Organisatie

De afdeling Management in the Built Environment is onderdeel van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ongeveer 100 medewerkers in de rollen van docent, onderzoeker, promovendus en ondersteuner werken samen aan onderwijs en onderzoek.

De afdeling MBE wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur en de afdelingsvoorzitter prof.dr. E.M. van Bueren. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de sectiehoofden en coƶrdinatoren van de drie secties, de coƶrdinator master onderwijs, de bestuurssecretaris en de coƶrdinator secretariaat.

De organisatorische indeling naar secties is gelijk aan de hoofddomeinen van MBE: Design & Construction Management, Real Estate Management en Urban Development Management. 
U treft hier een overzicht van de leerstoelen bij MBE.

Nadere informatie
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.