Research

Het wetenschappelijke onderzoek van de sectie Design Aesthetics staat in nauwe relatie met het gegeven onderwijs, dat in hoor-en werkcolleges, workshops en studie- en ontwerpopdrachten in zowel de BSc als de MSc fase wordt aangeboden. De kern van het onderzoek betreft de belevingsaspecten en de (waardering van) esthetiek van producten, de rol van emoties bij het productontwerpen en de verwerking van betekenisgeving in productontwerpen (symboliek,associatie, culturele en sociale betekenissen etc.).

Binnen het belangrijke onderzoek naar alle zintuigmodaliteiten wordt ook aandacht besteed aan tactiliteit en geluid. De sectie Design Aesthetics wil met haar opvattingen het werk en kennisgebied van de functionele ontwerpingenieur verbreden, geproblematiseerde ontwerpformuleringen uitbreiden tot een scala van mogelijkheden en zich daarmee verhouden tot een moderne, technologische wereld.  

/* */