Nieuws

11 april 2018

Philomena Bluyssen benoemd tot erelid ISIAQ

Op 5 april werd SenseLab oprichter en professor Philomena Bluyssen benoemd tot erelid van de Nederlandse Afdeling van de International Society for Indoor Air Quality.

27 maart 2018

Privatisering van publieke ruimte vraagt om heldere regels

Kunnen we de inrichting van publieke ruimte overlaten aan private partijen? Ja, concludeert Els Leclercq in haar promotieonderzoek, maar dat heeft serieuze consequenties voor wat we op straten, pleinen en in parken mogen doen en laten. Zij pleit voor heldere regels vanuit de overheid.

22 maart 2018

Puntenwolk slim gemodelleerd met 3D skelet

Geografische puntenwolken zijn goede hulpmiddelen voor het modelleren van onze gebouwde en natuurlijke omgeving, maar in de praktijk komt hier nog veel handwerk bij kijken. Ravi Peters promoveerde op zijn gebruik van een 3D skelet, waardoor puntenwolken opdeelbaar zijn in objecten en makkelijker automatisch te verwerken.

22 maart 2018

Faculteit Bouwkunde onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen.

20 maart 2018

Routekaart voor energieneutraal Amsterdam

Het project om Amsterdam in 2040 fossielvrij te maken is onderdeel van een Europees programma City-Zen (‘city zero energy’) dat in 2014 van start ging.

19 maart 2018

“Haal al het asfalt van het dak af”

Afgelopen week werd het rapport ‘Haagse Hitte: Het Haagse warmte-eiland in kaart gebracht’ gepresenteerd aan wethouder Joris Wijsmuller van de gemeente Den Haag.

15 maart 2018

Vorm volgt kracht

Een gebogen vorm is sterker dan een vlakke constructie, maar hoeveel exact is onbekend. Promovendus Qingpeng Li onderzocht het door diverse schaalconstructies aan de tand te voelen. Daaruit blijkt dat een klein boogje al een enorme versterking geeft.

15 maart 2018

Alexandra den Heijer benoemd tot hoogleraar Publiek Vastgoed

De faculteit Bouwkunde is verheugd te kunnen melden dat Alexandra den Heijer is benoemd tot hoogleraar Publiek Vastgoed.

15 maart 2018

Amsterdamse huizenprijzen verspreiden zich als een olievlek

Amsterdamse huizenprijzen beïnvloeden de huizenprijzen in grote delen van het land, zowel bij dalende als stijgende huizenprijzen. Een belangwekkende uitkomst uit het promotieonderzoek van Alfred Teye, want inzicht in huizenprijsontwikkeling en risico’s van de woningmarkt is cruciaal voor de samenleving.

15 maart 2018

Aansprakelijkheid soms raar geregeld in de Nederlandse bouw

Toezicht en coördinatie zijn in hoge mate bepalend voor het slagen van bouwprojecten. Te vaak nog gaat het mis door gebrek eraan, constateert specialist bouwrecht Hugo Strang in zijn promotieonderzoek. Voor verbetering is meer nodig dan een Wet Kwaliteitsborging Bouw, denkt hij.