Collegegeld

NL + EU/EFTA + Suriname
Voor studenten met:
 • Nederlandse nationaliteit
 • EU/EFTA nationaliteit
 • Surinaamse nationaliteit*
2019/2020 2020/2021
Wettelijk tarief € 2.083 € 2.143
Wettelijk tarief eerstejaars hoger onderwijs bachelor** € 1.041 € 1.071
Exchange-studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Studenten die een tweede studie volgen van hetzelfde niveau als de graad die al behaald is € 2.083 € 2.143
Schakelstudenten € 34,71 per EC € 35,56 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000
Deeltijdstudenten € 1.743 € 1.793


* plus additional costs, see the English-language page

** meer informatie over de verlaging van het collegegeld kan je vinden op de website van de rijksoverheid

Non-EU/EFTA
Voor studenten met:
 • Non-EU/EFTA nationaliteit
2019/2020 2020/2021
Instellingstarief
Non-EU/EFTA studenten
BSc € 14.500
MSc € 18.750
BSc € 14.500
MSc € 18.750
Overgangstarief
Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving tussen collegejaren 2011/2012 en 2015/2016 en aansluitend stonden ingeschreven voor dezelfde opleiding
Vervallen Vervallen
Overgangstarief
Voor Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving in of tussen collegejaren 2016-2017 en 2018-2019 en die aansluitend ingeschreven hebben gestaan. Het overgangstarief vervalt wanneer de student wisselt van opleiding.
BSc € 10.498
MSc € 15.746
BSc € 10.800
MSc € 16.199
Wettelijk tarief
Voor studenten met:
 • Non EU/EFTA nationaliteit met aanspraak op studiefinanciering
 • Vluchteling status die door tussenkomst UAF studiefinanciering ontvangen
 
€ 2.083 € 2.143
Exchange studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Schakelstudenten € 34,71 per EC € 35,56 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000

Deadlines betalingen

Start in het eerste semester:

 • 1 juli (23:59 CEST): voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum en deelnemen aan het Introduction Programme) willen ontvangen van de TU Delft Student Administration.
 • 1 september (23:59 CEST): voor alle andere studenten
 • Als je studie niet begint in september: vóór de start van je studieprogramma.

Start in het tweede semester:

 • 1 december (23:59 CET): voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum en deelnemen aan het Introduction Programme) willen ontvangen van de TU Delft Student Administration.
 • 1 februari (23:59 CET): voor alle andere studenten

Betaalwijze

Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen:

Digitale (incasso)machtiging vanuit Studielink

Betalen via een digitale (incasso)machtiging is alleen mogelijk als je betaalt vanaf een betaalrekening van een bank in een SEPA-land  (geen spaarrekening) en wanneer je geen extra services van TU Delft nodig hebt.

Extra services houdt in dat je:

 • Hulp nodig hebt met je visum/verblijfsdocument en/of
 • Gebruik maakt van huisvesting via TU Delft. Deze service is alleen van toepassing op internationale studenten die niet woonachtig zijn in Nederland.

In Studielink vul je je betaalgegevens in. Als je wordt omgeleid naar de betaalomgeving van je bank dan ondersteunt je bank de digitale incassomachtiging. Zo niet, dan kun je je bankrekeningnummer invoeren.

Betaalt iemand anders voor jou, dan kun je dit via Studielink aangeven.

Wijzigen van je betaalgegevens
Je kunt je rekeningnummer of betaalwijze zelf wijzigen in Studielink. Is dit niet mogelijk, vul dan dit formulier in en stuur het op naar contactcentre-ESA@tudelft.nl. Als je een rekeningnummer wilt wijzigen, dan moet dat minimaal 10 dagen voor de inningsdatum worden doorgegeven, anders vindt de inning nog van het oude rekeningnummer plaats.

Betaling in termijnen
Via de digitale (incasso)machtiging kun je het collegegeld betalen in maandelijkse termijnen. De inning vindt achteraf plaats rond de 23e van elke maand die je ingeschreven staat. Bij de eerste betaling in het academisch jaar worden eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht.
Als je je na de inning van de eerste termijn bedenkt en alsnog het resterende collegegeld in één keer overmaakt, blijf je wel de administratiekosten verschuldigd.

Problemen met je betaling
Als de incasso in een bepaalde maand niet mogelijk is door saldotekort of blokkade op de rekening,  stuurt de TU Delft je een aanmaning. Zie voor meer informatie het Studentenstatuut.

Raadpleeg de TU Delft Voorwaarden en Aansprakelijkheid voordat je de digitale machtiging in Studielink bevestigt.

