Verenigingen

Praktijkvereniging BOSS

BOSS is de afkorting voor Building Organisation Students Society en dient als spil tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven. Om dit te bereiken, organiseert BOSS jaarlijks tal van activiteiten, als aanvulling op het onderwijs en om de integratie van MBE-studenten, de afdeling MBE en het bijbehorende bedrijfsleven te bevorderen.

Vereniging voor Volkshuisvesting FORUM

FORUM voor Volkshuisvesting is een vereniging van (oud)studenten, docenten en mensen uit de beroepspraktijk die allen iets te maken hebben met de volkshuisvesting of de opleiding housing binnen MBE. FORUM wil de discussie over de Nederlandse volkshuisvesting stimuleren en wil de relatie tussen de volkshuisvestingspraktijk en de opleiding verbeteren.

Alumnivereniging MBE/RE&H

Deze alumnivereniging is ontstaan toen de voormalige studierichtingen Bouwmanagement en Vastgoedbeheer samen één richting vormden. De vereniging heeft nog steeds een sterke binding met het huidige specialisaties Design & Construction Management en Real Estate Management. Zij organiseert jaarlijks evenementen waarbij een netwerk van alumni ervaringen met elkaar kan uitwisselen.

Het aantal afgestudeerde studenten van RE&H (voorheen BMVB en een deel van volkshuisvesting) begint in de grote getallen te lopen. Via LinkedIn is het overgrote deel (850+) benaderbaar en wordt onderling contact gehouden. De alumnigroep wordt ondersteund door de praktijkvereniging BOSS aangezien het bijna ook allemaal (oud)-leden zijn.

LinkedIn alumni pagina
BOSS alumni website