Uittreksel diploma en verklaringen

Een overzicht van de verschillende uittreksels en verklaringen vind je hier onder.

Uittreksel uit Mijn diploma's

  • Diploma behaald vanaf 1996, Nederlandstalig

Het Mijn diploma's wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW. Een uittreksel uit het Mijn diploma's is een beveiligd pdf-bestand en is equivalent aan een gewaarmerkte kopie van het diploma.

Voor werkgevers en screeningbureaus

Werkgevers en screeningbureaus hebben geen rechtstreekse toegang tot de gegevens in het Mijn diploma's. Enkel met toestemming van de diplomahouder zelf kan een werkgever of screeningbureau gegevens opvragen uit het Mijn diploma's. Meer informatie hierover staat op de website van DUO

Voor alumni

Via Mijndiplomas.nl kun je als alumnus een uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Je dient daarvoor in te loggen met je DigiD. Indien je geen DigiD hebt, kun je een e-mail sturen naar diplomadiensten@duo.nl. Het is ook mogelijk om een officieel uittreksel op papier aan te vragen.

Verklaring door TU Delft

  • Diploma behaald vanaf 1996, Engelstalig
  • Diploma behaald voor 1996

Een verklaring van afstuderen kan je opvragen via deze website.

Aanvragen van derden worden alleen in behandeling genomen indien voorzien van een schriftelijke toestemming van de betreffende alumnus.