Management in the Built Environment

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) streeft naar een duurzame gebouwde omgeving waarin de belangen van de eindgebruiker en andere stakeholders uitgangspunt zijn. MBE richt zich op oplossingen voor het ontwikkelen en beheren van gebouwen, portfolio’s en stedelijke gebieden en het opleiden van de volgende generatie managers in de gebouwde omgeving. Leerstoelen Management in the Built Environment