Onderwijs

De sectie heeft een belangrijke onderwijsdoelstelling met betrekking tot kennisoverdracht en aanleren van vaardigheden op het gebied van vorm, materiaal en kleur,  vorm- en materiaalexpressie en -beleving en op het gebied van (de geschiedenis van) sociale, culturele, economische en technologische processen. Ze worden respectievelijk verzorgd door de staf Vormstudie en Geschiedenis Industrieel Ontwerpen.

Vormstudie geeft in diverse theoretische en praktische cursussen inzicht in het hanteren van vorm en materiaal. Docenten van het vak Geschiedenis Industrieel Ontwerpen functioneren ook binnen het Henri Baudet Instituut, dat zich de bevordering van de bestudering van de designgeschiedenis in Nederland ten doel stelt.  

/* */