Over ons

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Wij bevorderen dat de TU Delft tot de wereldtop kan behoren. Wij slaan een brug tussen de TU Delft, haar alumni én bedrijven. Ons motto is: Team up with Excellence

Het team van het Universiteitsfonds werkt samen om het onderzoek, onderwijs en de individuele talentontwikkeling aan de TU Delft kracht bij te zetten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de top van het bedrijfsleven, private equity & banking, consultancy en het college van bestuur van de universiteit zelf.

Met giften van alumni, medewerkers, particulieren, stichtingen en bedrijven die wetenschap een warm hart toedragen, zetten we alles in het werk om talentvolle studenten en wetenschappers in staat te stellen om hun ambities waar te maken en maatschappelijke impact te realiseren.

Bestuur Universiteitsfonds Delft

De bestuursfuncties van het Universiteitsfonds zijn onbezoldigd.

Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds

Jasper Peterich

Team Universiteitsfonds Delft

Team Universiteitsfonds

V.l.n.r. Ella Dongstra, Cindy de Visser, Jacqueline Kalkman, Evelyne Esveld, Machteld von Oven, Eelco Akkerboom en Ingrid Janssen.

Contact: Ufonds@tudelft.nl

Alumni Relations Team

Team Alumni Relaties

V.l.n.r. Janneke Hermans, Mechteld van Beijeren, Angeline Westbroek, Anouk Dijkstal, Ben van Arkel, Evelyne Esveld, Suzanne Aandewiel en Renske Vugts.
Contact: alumnirelations@tudelft.nl

Executive Grant Committee

De Executive Grant Committee (EGC) bestaat uit vertegenwoordigers die door de faculteiten van de TU Delft worden aangewezen. De commissie is bevoegd om de bestemming aan te wijzen van de door het bestuur ter beschikking gestelde gelden. Daarnaast beslist de commissie zelfstandig over het al dan niet toekenning van subsidies.

  • Voorzitter: prof. K. van der Werff
  • BK: prof.dr.ir. V.H. Gruis
  • TBM: Drs. J.K. Dekker
  • LR: ir. J.A. Melkert
  • TNW: ir. P.L.J. Swinkels en dr. C.W. Hagen
  • CiTG: dr.ir. M.C.M. Bakker en dr. M.E. Donselaar
  • IO: prof.dr.ir. P. Vink
  • EWI: prof.dr.ir. A. Smets
  • 3mE: prof.dr.ir. B.J. Boersma

ANBI status

Het Universiteitsfonds Delft is een stichting met ANBI-status. Dit betekent dat giften die gedaan worden aan het Universiteitsfonds Delft mogelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. De officiële naam van het Universiteitsfonds Delft is Stichting Universiteitsfonds Delft. De stichting is ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 411.45.319 met het fiscale nummer 0027.60.502. Wilt u meer informatie over onze resultaten en een financiële verantwoording? Dan verwijzen wij u graag naar ons Jaarverslagen en onze Vriendenberichten.

Acceptatie van donaties

Een van de strategische prioriteiten van de TU Delft is om een toename van de inkomende middelen via donaties (4de geldstroom-financiering) te bewerkstelligen. Het Protocol acceptatie van donaties door de Technische Universiteit Delft heeft als doel dat op een consequente manier met alle donaties omgegaan wordt, en dat acceptatie op een verantwoorde manier gebeurt. Dit protocol is van toepassing op alle financiële donaties aan de TU Delft, zowel directe donaties als indirecte donaties via het Universiteitsfonds Delft. 

Culturele aanvragen

Voor culturele aanvragen ten behoeve van de TU Delft bestaat Stichting Prometheus.

/* */