Collegegeld

NL + EU/EFTA + Suriname
Voor studenten met:
 • Nederlandse nationaliteit
 • EU/EFTA nationaliteit
 • Surinaamse nationaliteit*
2018/2019 2019/2020
Wettelijk tarief € 2.060 € 2.083
Wettelijk tarief eerstejaars hoger onderwijs bachelor** € 1.030 € 1.041
Exchange-studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Studenten die een tweede studie volgen van hetzelfde niveau als de graad die al behaald is € 2.060 € 2.083
Schakelstudenten € 34,33 per EC € 34,71 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000
Deeltijdstudenten € 1.724 € 1.743


* plus additional costs, see the English-language page

** meer informatie over de verlaging van het collegegeld kan je vinden op de website van de rijksoverheid

Non-EU/EFTA
Voor studenten met:
 • Non-EU/EFTA nationaliteit
2018/2019 2019/2020
Instellinstarief
Non-EU/EFTA studenten
BSc € 10.384
MSc € 15.575
BSc € 14.500
MSc € 18.750
Dit zijn de voorgestelde bedragen. Het College van Bestuur zal hierover een definitief besluit nemen na formeel advies van de TU Delft Studentenraad.
Overgangstarief
Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving tussen collegejaren 2011/2012 en 2015/2016 en aansluitend stonden ingeschreven voor dezelfde opleiding
BSc € 9.164
MSc € 14.318
Vervallen
Overgangstarief
Voor non-EU/EFTA studenten die in of tussen 2016-2017 en 2018-2019 zijn begonnen.
nvt BSc € 10.498
MSc € 15.746
Dit zijn de voorgestelde bedragen. Het College van Bestuur zal hierover een definitief besluit nemen na formeel advies van de TU Delft Studentenraad.
Wettelijk tarief
Voor studenten met:
 • Non EU/EFTA nationaliteit met aanspraak op studiefinanciering
 • Vluchteling status die door tussenkomst UAF studiefinanciering ontvangen
 
€ 2.060 € 2.083
Exchange studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Schakelstudenten € 34,33 per EC € 34,71 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000

Deadlines betalingen

De digitale machtiging vanuit Studielink of de rechtstreekse betaling van het collegegeld moet door de TU Delft ontvangen zijn vóór: 

 • 30 juni 23:59 CET: voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum) willen ontvangen van het TU Delft Central International Office.
 • Uiterlijk 31 augustus: voor alle andere studenten
 • Als je studie niet begint in september: vóór de start van je studieprogramma.

Betaalwijze

Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen:

Digitale machtiging vanuit Studielink

Alleen mogelijk als je betaalt vanaf een bank in een SEPA-land.

Via Studielink vul je met je DigiD je betaalgegevens in. Betaalt iemand anders voor jou, dan kun je dit via Studielink aangeven. Degene die voor jou gaat betalen moet de digitale machtiging dan bevestigen met zijn of haar DigiD.  
Het tijdstip waarop de TU Delft deze machtiging ontvangt, is het moment dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Rekeningnummer 
De rekening waarvan het bedrag afgeschreven moet worden, moet een betaalrekening zijn van een bank in een SEPA land (geen spaarrekening) .
Als je een rekeningnummer wilt wijzigen, dan moet dat minimaal 10 dagen voor de inningsdatum worden doorgegeven, anders vindt de inning nog van het oude rekeningnummer plaats. Wil je, nadat je een digitale machtiging hebt afgegeven, een wijziging doorgeven in je bankrekeningnummer of wijze van betalen vul dan dit formulier in en stuur het op naar contactcentre-ESA@tudelft.nl.

Betaling in termijnen 
Via de digitale machtiging kun je het collegegeld betalen in maandelijkse termijnen. De eerste inningstermijn vindt achteraf plaats rond 23 september en de laatste rond 23 augustus. Er worden eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht. Deze kosten worden tegelijk met de eerste termijn afgeschreven.  
Als je jena de inning van de eerste termijn bedenkt en alsnog het resterende collegegeld in één keer overmaakt, blijf je wel de administratiekosten verschuldigd. 

Boeteclausule 
Als incasso van het college- of examengeld in een bepaalde maand niet mogelijk is door saldotekort of blokkade op de rekening, ontvang je een aanmaning. Zie voor meer informatie de Voorwaarden en boeteclausule

Andere wijze van betaling

Bijvoorbeeld jijzelf of iemand anders maakt het bedrag over, of je hebt een buitenlandse vooropleiding en je neemt services af, zoals hulp bij huisvestingshulp of visumaanvraag.

