Individuele afstudeerprojecten

Elke student Industrieel Ontwerpen sluit de Masteropleiding af met een afstudeeropdracht. In dit project dient de student zijn of haar vaardigheden als zelfstandig ingenieur te tonen bij het oplossen van een complex productontwikkelingsvraagstuk naar aanleiding van een opdracht, fulltime, gedurende 20 weken.

Graduation Support Center

Feiten

  • Studenten worden geacht zelf een geschikte opdracht te vinden voor het afstuderen.
  • Bedrijven kunnen mogelijke opdrachten indienen bij de faculteit, via het Graduation Support Center IO of direct via: afstudeerbank-io@tudelft.nl.
  • Gezamenlijk met de student en zijn afstudeerbegeiders (TU Chair, TU Mentor en bedrijfsmentor) wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de opdracht voldoet aan de eisen van de opleiding en de wensen van het afstudeerbedrijf.

Contracten

Klik hier voor informatie over de contractuele voorwaarden van samenwerking

Afstudeeropdracht

Het laatste semester van de Masters wordt volledig besteed aan het afstudeerproject, dat kan plaatsvinden binnen een bedrijfscontext of binnen een van de onderzoeksgroepen aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. Het afstudeerproject wordt beschouwd als het opstapje naar een toekomstige carriere. Een grote zelfstandigheid van de student is verwacht in het plannen en uitvoeren van de opdracht en het vergaren van kennis, begrip en vaardigheden.

Bekijk de video's om een indruk te krijgen van het afstuderen aan een van de masters van Industrieel Ontwerpen.

Design for Interaction

Integrated Product Design

Strategic Product Design

Meer Informatie

  • Als u een opdracht heeft voor een afstudeerder, kunt u een advertentie indienen. Een afstudeeradvertentie dient als MS Word- of PDF-bestand per e-mail te worden verstuurd naar: afstudeerbank-io@tudelft.nl (A4 met beschijving van het bedrijf, de opdracht, hetgeen de student wordt aangeboden en hetgeen van de student verwacht wordt)
  • Om de opdracht in een overzichtslijst te kunnen plaatsen moet er in de e-mail behalve de advertentie ook een hele korte omschrijving van de opdracht zijn bijgevoegd (maximaal 170 karakters). Zowel de advertentie als de korte omschrijving moeten in beginsel in het Engels zijn opgesteld.
  • De advertenties worden niet alleen op de website geplaatst, maar ook op een prikbord in de hal van de faculteit gehangen. Dit gebeurt binnen zeven dagen nadat de advertentie door de faculteit is ontvangen.
  • Download hier de 'Manual for clients of Master students graduating in IDE'. Het bevat de informatie over het afstudeerproces en de uitgangspunten van de universiteit bij een overeenkomst tussen afstudeerstudent en een bedrijf.

Voor meer organisatorische informatie omtrent individuele afstudeerprojecten kunt u contact opnemen met het Graduation Support Centre, via graduationsupport-IO@tudelft.nl. Als u graag met één of meerdere IO studenten wil samenwerken, maar u weet nog niet goed welke projectvorm of type opdracht het beste aansluit, kunt u contact opnemen met het valorisatieteam

/* */