Nieuws

18 april 2017

Crystal Houses wint publieksprijs A.A.P.

Het Crystal Houses project is winnaar van de publieksprijs van de Amsterdamse Architectuur Prijs - de Gouden A.A.P. 2017.

13 april 2017

Student wint NALACS scriptieprijs

Het Explore-lab afstudeerproject van Linda de Geus 'Counteracting socio-spatial segregation through architectural verwandlung' wint NALACS’ jaarlijkse scriptieprijs voor de beste scriptie over een Latijn-Amerikaans of Caraibisch onderwerp verbonden aan een Nederlandse universiteit.

13 april 2017

Gerda Henkel Stiftung Grant for Marc Schoonderbeek with Fatma Aliosman and John Hanna

The 'Borders and Territories' research group of the department of Architecture has won a 74,000 euro grant for the research “Securing Democratic Society; State Policies, Technological Surveillance and Spatial (Cross-) Boundary Practices”. The grant covers two years of PhD studies on three case studies.

12 april 2017

PD Testlab: innovaties testen in innovatief gebouw

Op het binnenterrein van de faculteit Bouwkunde staat sinds kort het Delft Product Development (PD) Lab. Het voorbeeld van innovatief bouwen biedt de komende jaren onderdak aan onderzoek naar nieuwe realisatietechnieken. Studenten en onderzoekers kunnen er bovendien kennismaken met de praktijk van alledag volgens het principe 'leren door te maken'.

12 april 2017

3D-model helpt demografen en stedenbouwers

De onderzoeksgroep 3D GeoInformation werkt aan een 3D model van alle dorpen en steden in Nederland. Zo’n landelijk model is uniek in de wereld en kan nauwkeurig bevolkingsaantallen in kaart brengen. Het kan ook helpen bij bepalen van overstromingsmodellen en geluids- en bezonningscontouren.

10 april 2017

Verhuizen naar rijkere buurt leidt tot meer probleemgedrag onder jongeren

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het zojuist gepubliceerde onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

10 april 2017

ROTOR kicks off their visiting professorship with an international conference

This April the faculty welcomes Lionel Devlieger and Maarten Gielen of the Brussels based office Rotor as Visiting Professors.

30 maart 2017

Recap workshop Africa

Following up on the Town Hall Meeting on Africa last January, a workshop on the subject was held on 14 March. 42 BK colleagues joined Peter Russell to further discuss the Faculty plans about Africa.

30 maart 2017

‘Havenontwikkeling moet meer zijn dan functionele planning’

Havensteden zijn vaak getekend door de strijd tussen de belangen van haven en stad. Onnodig, stelt promovendus Paolo De Martino, zoek waar je elkaar kunt versterken. Zijn onderzoek sluit aan bij de conferentie 'The Global Petroleumscape' die de leerstoel Geschiedenis van Architectuur & Stedenbouw in mei organiseert.

13 maart 2017

REPAiR: Europese grond/afvalstoffen in kaart

'Afval bestaat niet' is een loze kreet als we er niet in slagen materiaalstromen circulair te maken. Slimme geodetische hulpmiddelen voor besluitvorming kunnen overheden helpen grondstoffenkringlopen te sluiten, geloven de initiatiefnemers van het grootschalige Europese REPAiR project.