Minor

Minors in de Bacheloropleidingen

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC (een half jaar). Je volgt de minor in het eerste semester van je derde bachelorjaar.

Aan de TU Delft verzorgen wij twee soorten minors:

  • Thematische minors, een samengesteld vakkenpakket rondom een bepaald thema zoals sustainability of robotics. Een aantal van deze minors zijn open voor studenten van andere universiteiten.
  • Individueel samengestelde minors, deze stel je zelf samen met bijvoorbeeld een stage plus losse vakken aan de TU Delft of een andere universiteit.

Thematische minors

Een thematische minor is een samengesteld vakkenpakket rond een bepaald thema. Deze kun je bij de TU Delft volgen, maar kijk ook eens naar het aanbod bij onze partneruniversiteiten in Leiden of Rotterdam.

Kies je voor een minor aan één van die partneruniversiteiten, dien dan tussen 1 mei en 31 mei je voorkeur in via de online aanmeldformulieren op de Leidse en/of Erasmus minorsites. Je kunt per partnerinstelling één minorvoorkeur indienen. 

   

Direct een minor vinden:
A B C D E F G H I M N O P R S T Z

Een individuele minor stel je zelf samen. Hieronder zie je de 2 mogelijkheden:

Vrije minor/schakelminor
Stage- of buitenlandminor

Vrije minor/schakelminor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. Mastervakken zijn niet toegestaan.

Een schakelminor biedt studenten van zowel de TU Delft als andere universiteiten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding). Wil je een schakelminor volgen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Deze is te vinden in het aanbodmatrix.  

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor / Schakelminor.

MinorVakcodeFaculteitContactpersoonExterne Studenten
Schakelminor AMTW-MI-113EWIH.P.Lopuhaa@tudelft.nl
Schakelminor Applied PhysicsAP-MI-181TNWA.J.W.Haket@tudelft.nl
Schakelminor Chemical EngineeringCHE-MI-182TNWA.J.W.Haket@tudelft.nl
Schakelminor EPATBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor MOTTBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor CoSEMTB-MI-034TBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor Water en GrondCT-MI-125CiTGMasterHE-CEG@tudelft.nl
Schakelminor TIL voor Bk en IOCT-MI-184CiTGJ.H.Baggen@tudelft.nl
Schakelminor CT voor BkCT-MI-188CiTGH.W.Welleman@tudelft.nl

Stage- of buitenlandminor

Je kunt bij een aantal faculteiten praktische of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een  Stage- of een Study Abroad minor. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office. Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen.

Minors in Rotterdam of Leiden

Wat houdt de LDE-minorsamenwerking in?

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw samen op het gebied van minoronderwijs: 33% van de plaatsen in het eigen minoraanbod reserveren we in de maand mei voor elkaars studenten. Het is voor Leidse, Delftse en Rotterdamse studenten een stuk gemakkelijker geworden om een minor bij één van de partners te volgen. Hierdoor is je keuze aan minors aanzienlijk breder.

Kijk bij het aanbod bij onze partner universiteiten in Leiden of Rotterdam.

Een LDE-minor

Naast een minor in LDE-verband kun je ook een speciale LDE-minor volgen met een maatschappelijk relevant onderwerp. In deze interdisciplinaire minors verzorgen docenten uit Leiden, Delft en Rotterdam gezamenlijk het onderwijs. Kies je voor een LDE-minor, dan volg je met studenten van alle drie de universiteiten onderwijs in de drie steden. In het collegejaar 2017-2018 worden de volgende LDE-minors aangeboden:

Minors bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De minors aan de EUR zijn allemaal 15 EC. De minorruimte voor TU Delft studenten is 30 EC. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR zijn zeer beperkt en het is niet mogelijk om 2 EUR minoren te volgen. Wij raden je daarom aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken aan de TU Delft. Je hebt voor deze overige 15 EC vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Op het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor’ vermeld je dan ook de EUR minor van jouw keuze. Mocht je toch keuzevakken aan de EUR willen volgen, dan moet je dit zelf regelen. Kijk voor de procedure per faculteit in de Universitaire Keuzevakkengids. Ben je geplaatst voor een selectieminor bij de TU Delft? Dan vervalt je aanmelding voor een minor aan de EUR.

Minors bij de Universiteit Leiden

De minors aan de Universiteit Leiden zijn wel 30 EC. De vakken voor de minors zijn echter niet allemaal geclusterd in het eerste semester, zoals in Delft. In de e.Studiegids van de Universiteit Leiden vind je een omschrijving van de minor en de vakken in de minor. In de vakomschrijving word je voor het rooster doorgelinkt naar de facultaire roosterpagina. Hier kun je per vak terugvinden wat de onderwijsperiode is. Neem bij vragen en twijfels altijd contact op met de contactpersoon van de minor die in de e.Studiegids vermeld staat. Ben je geplaatst voor een selectieminor bij de TU Delft? Dan vervalt je aanmelding voor een minor aan de Universiteit Leiden. 

