Collegegeld tarieven

NL + EU/EFTA + Suriname
Voor studenten met:
 • Nederlandse nationaliteit
 • EU/EFTA nationaliteit
 • Surinaamse nationaliteit*
2020/2021 Aangepaste tarieven
2021/2022***
Wettelijk tarief € 2.143 € 1.084
Wettelijk tarief eerstejaars hoger onderwijs bachelor** € 1.071 € 542
Exchange-studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Studenten die een tweede studie volgen van hetzelfde niveau als de graad die al behaald is € 2.143 € 1.084
Schakelstudenten € 35,56 per EC € 18.06 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000


* plus additional costs, see the English-language page

** meer informatie over de verlaging van het collegegeld voor eerstejaars kan je vinden op de website van de rijksoverheid

*** meer informatie over de verlaging van het collegegeld kan je vinden op de website van de rijksoverheid

Non-EU/EFT
Voor studenten met:
 • Non-EU/EFTA nationaliteit  (incl VK nationaliteit gearriveerd na 1 January 2021)
2020'/2021 Aangepaste tarieven
2021/2022
Instellingstarief
Non-EU/EFTA studenten (incl VK)
BSc € 14.500
MSc € 18.750
BSc € 13.416
MSc € 17.666
Overgangstarief
Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving tussen collegejaren 2011/2012 en 2015/2016 en aansluitend stonden ingeschreven voor dezelfde opleiding
Vervallen Vervallen
Overgangstarief
Voor Non EU/EFTA studenten met een eerste inschrijving in of tussen collegejaren 2016-2017 en 2018-2019 en die aansluitend ingeschreven hebben gestaan. Het overgangstarief vervalt wanneer de student wisselt van opleiding.
BSc € 10.800
MSc € 16.199
BSc € 9.842
Msc: vervalt per 31-8-2021
Wettelijk tarief
Voor studenten met:
 • Non EU/EFTA nationaliteit met aanspraak op studiefinanciering
 • Vluchteling status die door tussenkomst UAF studiefinanciering ontvangen
€ 2.143 € 1.084
Exchange studenten Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling Betalen collegegeld bij eigen onderwijsinstelling
Schakelstudenten € 35,56 per EC € 18,06 per EC
Extraneus inschrijvers from €6.000 from €6.000

De regeling Inschrijving en Collegegeld kun je hier vinden. 

Deadlines betalingen

Start in het eerste semester:

 • 1 juli (23:59 CEST): voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum en deelnemen aan het Introduction Programme) willen ontvangen van de TU Delft Student Administration.
 • 31 augustus (23:59 CEST): voor alle andere studenten
 • Als je studie niet begint in september: vóór de start van je studieprogramma.

Start in het tweede semester:

 • 1 december (23:59 CET): voor internationale studenten die services (hulp bij het zoeken van een kamer, visum en deelnemen aan het Introduction Programme) willen ontvangen van de TU Delft Student Administration.
 • 31 januari (23:59 CET): voor alle andere studenten

Betaalwijze

Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen:

Digitale (incasso)machtiging vanuit Studielink

Betalen via een digitale (incasso)machtiging is alleen mogelijk als je betaalt vanaf een betaalrekening (geen spaarrekening) van een bank in een SEPA-land en wanneer je geen extra services van TU Delft nodig hebt.

Extra services houdt in dat je:

 • Hulp nodig hebt met je visum/verblijfsdocument en/of
 • Gebruik maakt van huisvesting via TU Delft. Deze service is alleen van toepassing op internationale studenten die niet woonachtig zijn in Nederland.

In Studielink vul je je betaalgegevens in. Als je wordt omgeleid naar de betaalomgeving van je bank dan ondersteunt je bank de digitale incassomachtiging. Zo niet, dan kun je je bankrekeningnummer invoeren.

Betaalt iemand anders voor jou, dan kun je dit via Studielink aangeven.

Wijzigen van je betaalgegevens
Als je een rekeningnummer wilt wijzigen, doe dit voor de 15e van de maand, zodat het verwerkt is voor de eerstvolgende incassodatum.

Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen in Studielink. Is dit niet mogelijk, vul dan dit formulier in en stuur het op naar contactcentre-ESA@tudelft.nl.

Betaling in termijnen
Via de digitale (incasso)machtiging kun je het collegegeld betalen in 12 maandelijkse termijnen (zie hieronder de incassodata). Bij de eerste inning worden eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht, deze kosten zijn non-refundable na de eerste inning.

 

Incassodata:
Als je in één keer betaalt, wordt het volledige bedrag op de eerste datum afgeschreven.

