Design Aesthetics

De medewerkers van de sectie Design Aesthetics richten zich op de vormgeving, de verschijningsvorm en de belevingsaspecten van producten. Design Aesthetics (DA) is geïnteresseerd in de verschijningsvormen van producten, waarvan de verklaringen en de betekenissen vooral in sociale en culturele factoren wordt onderzocht.

De onderscheidende  focus van de sectie is het onderzoek naar en onderwijs in zintuigmodaliteiten in relatie tot productvormgeving. Deze aandachtsgebieden genereren ontwerpbagage die de ingenieur in staat stelt producten, systemen en diensten te ontwerpen en af te stemmen op de juiste gebruiksomgeving.

/* */