Samen versnellen we de energietransitie

We staan in Nederland aan het begin van een enorme energietransitie. Om onze CO2-uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde te beperken en hiermee een leefbare planeet achter te laten voor toekomstige generaties. Dag in dag uit werken wetenschappers aan TU Delft aan projecten die dit proces versnellen. Met de campagne ‘Tech for Energy’ draagt het Universiteitsfonds Delft bij aan deze onderzoeken en aan de ambitie van de universiteit om hierin in Nederland een voortrekkersrol te nemen. We ondersteunden reeds het 24/7 Energie Lab, een fieldlab onderzoek naar een lokaal CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Ondertussen is er nog een Lab op dit onderwerp geopend op de campus van TU Delft, het Floating Renewables Lab. Net als bij het 24/7 Energie Lab vragen we ook bij dit lab aan Delftse alumni om met ons mee te doen.

Floating Renewables Lab

Op zee is er veel ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Probleem is dat de meeste gebieden dieper zijn dan 60 meter, te diep voor het plaatsen van vaste installaties. Drijvende windturbines, zonnepanelen en andere energieopwekkers bieden de oplossing. Omdat de technologie die nodig is om dat op grote schaal te doen nog in de kinderschoenen staat, heeft dr.ir. Axelle Viré in Delft het initiatief genomen voor het Floating Renewables Lab.

“TU Delft is wereldberoemd om de kennis van windenergie”, vertelt Axelle Viré. “Dat is een van de redenen dat ik hiernaartoe ben gekomen. Maar ook op het gebied van offshore engineering staat de universiteit hoog aangeschreven. Voor drijvende windturbines hebben beide expertises elkaar nodig en zo ontstond het idee van het Floating Renewables Lab.” 

Ja, ik steun de versnelling van de energietransitie

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Energy)

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Health)
Ik doneer aan het Universiteitsfonds Delft

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)
Ik machtig het Universiteitsfonds Delft voor

Hoewel de techniek momenteel nog in de kinderschoenen staat, is de potentie enorm.

― Dr. Ir. Axelle Viré, Specialist windenergie Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

24/7 Energie Lab

Een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving

Van de Nederlandse energiebehoefte komt 35 procent uit de gebouwde omgeving. De huizen en kantoren waar we wonen en werken. Wanneer we erin slagen om die energievraag CO2-neutraal te maken, zetten we een grote stap vooruit in de energietransitie. 

Met het project 24/7 Energie Lab ontwikkelen we daarom een autonoom en CO2 vrij energiesysteem voor de bebouwde omgeving op buurt niveau. Hiervoor gebruiken we alle kennis en innovaties van de TU Delft en andere partners en combineren en testen we bestaande en nieuwe technologie in het unieke living lab ‘The Green Village’. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar betaalbaarheid, acceptatie en regelgeving.

Niets doen is voor John Schmitz geen optie

Oud-decaan John Schmitz is een van de initiatiefnemers van het 24/7 Energie Lab. Over zijn motivatie is hij duidelijk. “Ik vind dat we een leefbare planeet moeten achterlaten aan toekomstige generaties en dus ook aan mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Dit project is mijn manier om een steentje bij te dragen. Om lokaal impact te maken en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zodat ik later kan zeggen, ik heb gedaan wat ik kon.”

Doet u mee? Met een donatie aan het Universiteitsfonds Delft maakt u de uitbreiding van het 24/7 Energie Lab mogelijk en draagt u bij aan het versnellen van de energietransitie. 

Dit project is mijn manier om een steentje bij te dragen. Om lokaal impact te maken en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zodat ik tegen mijn kleinkinderen kan zeggen, ik heb gedaan wat ik kon.

― Prof.dr. John Schmitz
/* */