Management in the Built Environment

De afdeling Management in the Built Environment is specialist in de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement, volkshuisvesting en stedelijke gebiedsontwikkeling.


MBE verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bouwkunde, voert de internationale Masteropleiding MBE (voorheen RE&H) en verricht tevens wetenschappelijk onderzoek. MBE richt zich als enige masteropleiding van Bouwkunde op alle fasen van de levenscyclus van het gebouw: van initiatief tot gebruik. Dit is nodig om gebouwen of de gebouwde omgeving goed te laten functioneren en te laten aansluiten bij de wensen van de eindgebruiker en alle overige partijen. Het ontwerp is belangrijk, maar het ontwerp alleen is niet genoeg. MBE heeft oog voor de koppeling tussen ontwerp en omgeving en biedt wetenschappelijke bagage voor een nationale of internationale toekomst in de bouw- en vastgoedsector.

De praktijkvereniging van de afdeling Management in the Built Environment is BOSS. Klik hier voor meer informatie.