Aanmelding en financiën

Om te starten met de lerarenopleiding doorloop je volgende stappen:

 1. Controleer je toelaatbaarheid op basis van de informatie onder opleidingsvarianten en toelaatbaarheid.
 2. Mail een verzoek tot toelating naar info-sec@tudelft.nl, met daarbij een kopie van je diploma’s en cijferlijsten en een voorstel en onderbouwing voor het te volgen programma.
 3. De toelatingscommissie besluit of je bent toegelaten en onder welke voorwaarden of met welke vrijstellingen je bent toegelaten.
 4. Je maakt een afspraak met de studieadviseur van de opleiding (info-sec@tudelft.nl) om je programma en planning te bespreken.
 5. Schrijf je in via de TU Delft procedure voor inschrijving (zie https://www.tudelft.nl/studenten/administratie/inschrijven/). Kies voor de schakelopleiding SEC of voor de masteropleiding Science Education and Communication (code: 68404). Let op: zij-instromers volgen een andere inschrijfprocedure. Je wordt hierover geïnformeerd door de opleidingscoördinator.
 6. De TU Delft hanteert geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e of 3e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt, zie ook Collegegeld en Financiën.
 7. Let op! De deadline voor aanmelding voor de lerarenopleiding is 30 april voor een start in september en 15 november voor een start in februari. Latere aanmelders kunnen geen plek in de master worden gegarandeerd, vanwege opleidingscapaciteit en beschikbare stageplaatsen.
 8. Let op! De track Educatie start een week voor de scholen van het voortgezet onderwijs (regio midden) en wijkt daarmee af van de academische jaarkalender van de TU Delft. Hou deze week dus vrij. Het onderwijs begint in het studiejaar 2020-2021 in de week van 24 augustus 2020.
 9. Let op! Na inschrijving ontvang je een NetID om toegang te krijgen tot alle systemen (mail, roosters, studieresultaten e.d.). Als je al eerder een opleiding bij de TU Delft hebt gevolgd, ontvang je dit niet automatisch. Je dient dan opnieuw een NetID aan te vragen via de procedure NetID account.

Voor studenten aan een lerarenopleiding is er in sommige gevallen een tegemoetkoming in de studiekosten beschikbaar. Meer informatie vind je hier.

Tijdelijke maatregel overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven bij de TU Delft, gelden de volgende uitgangspunten:

Voor bachelorstudenten:

 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het BEP. Faculteiten informeren studenten van hun bacheloropleidingen vóór 15 mei 2020 welke inhoudelijke eisen zij stellen
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

 Voor schakelstudenten:

 • Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Bovenstaande regeling geldt voor de instroom van masterstudenten binnen de TU Delft. Mogelijk wordt de regeling via landelijke afspraken uitgebreid om studenten tussen universiteiten en enkele hbo-instellingen te laten doorstromen. Informatie daarover volgt.

Specifieke maatregelen voor de master SEC:

 1. BSc studenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximum 15 EC van een relevante bacheloropleiding hebben, hebben toegang tot beide tracks van de masteropleiding Science Education and Communication.
 2. Er zijn geen specifieke eisen ten aanzien van de te behalen vakken binnen de bacheloropleiding.
 3. Het opstellen van een studieplanning in overleg met de studieadviseur van de opleiding is verplicht. De studieplanning moet voor de start van het academisch jaar 2020-2021 zijn opgesteld en moet voorrang geven aan het afronden van de bacheloropleiding voor 1 september 2021.