Andere wijze van betaling

Bijvoorbeeld jijzelf of iemand anders maakt het bedrag over, of je hebt een buitenlandse vooropleiding en je neemt services af, zoals hulp bij huisvestingshulp of visumaanvraag.

Maak het volledig verschuldigde bedrag in één keer over. TU Delft moet het bedrag uiterlijk 31 augustus hebben ontvangen. Dit is 1 juli voor studenten die gebruik maken van services van TU Delft.

Het totaal verschuldigde bedrag maak je over naar het rekeningnummer van TU Delft.
IBAN: NL87 ABNA 0539856568
BIC: ABNANL2A
Ten name van: Technische Universiteit Delft
Onder vermelding van je studentnummer


Bij betaling vanaf een buitenlands rekeningnummer zijn de bankkosten voor de opdrachtgever. Informeer bij je bank hoe hoog deze kosten zijn. Zorg er voor dat je in het totaal bedrag ook deze bankkosten dekt.

Iemand anders betaalt 
Wordt het collegegeld door een ander overgemaakt, vul dan dit formulier (collegejaar 2019/2020) of dit formulier (collegejaar 2020/2021) in en stuur het op naar de Student Administration. Dit geldt uitsluitend voor Nederlandse en EU-EER studenten.

Schakelvergoeding

Studenten die een schakelopleiding volgen betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt (EC).

Dien het ingevulde en ondertekende Rapportage- & Machtigingsformulier digitaal in. Op basis van dit formulier wordt je te betalen vergoeding bepaald en geïncasseerd vanaf het door jou ingevulde rekeningnummer. Dit formulier en verdere regels vind je hier.

Vrijstelling van betaling

Bijvoorbeeld bij een tweede inschrijving, Bewijs Betaald Collegegeld of als je een uitwisselingsstudent bent.

In een aantal situaties ben je vrijgesteld van betaling van collegegeld:

1. Gezamenlijke opleiding 
Voor bachelor- en masteropleidingen moet je als student je bij alle samenwerkende universiteiten aanmelden via Studielink. Je betaalt collegegeld bij één van de deelnemende instellingen.

 • BSc Nanobiology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Clinical Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Life Science and Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Molecular Sciences & Technology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • MSc Industrial Ecology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • Studenten van de 4TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.

Voor bovengenoemde opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je betaalt collegegeld bij één van de andere instellingen en je hoeft zelf geen Bewijs Betaald Collegegeld bij de TU Delft in te leveren.

Uitzondering
Volg je de opleiding Cyber Security dan dien je de stappen van een bijvakstudent te volgen.

2. Tweede inschrijving 
Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in bij het Contact Centre waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld hebt betaald. Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Alleen een origineel BBC wordt geaccepteerd. 

Heb je al een inschrijving aan de TU Delft en wil je een inschrijving voor een andere opleiding binnen de TU Delft? Dan betaal je tijdens je eerste inschrijving geen collegegeld voor deze tweede inschrijving.

3. Uitwisselingstudenten 
Studenten van een buitenlandse universiteit die zich in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma inschrijven aan de TU Delft, worden voor maximaal 12 maanden ingeschreven. Deze studenten zijn vrijgesteld van betaling van collegegeld. Blijf je langer dan 12 maanden om de masteropleiding af te ronden, dan zijn met ingang van de 13e inschrijvingsmaand de reguliere regels omtrent het collegegeld van toepassing.

Studiefinancering

Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen gebruikmaken van het studievoorschot. Ook hebben ze de mogelijkheid voor het aanvragen van een studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten). Voor studenten met minder financieel daadkrachtige ouders is een aanvullende beurs mogelijk. 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO

Maandelijks kostenplaatje

Let op: dit zijn schattingen en gemiddelden. De daadwerkelijke kosten van bijvoorbeeld je kamer kunnen sterk variëren.

Uitwonend Thuiswonend
Levensonderhoud (€ 740) (€ 280)
Woonlasten € 360 -
Voeding € 180 € 100
Persoonlijke verzorging € 30 € 30
Kleding & schoeisel € 50 € 50
Zorgverzekering (gecorrigeerd na zorgtoeslag) € 35 € 35
Overige verzekeringen € 40 € 30
Telefoon, internet etc. € 45 € 35
     
Studiekosten (€ 215) (€ 215)
Collegegeld € 165 € 165
Boeken, leermiddelen € 50 € 50
     
Bijkomende kosten (€ 70) (€ 70)
Reiskosten € 20 € 20
Abonnementen/lidmaatschappen € 20 € 20
Zakgeld € 30 € 30
     
Totaal € 1.025 € 565