Maak het volledig verschuldigde bedrag in één keer over. TU Delft moet het bedrag uiterlijk 31 augustus hebben ontvangen. Dit is 1 juli voor studenten die gebruik maken van services van TU Delft.

Het totaal verschuldigde bedrag maak je over naar het rekeningnummer van TU Delft. 

IBANNL87ABNA0539856568
BICABNANL2A
Ten name vanTechnische Universiteit Delft
Onder vermelding vanje studentnummer


Bij betaling vanaf een buitenlands rekeningnummer zijn de bankkosten voor de opdrachtgever. Informeer bij je bank hoe hoog deze kosten zijn. Zorg er voor dat je in het totaal bedrag ook deze bankkosten dekt.

Iemand anders betaalt 
Wordt het collegegeld door een ander overgemaakt, vul dan dit formulier (collegejaar 2018/2019) in en stuur het op naar de Centrale Studentenadministratie. Dit geldt uitsluitend voor Nederlandse en EU-EER studenten.

Schakelvergoeding

Studenten die een schakelopleiding volgen betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt (EC).

Dien het ingevulde en ondertekende Rapportage- & Machtigingsformulier digitaal in. Op basis van dit formulier wordt je te betalen vergoeding bepaald en geïncasseerd vanaf het door jou ingevulde rekeningnummer. Dit formulier en verdere regels vind je hier.

Vrijstelling van betaling

Bijvoorbeeld bij een tweede inschrijving, Bewijs Betaald Collegegeld of als je een uitwisselingsstudent bent.

In een aantal situaties ben je vrijgesteld van betaling van collegegeld:

1. Gezamenlijke opleiding 
Voor bachelor- en masteropleidingen moet je als student je bij alle samenwerkende universiteiten aanmelden via Studielink. Je betaalt collegegeld bij één van de deelnemende instellingen.

 • BSc Nanobiology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Clinical Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Life Science and Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Molecular Sciences & Technology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • MSc Industrial Ecology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • Studenten van de 3TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.

Voor bovengenoemde opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je betaalt collegegeld bij één van de andere instellingen en je hoeft zelf geen Bewijs Betaald Collegegeld bij de TU Delft in te leveren.

2. Tweede inschrijving 
Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in bij de CSa waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld hebt betaald. Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Alleen een origineel BBC wordt geaccepteerd. 

Heb je al een inschrijving aan de TU Delft en wil je een inschrijving voor een andere opleiding binnen de TU Delft? Dan betaal je tijdens je eerste inschrijving geen collegegeld voor deze tweede inschrijving.

3. Uitwisselingstudenten 
Studenten van een buitenlandse universiteit die zich in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma inschrijven aan de TU Delft, worden voor maximaal 12 maanden ingeschreven. Deze studenten zijn vrijgesteld van betaling van collegegeld. Blijf je langer dan 12 maanden om de masteropleiding af te ronden, dan zijn met ingang van de 13e inschrijvingsmaand de reguliere regels omtrent het collegegeld van toepassing.

Studiefinancering

Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen gebruikmaken van het studievoorschot. Ook hebben ze de mogelijkheid voor het aanvragen van een studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten). Voor studenten met minder financieel daadkrachtige ouders is een aanvullende beurs mogelijk. 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO

Maandelijks kostenplaatje

Let op: dit zijn schattingen en gemiddelden. De daadwerkelijke kosten van bijvoorbeeld je kamer kunnen sterk variëren.

Uitwonend Thuiswonend
Levensonderhoud (€ 740) (€ 280)
Woonlasten € 360 -
Voeding € 180 € 100
Persoonlijke verzorging € 30 € 30
Kleding & schoeisel € 50 € 50
Zorgverzekering (gecorrigeerd na zorgtoeslag) € 35 € 35
Overige verzekeringen € 40 € 30
Telefoon, internet etc. € 45 € 35
     
Studiekosten (€ 215) (€ 215)
Collegegeld € 165 € 165
Boeken, leermiddelen € 50 € 50
     
Bijkomende kosten (€ 70) (€ 70)
Reiskosten € 20 € 20
Abonnementen/lidmaatschappen € 20 € 20
Zakgeld € 30 € 30
     
Totaal € 1.025 € 565