Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar geeft de TU Delft voor de opleiding Bouwkunde een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 45 studiepunten (EC) moet halen om de opleiding te mogen voortzetten. Dit is driekwart van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar (60 EC). Vrijstellingen voor afzonderlijke vakken op basis van activiteiten voorafgaand aan je eerste studiejaar bij Bouwkunde tellen niet mee voor de BSA-norm. Wanneer je de BSA-norm niet haalt, moet je stoppen met de studie Bouwkunde aan de TU Delft en kun je je daarna gedurende vier jaar lang niet inschrijven voor de opleiding Bouwkunde aan de TU Delft.

Meer uitgebreide informatie over het BSA is te vinden op de centrale pagina.

Uitstel BSA-norm

Wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden waardoor je niet aan de BSA-norm kunt voldoen, kun je een aanvraag indienen voor uitstel van het BSA. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen dan kun je het aanvraagformulier met de vereiste bijlagen sturen naar het secretariaat van de BSA-commissie. Het secretariaat van de BSA commissie is te bereiken via het secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken kamer BG.OOST.110, mail: BSA-BK@tudelft.nl.

Stoppen v├│├│r februari

Je krijgt geen bindend studieadvies als je je v├│├│r 1 februari uitschrijft. Je kunt je dan volgend collegejaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Je moet dan opnieuw een BSA van minimaal 45 EC halen. Let wel op: als je opnieuw dezelfde opleiding gaat doen, dan tellen reeds behaalde EC's een studiejaar later niet mee voor het behalen van de BSA-norm.

Als je je na 1 februari uitschrijft krijg je wel een bindend studieadvies.

FAQ

Voor algemene vragen,specifieke situaties en uitzonderingen kun je ook kijken naar de FAQ.