Onderzoekers

Het Product Evaluatie Laboratorium (PEL) is een onderzoeksfaciliteit binnen de afdeling Product Innovatie Management van de faculteit Industrieel Ontwerpen. Zij biedt sinds 1987 diverse diensten en voorzieningen aan voor het doen van consumentenonderzoek ten behoeve van de wetenschap en het onderwijs.

Het PEL biedt de volgende faciliteiten:

 1. Consumentenpanel (ca. 1700 huishoudens)
  Een huishouden kan uit meerdere respondenten bestaan, welke geselecteerd kunnen worden op basis van socio- economische en demografische variabelen of het bezit van bepaalde duurzame producten. Per respondent zijn meer dan 250 variabelen bekend.
 2. Onderzoeksruimte
  Deze ruimte is voorzien van twee videocamera’s en microfoons en is o.a. geschikt voor het uitvoeren en opnemen van interviews en groepsdiscussies.
 3. Controle- en observatieruimte
  Deze ruimte is voorzien van monitoren en video- en audioapparatuur. Hiermee kan de onderzoeksruimte geobserveerd worden en kunnen er opnames worden gemaakt.
 4. Belcentrale
  In deze ruimte, voorzien van een netwerk van computers en handsfree telefoons, vindt het voorbereidend werk plaats (o.a. het selecteren en uitnodigen van respondenten).

Wat voor onderzoeken zijn mogelijk?

Het PEL faciliteert in onderzoek gericht op consumentenproducten. Dit kunnen alle aspecten van productontwikkeling zijn, zoals het testen van productconcepten, productgebruiksonderzoek en oriënterend onderzoek. Met de medewerking van de panelleden van het PEL-panel worden schriftelijke, mondelinge, telefonische of internet onderzoeken gedaan. 

Wie kan van het PEL gebruik maken?

Niet alleen onderzoekers en studenten van de TU Delft kunnen van de diensten van het PEL gebruik maken, maar ook onderzoekers van andere universiteiten of het bedrijfsleven. Echter, het is een vereiste dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat en dat het een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs. Zo kan een extern bedrijf van de faciliteiten gebruik maken, wanneer bijvoorbeeld een student bij het onderzoek betrokken is in het kader van een afstudeerproject.

De kosten

Als onderdeel van de TU Delft levert het PEL haar diensten tegen een zeer schappelijke prijs (non-profit).