Management in the Built Environment

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) streeft naar een duurzame gebouwde omgeving waarin de belangen van de eindgebruiker en andere stakeholders uitgangspunt zijn. In onderwijs en onderzoek richt MBE zich op oplossingen voor het ontwikkelen en beheren van gebouwen, portfolio’s en stedelijke gebieden, met aandacht voor de samenhang tussen ontwerp en omgeving.

MBE draagt in haar onderzoek bij aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis voor een duurzame toekomst in de bouw- en vastgoedsector. Daarnaast levert MBE een bijdrage aan het opleiden van de volgende generatie managers in de gebouwde omgeving via de bacheloropleiding Bouwkunde, de internationale master track MBE en PhD-trajecten.

De praktijkvereniging van de afdeling Management in the Built Environment is BOSS. Klik hier voor meer informatie.