Inschrijven als bijvakstudent of minorstudent

Het kan wenselijk zijn om een enkel vak (bijvak) of minor vakken te volgen aan de TU Delft die niet gegeven worden door de onderwijsinstelling van de hoofdstudie.

Voor de inschrijving als minorstudent geldt het volgende:

 • Er dient een positieve beoordeling te zijn vanuit de TU Delft. Zie voor meer informatie de website.

Voor de inschrijving alsĀ bijvakstudent geldtĀ het volgende:

 • Kijk in de studiegids voor welke vakken er aangemeld kan worden.
  Let op! De bachelor Computer Science en de bachelor Industrieel Ontwerpen bieden geen mogelijkheid tot het volgen van bijvakken.
 • Aanmelden via Studielink; als onderwijsinstelling ā€œTechnische Universiteit Delft"
 • Regel het volgende:
  • Vraag een BBC aan via Studielink bij het invoeren van de betaalgegevens voor de TU Delft.
  • Lever bij het Contact Centre een verklaring van de examencommissie van de hoofd onderwijsinstelling aan, waarin toestemming wordt gegeven voor het te volgen vak aan de TU Delft.
 • Bijvakstudenten hebben geen recht op een afsluitend diploma.

Bij vragen of opmerking neem contact op met:

Uitschrijving na afronding van een minor of bijvak verloopt niet automatisch. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige uitschrijving als student bij TU Delft.