Collegegeld en Financiën

Hoogte collegegeld & hoe te betalen

Het collegegeld is wettelijk vastgesteld en verandert elk jaar.

Nederland, EU & Suriname

Wie 2017/2018 Type collegegeld
Studenten met:
 • Nederlandse nationaliteit
 • EU/EFTA land nationaliteit
 • Surinaamse nationaliteit
BSc/MSc: € 2.006 wettelijk tarief
Exchange-studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling

Tweede studie of graad
De TU Delft hanteert voor studiejaar 2016/2017 en 2017/2018 geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt.

Non-EU studenten

Wie 2017/2018 Type collegegeld
Studenten met:
 • Non EU/EFTA nationaliteit met aanspraak op studiefinanciering
 • Vluchteling status die door tussenkomst UAF studiefinanciering ontvangen
€ 2.006 Instellingstarief I
Non EU/EFTA studenten BSc € 10.111
MSc € 15.166
Instellingstarief III
Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving tussen collegejaren 2011/2012 en 2015/2016’ en aansluitend stonden ingeschreven voor dezelfde opleiding BSc € 8.923
MSc € 13.942
Overgangsregeling II
(vervalt 31-8-2019)
Exchange studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Studenten met deeltijdinschrijving €1.679 Collegegeld voor deeltijdinschrijving
Schakelstudenten € 33,43 per EC Schakelopleiding (EU en non-EU)
Extraneus inschrijvers from €6.000 Examengeld voor extranei

Deadlines betalingen
De digitale machtiging vanuit Studielink of de rechtstreekse betaling van het collegegeld moet door de TU Delft ontvangen zijn vóór: 

 • 30 juni 23:59 CET: voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum) willen ontvangen van het TU Delft Central International Office.
 • Uiterlijk 31 augustus: voor alle andere studenten
 • Als je studie niet begint in september: vóór de start van je studieprogramma.


Betaalwijze 
Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen:

Digitale machtiging vanuit Studielink

Alleen mogelijk met DigiD en als je betaalt vanaf een bank in een SEPA-land.

Via Studielink vul je met je DigiD eerst je betaalgegevens in, die je daarna bevestigt. Vervolgens bevestig je de digitale machtiging. 

Betaalt iemand anders voor jou, dan kun je dit via Studielink aangeven. Degene die voor jou gaat betalen moet de digitale machtiging dan bevestigen met zijn of haar DigiD.  

Het tijdstip waarop de TU Delft deze machtiging ontvangt, is het moment dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Is de inschrijving vóór de 11e van de maand voltooid, dan wordt het collegegeld diezelfde maand geïncasseerd. 

Let op: in een studiejaar is het vanaf 1 oktober niet meer mogelijk om voor datzelfde studiejaar een digitale machtiging af te geven. Je kunt in plaats hiervan dit formulier downloaden. 

Voorwaarden rekeningnummer 
De rekening waarvan het bedrag afgeschreven moet worden, mag geen spaarrekening zijn en ook geen rekening van een bank buiten de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco. Wijzigingen van het rekeningnummer die minder dan 10 dagen voor de inningsdatum worden doorgegeven kunnen niet meer op tijd doorgevoerd worden. In dat geval vindt de inning nog van het oude rekeningnummer plaats.  

Gespreide betaling 
Via de digitale machtiging kun je het collegegeld betalen in 12 maandelijkse termijnen. De eerste inningstermijn (september) vindt plaats rond 23 september en de laatste (augustus) rond 23 augustus. Er worden eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht als je in termijnen betaalt. Deze toeslag wordt tegelijk met de eerste termijn afgeschreven.  

Als je je na inning van de eerste termijn (inclusief de toeslag) bedenkt en alsnog het resterende collegegeld in één keer overmaakt, blijf je wel de toeslag verschuldigd. Gedurende het gehele studiejaar kun je deelnemen aan de gespreide inning.