BKBouwkundeMST
Moluciular Science & TechnologyWBWerktuigbouwkunde
CTCiviele TechniekMT
Maritieme Techniek
IO
Industrieel OntwerpenTATechnische Aardwetenschappen
EE
Electrical EngineeringTBTechnische BestuurskundeLDE
Leiden, Delft, Erasmus
KT
Klinische TechnologieTITechnische InformaticaLD
Leiden, Delft
LRLuchtv. - en RuimtevaarttechniekTNTechnische NatuurkundeEUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
LST
Life Science TechnologyTWTechnisch WiskundeVU
Vrije Universiteit Amsterdam


Thematische minors

Alle thematische minors op TU Delft zijn Engelstalig, met uitzondering van de volgende minors:

  • Educatie
  • Ondernemerschap: Med-Tech Based Entrepeneurship
  • Ondernemerschap: Technology Based Entrepeneurship
  • Security, Safety and Justice (LDE)
MinorMinorcodeBSc OpleidingVoor TU Delft Studenten vanOmvang minor (EC)Selectie*
Advanced PrototypingIO-MI-135IDEAll BSc studies30       ✓
Airport of the FutureLR-MI-167AEAll BSc studies30
ArchineeringBK-MI-146Arch.Arch, CE, IDE, AE, MT, WB30
Automotive DesignIO-MI-165IDEArch, IDE, AE, MT, TPM, ME30       ✓
Bend and BreakCT-MI-147CEArch, CE, IDE, AE, MT, AES, AS, ME30
Biomedical EngineeringBME-MI-087CTAll BSc studies30       ✓
Cities, Migration and Socio-Spatial Inequality (CANCELLED)BK-Mi-193Arch.Arch, IDE, CE, TPM15
Communication Design for InnovationSEC-MI-177ASAll BSc studies30
Computational Science and EngineeringTI-MI-195AMAll BSc studies30
The Delta Expert: water for the futureCT-MI-166CEAll BSc studies30
Companies and innovation: economical, ethical, juridical and safety perspectivesWM-MI-191TPMAll BSc studies30
EducatieSEC-MI-049SECAll BSc studies30       ✓
Electrical Engineering for Autonomous Exploration RobotsET-MI-109EEAE, MT, AS, ME30
Electrical Sustainable Energy Systems (ESES)ET-MI-190EEAll BSc studies30
FinanceTW-MI-097TMAll BSc studies30
Geneeskunde voor technische studenten (application via EUR)XX-MI-EUR-GKEUR

All BSc studies

(excl. CT)

30       ✓
Geo-resources for the futureTA-Mi-192AESAll BSc studies
Heritage & DesignBK-MI-142Arch.All BSc studies30
House of the FutureBK-MI123Arch.All BSc studies30
Integrated Infrastructure Design (IID)CT-MI-186CTAll BSc studies30 
Interactive EnvironmentsIO-MI-124IDEAll BSc studies30       ✓
International Entrepreneurship and DevelopmentWM-MI-101TPMAll BSc studies30       ✓  
Mathematics and FinanceTW-MI-187TMAE, MT, AS, ME, CS, EE, TM30       ✓
Modern PhysicsTN-MI-189ASCE, EE, AE, MST, MT, AES, CS, TM, ME30
Nationale GI Minor (application via VU)VUAll BSc studies30       ✓
Neighbourhood of the Future - Green Blue CitiesBK-MI-083Arch.Arch, CE, IDE, AES, TPM30
Ondernemerschap: Med-Tech Based EntrepreneurshipMOT-MI-153TPMAll BSc studies60
Ondernemerschap: Technology Based EntrepreneurshipMOT-MI-088TPMAll BSc studies30
Projectmanagement from Nano to MegaCT-MI-174CTAll BSc studies30
Responsible Innovation (LDE)WM-MI-180TPMAll BSc studies30

Robotica

WB-MI-168MEEE, IDE, CS, ME30       ✓
Security, Safety and Justice (LD)WM-MI-099TPMAll BSc studies30
Software Design and ApplicationTI-MI-110CS

All BSc studies

(excl. CS)

30
SpaceflightLR-MI-185AEAll BSc studies30
Spaces for Display: retail & exhibition designBK-MI-145Arch.Arch, IDE30       ✓
Sports InnovationIO-MI-164IDEAll BSc studies30       ✓
Sustainable Design EngineeringIO-MI-073IDEAll BSc studies30
Transport, Infrastructure and LogisticsCT-MI-127CEAll BSc studies (excl. TPM domain T&L)30
Under the sky, experiencing landscape architecture (CANCELLED)BK-MI-194Arch.Arch, IDE, CT, TPM15
ZeiljachtenMT-MI-105MEAll BSc studies30

* Voor deze minors gelden selectiecriteria. Check de pagina van de desbetreffende minor voor meer informatie.