Onderzoek

De afdeling Urbanism onderzoekt de relatie tussen stedelijke patronen, de maatschappij en ontwerp, en stedelijke planning interventies die zich focussen op een meer duurzame en eerlijke stedelijke omgeving. De afdeling heeft een hoge internationale reputatie voor haar sociaal relevant toegepast onderzoek en onderwijs, en voor haar contributie aan onderwijsprogramma's.

De kwaliteit van de stedelijke omgeving is een bepalende factor in de sociale, economische en milieu prestatie van de maatschappij, en de leefkwaliteit van haar burgers. De stedenbouw speelt een enorme rol in de kwaliteit van plekken, vaak met grote voordelen voor sommigen, en nadelen voor anderen. Het onderzoeksprogramma voor Urbanism aan de TU Delft wordt sterk beïnvloed door deze zorgen.

Het onderzoekprogramma is een gewilde partner van 's werelds meest toonaangevende universiteiten en trekt vooraanstaande internationale gastprofessoren aan. Het Urbanism programma is een van de weinige onderzoekscentra in de wereld dat expertise in ontwerp, beleid en onderzoek samenbrengt, en heeft een grote betrokkenheid met internationale netwerken die zijn ontstaan uit een lange geschiedenis van succesvolle samenwerkingen in vooral Azië en Latijns-Amerika, zich uitbreidend naar Noord-Amerika.

Onderzoeksthema's

Delta Urbanism
Design of the Urban Fabric
Metropolitan Spatial Structures
Regional Design
International Planning and Developing Regions
3D Geoinformation
Smart Cities & Urban Metabolism
History and Heritage Vector
Landscape compositions en systems

Sociaal/wetenschappelijke kwaliteit van relevantie van het onderzoek

De kwaliteit van de stedelijke omgeving is een bepalende factor in de sociale, economische en milieu prestatie van de maatschappij, en de leefkwaliteit van haar burgers. De stedenbouw speelt een enorme rol in de kwaliteit van plekken, vaak met grote voordelen voor sommigen, en nadelen voor anderen. Het onderzoeksprogramma van Urbanism aan de TU Delft wordt sterk beïnvloed door deze zorgen. Patronen van fysieke stedelijke ontwikkeling zijn cruciaal voor de doelen op het gebied van concurrentie, duurzaamheid en sociale cohesie.

The future

Zowel theoretisch als toegepast onderzoek zal implicaties hebben voor de kennis die kan bijdragen aan een meer eerlijke en duurzame ontwikkeling. De opzet van het Urbanism programma, en vooral de inhoud van de transversale themas, omvat deze kwesties. Daarnaast wordt er toegespitst op huidige en mogelijke toekomstige belangrijke wetenschappelijke vraagstukken in het onderzoeksveld.

Meer over dit onderzoeksprogramma

Meer informatie over de reikwijdte, onderzoeksomgeving, academische reputatie, valorisatie, en de belangrijkste tijdschriften en artikelen over dit specifieke onderzoeksprogramma?

Download een compleet overzicht van de onderzoeksprogramma's (BK Books website)

Urbanism onderzoeksprogramma samenvatting 2015