Academische vaardigheden

Bouwkunde is een praktische ingenieurswetenschap, voor een groot deel gericht op het verkennen, aanpakken en/of oplossen van ruimtelijk-maatschappelijke (ontwerp)vraagstukken. Academische vaardigheden richten zich daarbij niet alleen op disciplinaire onderzoeks- en ontwerpmethoden, maar ook op transversale vaardigheden zoals argumentatie, presentatie, discussie, positionering, beoordeling, samenwerken, koers bepalen en houden, data en informatie geletterdheid, verantwoordelijkheid, en ondernemendheid.

Het ontwikkelen van een academische attitude van een kritisch-reflectieve ontwerper is voor ons leidend. Binnen Bouwkunde zijn daarbij de relaties tussen onderzoek en ontwerp essentieel: onderzoek voor ontwerp, onderzoek naar ontwerp, onderzoek door ontwerp. Studenten moeten grip krijgen op het ontwerpen als academische activiteit en wanneer welke vorm van ontwerponderzoek past bij welke vraagstelling.

Key projects

  • Angeliki Sioli - NWO/NRO Comenius project Words of Imagination
  • Leo vd Burg and MaartenJan Hoekstra – the development of the new bachelor ‘leerlijn Wetenschap en Vaardigheden’ and the personal development (reflection) program.
  • Newton, C. & Rocco, R. - TU Delft Centre for the just city - Planning & Design for Fair, Inclusive Cities, Regions and Communities. Partnered by TU Delft Design for Values institute and TU Delft Global.
  • Louis Lousberg, Paul Chan and John Heintz - Book project (forthcoming in 2023) Interventionist Research Methods: A critical guide on research to engineer change by. Sponsored by the 4TU Centre for Engineering Education

Key publications