Floating Renewables Lab

Versnelt de energietransitie

Op zee is er veel ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Probleem is dat de meeste gebieden dieper zijn dan 60 meter, te diep voor het plaatsen van vaste installaties. Drijvende windturbines, zonnepanelen en andere energieopwekkers bieden de oplossing. Omdat de technologie die nodig is om dat op grote schaal te doen nog in de kinderschoenen staat, heeft dr.ir. Axelle Viré in Delft het initiatief genomen voor het Floating Renewables Lab.

“TU Delft is wereldberoemd om de kennis van windenergie”, vertelt Axelle Viré. “Dat is een van de redenen dat ik hiernaartoe ben gekomen. Maar ook op het gebied van offshore engineering staat de universiteit hoog aangeschreven. Voor drijvende windturbines hebben beide expertises elkaar nodig en zo ontstond het idee van het Floating Renewables Lab.” 

In het lab worden acht faciliteiten op de campus van TU Delft uitgebreid en aan elkaar gekoppeld. Zo wordt ‘hardware in the loop’ testen mogelijk waarbij de output van het ene onderzoek, de input van de ander wordt. Dit slaat een brug tussen fysieke experimenten en numerieke modellering om bijvoorbeeld golfbelasting in een windtunnel of windbelasting in een golfslagtank na te bootsen. Complexe aerodynamica, drijver stabiliteit, zeewaardigheid van systemen en zelfs opslag en transport van energie met waterstof zijn uitdagingen die kunnen worden onderzocht in het Floating Renewables Lab. 

 

Wanneer het lab straks klaar is, hebben we op twee vierkante kilometer alle specialismen bij elkaar en gekoppeld. Dat is echt heel bijzonder.

― dr. ir. Axelle Viré , Specialist windenergie Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Voor testen en innovatie

Het lab wordt een plek voor innovatie en testen en dat gaat helpen de energietransitie in Europa te versnellen. “Hoe nauwkeuriger we op lab niveau kunnen testen, hoe minder dure en tijdrovende testen op grotere schaal nodig zijn. Omdat we een universiteit zijn kunnen onderzoekers en studenten hier ook radicale nieuwe ideeën gaan uitwerken. Ideeën die voor de industrie zelf te risicovol zijn om mee aan de slag te gaan.”

Belangrijk voor Nederland

Hoewel Nederlandse zeegebieden niet zo diep zijn, is dit lab ook voor ons land van groot belang. “Ten eerste moeten we de energietransitie in een breder perspectief bekijken.”, legt Axelle Viré uit. “We zijn aangesloten op het Europese grid en importeren energie. De ambitie van Europa is om de duurzame energieopwekking op zee te vergroten van 12 GW nu naar 400 GW in 2050. Dat kan alleen als we in staat zijn om op grote schaal drijvende installaties te produceren en installeren.” “Ten tweede is het voor de Nederlandse offshore-industrie van belang. Deze zijn al betrokken bij de huidige ontwikkelingen en voor hen zijn testfaciliteiten van hoog niveau en hoogopgeleid gespecialiseerd personeel cruciaal om voorop te blijven lopen in de markt. Tenslotte is het voor de positie van TU Delft zelf een belangrijke kans.

We zijn al pionier in windenergie-onderzoek en offshore engineering en dit lab breidt die positie verder uit. Ook geeft het een nieuwe generatie Delftse ingenieurs de kans zich te ontwikkelen op het gebied van alle vormen van duurzame energieopwekking op zee.

― dr. ir. Axelle Viré, Specialist windenergie Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Op korte termijn van start

Voor de realisatie van het lab zijn nog grote investeringen nodig. Het gaat om het upgraden van faciliteiten, aanschaffen van hardware zoals extra hexapods, maar ook het investeren in mensen. De universiteit gaat een bijdrage doen, industriepartners zijn geïnteresseerd en er zijn kansen voor overheidsfinanciering op de lange termijn. “Bijdragen van alumni zijn zeer welkom. Die zorgen ervoor dat we al op korte termijn van start kunnen. Met de aanschaf van apparatuur of het starten van een PhD-traject. Elke bijdrage helpt!

Onze megahexapod kan bewegingen en krachten uitoefenen in zes onafhankelijke vrijheidsgraden tot een Meganewton. Hiermee kunnen we de bewegingen simuleren die drijvende energie-installaties op zee ervaren.

― Dr. Carey Walters (ME), Test Bench for Turbine Towers

In ons deel van het lab voeren we modelproeven uit waarbij we de hydrodynamische belastingen en bewegingen van de volledige drijvende installatie analyseren, van de verankeringslijn via de drijvende constructie tot aan de bewegende rotor. Dat is essentieel omdat die met elkaar interageren.

― Dr. ir. Sebastian Schreier (ME), Wave Tank

Mijn specialisme is het ontwerpen en testen van constructies waarop offshore energie-installaties worden geplaatst. Met nieuw te ontwerpen onderdelen en besturingssystemen kunnen we hardware-in-the-loop testen realiseren en de faciliteiten van het lab echt integreren.

― Prof.dr. Andrei V. Metrikine (CEG), Test Bench for Turbine Tower, Ice Chamber, Acoustic lab

Ja, ik steun de versnelling van de energietransitie

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Energy)

UFD - Eenmalige donatie met Mollie (Technology for Health)
Ik doneer aan het Universiteitsfonds Delft

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)

UFD - donatie via machtiging (Technology for Energy)
Ik machtig het Universiteitsfonds Delft voor