Nieuws

18 juni 2018

Transformation in Composition

Brownfield park project are important laboratories and catalysts for developments in landscape architecture. In these projects, contextual, process, and formal-aesthetic aspects form central and inter-related themes. That is why a major theoretical and methodological expansion of the notion of composition can be distilled from brownfield park projects, as René van der Velde concludes in his dissertation.

18 juni 2018

PoroCity Towers exhibited at Centre Pompidou

On 15 June, 2018, the exhibition Coder le monde [Coding the world] opened to the public at Centre Pompidou in Paris. The show takes stock of contemporary digital creation in different disciplines and includes a display of several PoroCity towers, created by the researchers and students of The Why Factory.

18 juni 2018

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid zich over het welzijn van de bewoners, maar er valt nog een wereld te winnen, concludeert in Xin Li in haar promotieonderzoek.

18 juni 2018

Duurzame renovatie corporatiewoningen flink achter op schema

De afspraak tussen corporaties en het Rijk om in 2020 de sociale huursector gemiddeld op label B-kwaliteit te brengen, wordt bij lange na niet gehaald. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen. Dat concludeert Faidra Filippidou in haar promotieonderzoek.

14 juni 2018

Verbetering projectstrategieën door bewustwording

In de loop der jaren is de dienstverlening van de architect veel veranderd. Marina Bos-de Vos onderzocht de rol van architectenbureaus in de keten en hoe bureaus vanuit verschillende professionele rollen waarde creëren en toe-eigenen. In haar promotieonderzoek concludeert zij dat bewustwoording van verschillende waarden noodzakelijk is voor betere projectstrategieën van architectenbureaus.

11 juni 2018

Mix van bewoners goed voor de wijk

De meerderheid van de bewoners van de Rotterdamse Zuidwijk waardeert de veranderingen in de wijk door de herstructureringsoperaties van de afgelopen jaren. Nieuwkomers in de wijk zijn positief over hun verhuizing naar Zuidwijk. Wel zijn alle bewoners kritisch over de grote instroom van bewoners met een migratieachtergrond in de sociale huurwoningen, concludeert André Ouwehand in zijn promotieonderzoek.

11 juni 2018

Taal als aanknopingspunt

Een vaart met bomen erlangs wordt nét iets aantrekkelijker als je hem een 'groene tunnel' noemt. Taalvondsten helpen stedebouwkundige ontwerpen te verkopen, maar geven achteraf ook inzicht in mislukkingen, ontdekte MaartenJan Hoekstra in zijn promotieonderzoek. Hij toont ook hoe de betekenis van stedebouwkundige begrippen in de loop der jaren verandert.

07 juni 2018

From complex adaptive systems to housing relocation in urban China

In the field of architecture, urbanism, and building sciences, many questions are still unanswered. The research programmes at BK City are devoted to answering those questions with ground-breaking projects. This month, no less than seven PhD-candidates defend the results of their work.

07 juni 2018

House and Tower at ZigZagCity

From 9 to 24 June, the ZigZagPavilion will serve as an urban marker at the architecture festival ZigZagCity in Rotterdam. Master students of the Chair of Interiors Buildings Cities designed and built the two-part pavilion.

07 juni 2018

Affordable low energy housing solutions with H4.0E

The Housing 4.0 Energy consortium will build pilot projects of affordable low energy dwellings. Researchers from OTB will be working on the research part of the project, exploring possibilities for upscaling of the pilots. This includes the development of an open source platform, in which regional stakeholders work together to make low energy housing solutions a reality.