Aanmelding en financiën

Om te starten met de lerarenopleiding doorloop je volgende stappen:

  1. Controleer je toelaatbaarheid op basis van de informatie onder opleidingsvarianten en toelaatbaarheid.
  2. Mail een verzoek tot toelating naar info-sec@tudelft.nl, met daarbij een kopie van je diploma’s en cijferlijsten en een voorstel en onderbouwing voor het te volgen programma.
  3. De toelatingscommissie besluit of je bent toegelaten en onder welke voorwaarden of met welke vrijstellingen je bent toegelaten.
  4. Je maakt een afspraak met de studieadviseur van de opleiding (info-sec@tudelft.nl) om je programma en planning te bespreken.
  5. Schrijf je in via de TU Delft procedure voor inschrijving (zie https://www.tudelft.nl/studenten/administratie/inschrijven/). Kies voor de schakelopleiding SEC of voor de masteropleiding Science Education and Communication (code: 68404). Let op: zij-instromers volgen een andere inschrijfprocedure. Je wordt hierover geïnformeerd door de opleidingscoördinator.
  6. De TU Delft hanteert geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e of 3e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt, zie ook Collegegeld en Financiën.
  7. Let op! De deadline voor aanmelding voor de lerarenopleiding is 30 april voor een start in september en 15 november voor een start in februari. Latere aanmelders kunnen geen plek in de master worden gegarandeerd, vanwege opleidingscapaciteit en beschikbare stageplaatsen.
  8. Let op! De track Educatie start een week voor de scholen van het voortgezet onderwijs (regio midden) en wijkt daarmee af van de academische jaarkalender van de TU Delft. Hou deze week dus vrij. Het onderwijs begint in het studiejaar 2019-2020 op maandag 26 augustus 2019.

Voor studenten aan een lerarenopleiding is er in sommige gevallen een tegemoetkoming in de studiekosten beschikbaar. Meer informatie vind je hier.