EMMA - Beoordeling

Beoordeling ontwerpprojecten

Tijdens een ontwerpproject wordt steeds feedback gegeven door de docent. Deze feedback is gericht op de tussentijdse ontwerpproducten en op de wijze om tot een resultaat te komen: het ontwerpproces. Tot slot wordt ieder ontwerpproject afgerond met feedback en een beoordeling.

Bij een beoordeling kijken docenten naar het ontwerp als geheel. Hoe verschillend de ontwerpen ook zijn, er is een aantal algemene termen waarop alle ontwerpen beoordeeld worden: samenhang en betekenis, juistheid en uitwerking. Per ontwerpproject kunnen deze termen worden uitgelegd in de context van dat specifieke project.

In de beoordeling gaat het dus vooral om wat gepresenteerd wordt. Daarnaast kunnen ook de wijze van presenteren en het verrichte onderzoek een rol spelen bij de beoordeling.

De algemene termen zijn hieronder beschreven.

EMMA Critera