Advanced Embodiment Design

In Advanced Embodiment Design, een Master vak, leren de studenten theoretische inzichten en kennis van andere vakken toepassen in de praktijk van productontwikkeling. De teams van studenten herontwerpen en verbeteren bestaande producten of ontwikkelen nieuwe innovatieve producten.

De nadruk van dit project ligt op Embodiment Design: dit focust op het selecteren van de meest gewenste technische, milieu- en economische product details. In dit proces kunnen kritieke componenten worden blootgesteld aan mechanische of thermische analyse, wordt een optimalisatie om prestatie te maximaliseren gedaan, wordt materiaal en productie bepaald en wordt een kostenberekening gemaakt.

Feiten

 • Per bedrijf werken er 5 studenten aan een project.
 • De studielast voor de studenten bedraagt 240 uur per student, gedurende een periode van 20 weken.
 • Door de universiteit wordt een ontwerpdocent per project aangewezen om het project te begeleiden.

Wat u kunt verwachten

 • Analyse van de opdracht en het zoeken van mogelijke verbeteringen en alternatieve oplossingen om tot een gelijke of betere productprestatie te komen.
 • Ontwikkelen van oplossingen voor een eindontwerp, gebaseerd op een geschikte en gemotiveerde keuze voor een technologie.
 • Valideren van verbeteren door het gebruik van prototypes en tests.
 • Evalueren, rapporteren en presenteren van de resultaten, waarbij andere studenten, medewerkers en bedrijf kunnen luisteren en kritiek kunnen leveren.
 • U ontvangt het eindrapport.

Wat wij van u verwachten

 • Een opdracht, zie het format in de brochure.
 • U bent present bij de openingsdag wanneer uw aanvraag is geselecteerd en bij besprekingen en discussies met studenten (wanneer nodig en op afspraak).
 • De TU zal een vergoeding voor deelname aan het project vragen. 
 • Een vergoeding voor het door de studenten gebouwde prototype.
 • Deelname in een presentatie tussendoor en de eindpresentatie en het leveren van (constructieve) kritiek.

Bent u ge√Įnteresseerd?

Advanced Embodiment Design wordt een keer per jaar aangeboden, van februari tot juni. Uw aanvraag wordt beoordeeld op geschiktheid voor dit project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de vakco√∂rdinatoren, of zie de contactinformatie van het valorisatieteam.