Remco Looman. Hij ontwikkelde een hulpmiddel om er ‘klimaatresponsieve’ gebouwen mee te ontwerpen.

16 januari 2017

3D printer gaat Mauritshuis reproduceren

3D printer gaat Mauritshuis reproduceren

Kan een 3D printer een beschadigd monument herstellen? Deskundigen van de faculteit Bouwkunde denken van wel. Zij hebben een NWO-beurs gekregen voor een experiment met ‘klonen’ van gebouwen. Het Mauritshuis in Den Haag is als eerste aan de beurt.

13 januari 2017

Lichtspektakel voor de Aula

Lichtspektakel voor de Aula

Speciaal voor de 175ste verjaardag van de TU Delft ontworpen en bouwden studenten van de studievereniging D.B.S.G. Stylos van Bouwkunde een paviljoen dat precies 175 dagen te bezoeken is. Op vrijdag 13 januari wordt het paviljoen onthuld tijdens de diesviering om 16:40 voor de Aula, waarna het gevierd wordt in i.d-Kafee.

09 januari 2017

Het behouden van de ruïne, een geschenk voor de terrorist?

Monica Chao-Duivis (MBE) schrijft over haar visie op de herbouw van verloren gegane gebouwen en de waarde van het architectonisch ontwerp.

15 december 2016

Open data nog vaak moeilijk te traceren

Open data - door overheden vrij beschikbaar gestelde gegevens - zijn vaak te lastig vindbaar en dragen daardoor minder bij aan de economie dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Delftse promovendus Frederika Welle Donker. Volgens haar moet de overheid haar eigen gegevens beter ordenen en bij het beschikbaar stellen ervan nauwer samenwerken met het bedrijfsleven.

08 december 2016

Van Eesteren Leerstoel lanceert ‘Gouden Regels’ voor IJsselmeergebied

Frits Palmboom zag bij de start van de Van Eesteren leerstoel verbetering van interdisciplinaire samenwerking in het IJsselmeergebied als belangrijkste opgave. Gaandeweg leerde hij een les: het werkt alleen als stedenbouwkundigen zich de kaas niet van het brood laten eten. “Wij ontwikkelen een taal voor samenwerking.”

08 december 2016

€5 million for research on Awareness, Access and Adoption

€5 million for research on Awareness, Access and Adoption

Setting out to accelerate the adoption of technologies that help households reduce their carbon output, this cross-border research develops a method to increase the awareness of low-carbon technologies whilst simultaneously securing easy access to technologies that fit home-owners’ individual needs and resources. €700.000,- of the budget befalls to our Prof. Vincent Gruis, who’ll coordinate the program.

08 december 2016

Eerste Senselab in Nederland opent deuren op campus TU Delft

Eerste Senselab in Nederland opent deuren op campus TU Delft

Op het eerste gezicht lijkt het een heel normaal klaslokaal, maar in werkelijkheid is dit de onderzoeksruimte van het SenseLab: een bijzonder geavanceerde speeltuin voor zintuigen. Bijgestaan door vier testkamers voor geur, akoestiek, temperatuur en licht, wordt dit lab hét centrum voor onderzoek en onderwijs over gezonde en comfortabele ruimtes.

28 november 2016

Dear is Durable for Hans de Jonge

23 november 2016

Verduurzamingsmaatregelen bestaande woningvoorraad schieten tekort

Nederland gebruikt verduurzamingsmaatregelen voor de bestaande woningvoorraad die in de praktijk nauwelijks effect hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Lorraine Murphy. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we slimmere beleidsinstrumenten ontwikkelen, stelt de Delftse promovendus.

23 november 2016

Afscheidsrede Han Meyer: ‘The City of the Future – The Future of Urbanism’

Stedenbouw is ruimtelijk touwtrekken tussen openbaar en privé, met urbanisten als scheidrechters. Zij hebben de hulp van specialistische vakbroeders hard nodig bij alle opgaven van de toekomst, gelooft scheidend hoogleraar Urban Compositions Han Meyer.

17 november 2016

Wi-Fi netwerken als tool voor gebouwbeheer

In verband met de kosten en het milieu moeten gebouwen steeds efficiënter beheerd worden. Minder vierkante meters, nieuwe vormen van samenwerken en het toegenomen gebruik van ICT zijn hier voorbeelden van.

11 november 2016

17/11 Opening fietsverbinding en Symbiobrug Delft

17/11 Opening fietsverbinding en Symbiobrug Delft

Op 17 november organiseren provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Midden-Delfland en gemeente Delft de officiële opening van een nieuwe fietsverbinding en een bijzondere brug: de Symbiobrug. Rafail Gkaidatzis won met zijn ontwerp voor deze brug een ontwerpprijsvraag onder TU Delft bouwkundestudenten in 2014. De naam van de Symbiobrug weerspiegelt de interactie tussen natuur en technologie. Gkaidatzis kreeg uiteindelijk ook de opdracht om, in samenwerking met Royal HaskoningDHV, de brug in het echt te realiseren.

10 november 2016

First A+BE Graduate School PhD Achilleas Psyllidis

By 2050 an expected 70% of people living on the planet will identify themselves as a city dweller. But, what do we really know about our cities, its problems, trends, and citizens? Defending his research on 17 November, Achilleas Psyllidis rose to the challenge to find out how social data can contribute to a better understanding of city dynamics.

02 november 2016

Oud-hoogleraar Gunnar Daan overleden

Op 30 oktober jl. is oud-hoogleraar en architect Gunnar Daan overleden. Daan was van 1990 tot 1995 hoogleraar constructieve integratie aan de faculteit. Eigenzinnig, non-conformistisch, kritisch en betrokken leerde hij studenten hun eigen weg vinden en illustreerde met meesterlijke schetsen zijn liefde voor het ontwerpen en materialiseren.

02 november 2016

Mark Pimlott publiceert nieuw boek ‘The Public Interior as Idea and Project’

Het interieur is een onlosmakelijk onderdeel van onze leefwereld en daarmee per definitie publiek, zelfs wanneer het om een private omgeving gaat. The Public Interior as Idea and Project verkent deze stelling aan de hand van een zestal thema's, geïllustreerd met talrijke voorbeelden: Het paleis, de tuin, De ruïne, de schuur, het netwerk en de machine. Deze typologieën zijn essentieel wanneer het om interieurarchitectuur gaat in relatie tot cultuur en gebruik.

31 oktober 2016

Crystal House wint Public Award Dutch Design

Op zaterdag 29 oktober zijn tijdens Dutch Design Week de Dutch Design Awards uitgereikt. Crystal Houses van MVRDV, ABT & TU Delft en POESIA ontving online en in de tentoonstelling de meeste stemmen van het publiek en is daarmee de winnaar van de Public Award. Onderzoekers van de faculteit waren verantwoordelijk voor de glazen stenen in het ontwerp.

27 oktober 2016

World's first biocomposite bridge

World's first biocomposite bridge

Made from a hemp and flax-fiber base, the first biocomposite brigde is opening today in Eindhoven and is designed by our very own Joris Smits and Rafail Gkaidatzis (AE+T).