Collegejaar 2020/2021

Collegejaar 2021/2022

24 september 2020

24 september 2021

23 oktober 2020

22 oktober 2021

24 november 2020

24 november 2021

21 december 2020

22 december 2021

22 januari 2021

24 januari 2022

24 februari 2021

24 februari 2022

24 maart 2021

24 maart 2022

23 april 2021

22 april 2022

24 mei 2021

24 mei 2022

24 juni 2021

24 juni 2022

23 juli 2021

22 juli 2022

24 augustus 2021

24 augustus 2022


Problemen met je betaling
Is het niet mogelijk te innen, dan stuurt de TU Delft je een betalingsherinnering. Zie voor meer informatie het Studentenstatuut.

Raadpleeg de TU Delft Voorwaarden en Aansprakelijkheid voordat je de digitale machtiging in Studielink bevestigt.
 

TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, maar lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk

Andere wijze van betaling

Jij (of iemand anders) kan het volledig verschuldigde bedrag in één keer overmaken. TU Delft moet het bedrag uiterlijk 31 augustus hebben ontvangen. Dit is 1 juli voor studenten die gebruik maken van services van TU Delft. Let op: Bij betaling vanaf een niet Nederlands rekeningnummer kunnen er bankkosten gerekend worden. Zorg dat je voldoende overmaakt.

Het totaal verschuldigde bedrag (plus eventuele bankkosten) maak je over naar het rekeningnummer van TU Delft.
IBAN: NL87 ABNA 0539856568
BIC: ABNANL2A
Ten name van: Technische Universiteit Delft
Onder vermelding van: studentnummer / achternaam

Schakelvergoeding

Studenten die een schakelopleiding volgen betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt (EC).

Dien het ingevulde en ondertekende Rapportageformulier digitaal in. Op basis van dit formulier wordt je te betalen vergoeding bepaald en kan je de machtiging in Studielink afgeven. Dit formulier en verdere regels vind je hier.

Vrijstelling van betaling

Bij een Gezamenlijke opleiding, tweede inschrijving / Bewijs Betaald Collegegeld of als je een uitwisselingsstudent bent.

In een aantal situaties ben je vrijgesteld van betaling van collegegeld:

1. Gezamenlijke opleiding 
Voor bachelor- en masteropleidingen moet je als student je bij alle samenwerkende universiteiten aanmelden via Studielink. Je betaalt collegegeld bij één van de deelnemende instellingen.

 • BSc Nanobiology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Clinical Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Life Science and Technology: betaal collegegeld bij TU Delft
 • BSc Molecular Sciences & Technology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • MSc Industrial Ecology: betaal collegegeld bij Universiteit Leiden
 • Studenten van de 4TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.

Voor bovengenoemde opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je betaalt collegegeld bij één van de andere instellingen en je hoeft zelf geen Bewijs Betaald Collegegeld bij de TU Delft in te leveren.

Uitzondering
Volg je de opleiding Cyber Security dan dien je de stappen van een bijvakstudent te volgen.

2. Tweede inschrijving
Heb je al een inschrijving aan de TU Delft en wil je een inschrijving voor een andere opleiding binnen de TU Delft? Dan betaal je tijdens je eerste inschrijving geen collegegeld voor deze tweede inschrijving.

Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan vraag je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan waaruit blijkt dat je collegegeld hebt betaald bij de andere instelling. De BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het collegegeld betaalt. Wij accepteren alleen originele BBC’s of digitale BBC’s die per mail van de instelling direct naar ons worden verstuurd.

3. Uitwisselingstudenten 
Studenten van een buitenlandse universiteit die zich in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma inschrijven aan de TU Delft, worden voor maximaal 12 maanden ingeschreven. Deze studenten zijn vrijgesteld van betaling van collegegeld. Blijf je langer dan 12 maanden om de masteropleiding af te ronden, dan zijn met ingang van de 13e inschrijvingsmaand de reguliere regels omtrent het collegegeld van toepassing.

Studiefinancering

Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen gebruikmaken van het studievoorschot. Ook hebben ze de mogelijkheid voor het aanvragen van een studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten). Voor studenten met minder financieel daadkrachtige ouders is een aanvullende beurs mogelijk. 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO

Maandelijks kostenplaatje

Let op: dit zijn schattingen en gemiddelden. De daadwerkelijke kosten van bijvoorbeeld je kamer kunnen sterk variëren.

Uitwonend Thuiswonend
Levensonderhoud (€ 800) (€ 290)
Woonlasten € 417 -
Voeding € 183 € 100
Persoonlijke verzorging € 30 € 30
Kleding & schoeisel € 50 € 50
Zorgverzekering (gecorrigeerd na zorgtoeslag) € 35 € 35
Overige verzekeringen € 40 € 30
Telefoon, internet etc. € 45 € 45
     
Studiekosten (€ 240) (€ 240)
Collegegeld € 180 € 180
Boeken, leermiddelen € 60 € 60
     
Bijkomende kosten (€ 100) (€ 100)
Reiskosten € 40 € 40
Abonnementen/lidmaatschappen € 30 € 30
Zakgeld € 30 € 30
     
Totaal€ 1.140€ 630