Onderzoek naar onderwijsinnovatie

Bouwkunde Delft scoort uitstekend in de internationale rankings. De faculteit Bouwkunde doet veel hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in het domein van de gebouwde omgeving. Daarnaast leidt de faculteit ook honderden bouwkundig ingenieurs per jaar op in allerlei deeldisciplines. Tegelijkertijd worden de vraagstukken waar bouwkundigen voor staan steeds complexer. Digitalisering, circulariteit, open data, een globaliserende economie en stormachtige ontwikkelingen in techniek, demografie, milieu, mobiliteit en verstedelijking stellen de bouwkundesector voor nieuwe uitdagingen.

Vanwege deze redenen is er steeds meer behoefte om bestaande curricula vakinhoudelijk, didactisch én organisatorisch continu te actualiseren: agile education. Daarnaast hebben allerlei digitale onderwijstechnologieën versneld hun intrede gedaan door de Covid periode. Remote, online, blended en hybrid teaching zijn inmiddels niet meer weg te denken begrippen geworden: technologies to stay. Al deze uitdagingen vragen vernieuwde werkwijzen in het onderwijs. Kortom, onderwijsinnovatie en onderwijsonderzoek zijn nodig! Onderzoek dat vakinhoud en onderwijskundige aspecten combineert.

De faculteit Bouwkunde doet wetenschappelijk onderzoek naar haar onderwijs(innovaties). De aanpak is gebaseerd op een academische reflectie op het eigen curriculum en didactische aanpak, aan de hand van onderwijskundig onderzoek, interdisciplinaire samenwerking tussen bouwkundigen en onderwijskundigen, dataverzameling en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere ingenieurs- en bouwkundeopleidingen.

TU Delft geeft inmiddels ruim baan aan academische carrières met accent op onderwijs en daarmee ook aan onderwijskundig leiderschap en onderzoek naar onderwijs(innovaties); de faculteit Bouwkunde heeft de handschoen opgepakt. Het Onderzoek naar onderwijsinnovatieteam nodigt Bouwkunde docenten en onderzoekers uit hun kennis, ervaringen en ideeën over onderwijsinnovaties voor de bouwkundeopleiding te delen.

Thema's

Het programma Onderzoek naar onderwijsinnovatie gaat kennis ontwikkelen langs vijf hoofdlijnen: