News

21 juli 2020

Open bouwen voor een hernieuwbare woningvoorraad

Volgens prognoses van ABF Research is er tot 2035 behoefte aan een miljoen extra woningen. Grootschalige industriële woningbouw kan bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort. Dit heeft in het verleden echter de positie van bouwers versterkt, en daarbij zeggenschap van bewoners en aanpasbaarheid van de woningvoorraad beperkt. Het 1M Homes-initiatief van de TU Delft onderzoekt onder meer hoe Open Bouwen, in combinatie met digitalisering en automatisering, kan bijdragen aan een duurzame oplossing voor het woningtekort en tegelijkertijd bewoners zeggenschap geven.

16 juli 2020

Betaalbare duurzame huisvesting

Het nieuwe H2020 RE-DWELL-project zal een nieuwe generatie academici en professionals opleiden om de dringende behoefte aan betaalbare en duurzame huisvesting aan te pakken, een grote uitdaging voor de Europese samenleving. Bij het grote onderzoeksproject zijn tien verschillende universiteiten en een innovatief onderwijsprogramma in heel Europa betrokken.

01 mei 2020

Van revolutiebouw tot ruimtedieet

1M Homes team leden Marja Elsinga, Gerard van Bortel en Arend Jonkman hebben een bijdrage geleverd aan het themanummer 'Anders Wonen' van Agora. 'Van revolutiebouw tot ruimtedieet' beschrijft hoe de huidige woningcrisis verschilt van eerdere grote woningbouwopgaven.

19 november 2019

Naar een onderbouwde visie op de Nederlandse woningbouwopgave

“Hoe kan het dat Nederland met zo’n rijke woningbouwtraditie geen oplossing heeft voor het woningtekort?”, vraagt Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, zich af. Om antwoorden op deze vraag te formuleren is het initiatief ‘Creating one million homes’ gestart op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.