Samen versnellen we de energietransitie

We staan in Nederland aan het begin van een enorme energietransitie. Om onze CO2-uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde te beperken en hiermee een leefbare planeet achter te laten voor toekomstige generaties. Dag in dag uit werken wetenschappers aan TU Delft aan projecten die dit proces versnellen. Met de campagne ‘Tech for Energy’ draagt het Universiteitsfonds Delft bij aan deze onderzoeken en aan de ambitie van de universiteit om hierin in Nederland een voortrekkersrol te nemen. We ondersteunden reeds het 24/7 Energie Lab, een fieldlab onderzoek naar een lokaal CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Ondertussen is er nog een Lab op dit onderwerp geopend op de campus van TU Delft, het Floatable Renewables Lab. Net als bij het 24/7 Energie Lab vragen we ook bij dit lab aan Delftse alumni om met ons mee te doen.

Floating Renewables Lab

Als het aan het Nederlandse kabinet ligt, is alle gebruikte energie in 2050 afkomstig uit duurzame bronnen. Maar om dit doel te kunnen halen, moet er – op grote schaal – gebruik worden gemaakt van drijvende windturbines, stelt Axelle Viré, windexpert aan de TU Delft.

De Nederlandse zee is ondiep, waardoor we windturbines op de bodem kunt bevestigen. Maar zodra de zee dieper is dan ongeveer vijftig meter, kun je de molens niet meer vastzetten op de bodem. Althans, het is dan veel gedoe en niet meer rendabel. Je zult ze op drijvende platforms moeten zetten die je met kabels en ankers op hun plek houdt. Het is een techniek die nu nog in de kinderschoenen staat, maar waarvoor inmiddels veel interesse is. Dit zal worden aangevuld met oceaanenergie, drijvende zonne-energie en offshore waterstof.

Hoe dit mogelijk te maken wordt onderzocht in het Floating Renewables Lab op de campus van TU Delft. Dit Lab is een combinatie van acht bestaande faciliteiten die virtueel aan elkaar worden geknoopt. Sommige onderdelen van het systeem worden fysiek getest, terwijl anderen worden nagebootst met behulp van numerieke modellen. Dit vereist snelle – maar nauwkeurige – modellen. Onderzoek op het gebied van AI kan hierbij als hefboom fungeren, zodat die real-time modellen alsmaar beter en beter worden.’ Tot nog toe zijn er maar weinig plekken in de wereld waar op deze manier – en in deze omvang – onderzoek gedaan wordt naar drijvende windturbines. 

Ja, ik steun de versnelling van de energietransitie

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Energy)

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Health)
Ik doneer aan het Universiteitsfonds Delft

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)
Ik machtig het Universiteitsfonds Delft voor

Hoewel de techniek momenteel nog in de kinderschoenen staat, is de potentie enorm

― Axelle Viré

24/7 Energie Lab

Een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving

Van de Nederlandse energiebehoefte komt 35 procent uit de gebouwde omgeving. De huizen en kantoren waar we wonen en werken. Wanneer we erin slagen om die energievraag CO2-neutraal te maken, zetten we een grote stap vooruit in de energietransitie. 

Met het project 24/7 Energie Lab ontwikkelen we daarom een autonoom en CO2 vrij energiesysteem voor de bebouwde omgeving op buurt niveau. Hiervoor gebruiken we alle kennis en innovaties van de TU Delft en andere partners en combineren en testen we bestaande en nieuwe technologie in het unieke living lab ‘The Green Village’. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar betaalbaarheid, acceptatie en regelgeving.

Niets doen is voor John Schmitz geen optie

Oud-decaan John Schmitz is een van de initiatiefnemers van het 24/7 Energie Lab. Over zijn motivatie is hij duidelijk. “Ik vind dat we een leefbare planeet moeten achterlaten aan toekomstige generaties en dus ook aan mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Dit project is mijn manier om een steentje bij te dragen. Om lokaal impact te maken en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zodat ik later kan zeggen, ik heb gedaan wat ik kon.”

Doet u mee? Met een donatie aan het Universiteitsfonds Delft maakt u de uitbreiding van het 24/7 Energie Lab mogelijk en draagt u bij aan het versnellen van de energietransitie. 

Dit project is mijn manier om een steentje bij te dragen. Om lokaal impact te maken en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zodat ik tegen mijn kleinkinderen kan zeggen, ik heb gedaan wat ik kon.

― Prof.dr. John Schmitz
/* */