Boeteclausule 
Als incasso van het college- of examengeld in een bepaalde maand niet mogelijk is door saldotekort of blokkade op de rekening, word je aangemaand. Zie voor meer informatie de Voorwaarden en boeteclausule

Andere wijze van betaling

Bijvoorbeeld bij vergoeding voor schakelstudenten, je maakt het bedrag zelf overje hebt een buitenlandse vooropleiding en je neemt services af, of je ontvangt een beurs.

Ben je niet in staat om via digitale machtiging in Studielink te betalen of heb je hiertegen bezwaar, dan moet je in één keer het volledig verschuldigde bedrag zelf overmaken. TU Delft moet het bedrag uiterlijk 31 augustus hebben ontvangen. Dit is 1 juli voor studenten die gebruik maken van services van de TU Delft, zoals huisvestingshulp en/of visa-aanvraag.

Het totaal verschuldigde bedrag maak je over naar het rekeningnummer van TU Delft. 

IBAN NL87ABNA0539856568
BICABNANL2A
Ten name van Technische Universiteit Delft
Onder vermelding van je studienummer

Bij betaling vanaf een buitenlands rekeningnummer zijn de bankkosten voor de opdrachtgever. Informeer bij je bank hoe hoog deze kosten zijn. Zorg er voor dat je in het totaal bedrag ook deze bankkosten dekt.

Iemand anders betaalt 
Wordt het collegegeld door een ander overgemaakt, vul dan dit formulier in en stuur het op naar de CSa. Het is niet mogelijk om het verschuldigde bedrag contant te voldoen. 

Vrijstelling van betaling

Bijvoorbeeld bij een tweede inschrijving, Bewijs Betaald Collegegeld of als je een uitwisselingsstudent bent.

In een aantal situaties ben je vrijgesteld van betaling van collegegeld:

1. Gezamenlijke opleiding 
Voor bachelor- en masteropleidingen moet je als student je bij alle samenwerkende universiteiten aanmelden via Studielink. Je betaalt collegegeld bij één van de deelnemende instellingen.

 • BSc Applied Mathematics: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden of TU Delft
 • BSc Nanobiology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Clinical Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Life Science and Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Molecular Sciences & Technology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • MSc Industrial Ecology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • Studenten van de 3TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.

Voor bovengenoemde opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je betaalt collegegeld bij één van de andere instellingen en je hoeft zelf geen Bewijs Betaald Collegegeld bij de TU Delft in te leveren.

2. Tweede inschrijving 
Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in bij de CSa waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld hebt betaald. Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Alleen een origineel BBC wordt geaccepteerd. 

3. Uitwisselingstudenten 
Studenten van een buitenlandse universiteit die zich in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma inschrijven aan de TU Delft, worden voor maximaal 12 maanden ingeschreven. Deze studenten zijn vrijgesteld van betaling van collegegeld. Blijf je langer dan 12 maanden om de masteropleiding af te ronden, dan zijn met ingang van de 13e inschrijvingsmaand de reguliere regels omtrent het collegegeld van toepassing.

Studiefinancering

Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen gebruikmaken van het studievoorschot. Ook hebben ze de mogelijkheid voor het aanvragen van een studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten). Voor studenten met minder financieel daadkrachtige ouders is een aanvullende beurs mogelijk. 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO

Uitwonend Thuiswonend
Levensonderhoud (€ 740) (€ 280)
Woonlasten € 360 -
Voeding € 180 € 100
Persoonlijke verzorging € 30 € 30
Kleding & schoeisel € 50 € 50
Zorgverzekering (gecorrigeerd na zorgtoeslag) € 35 € 35
Overige verzekeringen € 40 € 30
Telefoon, internet etc. € 45 € 35
     
Studiekosten (€ 215) (€ 215)
Collegegeld € 165 € 165
Boeken, leermiddelen € 50 € 50
     
Bijkomende kosten (€ 70) (€ 70)
Reiskosten € 20 € 20
Abonnementen/lidmaatschappen € 20 € 20
Zakgeld € 30 € 30
     
Totaal € 1.025 € 565