Onderzoek naar onderwijsinnovatie

Bouwkunde Delft scoort uitstekend in de internationale rankings. De faculteit Bouwkunde doet veel hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in het domein van de gebouwde omgeving. Daarnaast leidt de faculteit ook honderden bouwkundig ingenieurs per jaar op in allerlei deeldisciplines. Maar hoe weet je of een onderwijsprogramma goed is en of je met je opleidingen en cursussen bereikt wat je wilt bereiken? Ook daar is onderzoek voor nodig! Onderzoek dat vakinhoud en onderwijskundige aspecten combineert. De faculteit Bouwkunde doet wetenschappelijk onderzoek naar haar onderwijsinnovaties.

De aanpak is gebaseerd op onderwijskundig onderzoek, interdisciplinaire samenwerking tussen bouwkundigen en onderwijskundigen, dataverzameling en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere ingenieurs- en bouwkundeopleidingen. Dat kan de komende jaren voor interessante veranderingen in de curricula zorgen.

Digitalisering,  een globaliserende economie en stormachtige ontwikkelingen in techniek, demografie, milieu, mobiliteit en verstedelijking stellen de bouwkundesector voor nieuwe uitdagingen. Bestaande curricula zullen continu geactualiseerd moeten worden: agile education.

Onderzoek naar onderwijsinnovatie is een speerpunt van de TU Delft, de faculteit Bouwkunde heeft de handschoen opgepakt. Bekijk als voorbeeld de resultaten van 2018-2019. Het Onderzoek naar onderwijsinnovatieteam nodigt Bouwkunde docenten en onderzoekers uit hun kennis, ervaringen en ideeën over onderwijsinnovaties voor de bouwkundeopleiding te delen.

Thema's

Het programma Onderzoek naar onderwijsinnovatie gaat kennis ontwikkelen langs vijf hoofdlijnen:

/* */