Discussiedagen Sociale Huisvesting 2019: op weg naar een duurzame toekomst?

Op 3 en 4 oktober 2019 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2019 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.

Tijdens deze Discussiedagen, de vijfde editie van een tweedaagse samenkomst met toonaangevende beleidsstrategen op het gebied van het wonen, zijn we de discussie met elkaar aangaan aan de hand van papers die door de deelnemers op persoonlijke titel zijn geschreven. De oproep en discussie hebben geleid tot een bundel met 13 papers. Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s:

  • Kwaliteit en duurzaamheid

  • Kwetsbare groepen in kwetsbare wijken

  • Betaalbaarheid en huurbeleid

  • Het systeem van de volkshuisvesting

Deze bundel is primair samengesteld voor de deelnemers aan de discussiedagen als voorbereiding op het debat. De papers bieden stof tot nadenken en de mogelijkheid om ze met elkaar te bediscussiëren en de gedachten verder te kunnen ontwikkelen. Die discussie zou niet alleen beperkt moeten worden tot de groep deelnemers en de twee discussiedagen, daarom is die nu, beschikbaar voor een groot publiek.

De discussiedagen zijn gestart met bijdragen van Guity Mohebbi (Woonbond), Peter Boelhouwer (TU Delft), Wouter Rohde  en Derk Windhausen over het Plan voor de volkshuisvesting van de Woonbond. Arie Lengkeek heeft een bijdrage geleverd over het Rotterdams WoonGenootschap.

 

Meer informatie
De paperbundel, bijbehorende artikelen en de presentaties kunt u hier downloaden.