Nieuws

20 september 2023

De Delftse Bomenatlas: meer dan slechts kaarten

De Delftse Bomenatlas: meer dan slechts kaarten

Wist je dat veel steden ook bossen zijn? Je kunt het zelf zien als je Google Maps op satellietbeeld zet. Vanuit de lucht zie je dat de gemiddelde boombedekking in steden vaak meer dan 40% is, ruim boven de ondergrens van de classificatie 'bos'. Bepaalde delen van Delft bereiken zelfs 65%, wat meer is dan de meeste natuurlijke bossen in Europa. Maar wat voor soort bos is Delft? Of, beter gezegd, welke soorten vinden we in Delft?

20 september 2023

Marina Tabassum benoemd als hoogleraar Architectural Design for Climate Adaptation

Marina Tabassum benoemd als hoogleraar Architectural Design for Climate Adaptation

Marina Tabassum woont en werkt in Bangladesh. Voor haar is ‘Architectural Design for Climate Adaptation’ niet zozeer een keuze als wel een noodzaak. Daarbij hanteert ze een eigen stijl, gebaseerd op kennis over de lokale klimaatomstandigheden, materialen, geschiedenis, cultuur en gemeenschap. Marina Tabassum is per 15 september 2023 benoemd als hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde.

28 augustus 2023

Kom Kijken: een tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek ontworpen door vijf studenten

Kom Kijken: een tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek ontworpen door vijf studenten

Vandaag opent de tentoonstelling 'Kom Kijken' in de Oude Kerk in Delft. De tentoonstelling viert zowel het leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek als het onderzoek binnen de microbiologie. Ze is het resultaat van ruim een jaar werk van kunstenaars, ontwerpers en een bouwteam. Essentieel voor het project waren de ontwerpen en marketing door studenten van de TU Delft Faculteit Bouwkunde.

10 augustus 2023

Ontwikkeling koopwoningmarkt past binnen normaal seizoenspatroon

Ontwikkeling koopwoningmarkt past binnen normaal seizoenspatroon

Het tweede kwartaal van 2023 laat een gunstigere koopprijsontwikkeling zien, evenals een hoger aantal afgesloten hypotheken en verkochte woningen. Dit past binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de koopwoningmarkt. Dit kan daarom nog niet gezien worden als de definitieve ommekeer van de huidige neerwaartse correctie op de koopwoningmarkt. Er zijn wel aanwijzingen dat een vrije val van transacties en prijzen niet te verwachten is in de komende maanden.

17 juli 2023

TU Delft lanceert online cursus Sustainable Building with Timber

TU Delft lanceert online cursus Sustainable Building with Timber

“De wijze van bouwen en materialiseren moet veranderen,” aldus Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft. Meer dan 35% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit de gebouwde omgeving, waarvan een derde specifiek gerelateerd is aan de productie van bouwmaterialen zoals beton, metaal en kunststoffen. Naast klimaatverandering zijn er nog andere uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft, zoals schaarste van grondstoffen, gezondheidskwesties en de noodzaak om voldoende woningen te bouwen.

14 juli 2023

Intreerede Zef Hemel: ‘Mooi land, een Odyssee.’

Intreerede Zef Hemel: ‘Mooi land, een Odyssee.’

In zijn Delftse onderzoek naar de revitalisering van stad en land, in het bijzonder Groningen en Friesland, neemt hoogleraar Zef Hemel het noordelijke landschap met zijn rijke bewoningsgeschiedenis als uitgangspunt. In de komende klimaatverandering moeten wij ons voorbereiden op zeespiegelstijging, verzilting, overstromingen, hitte en intense droogte.

28 juni 2023

Hoogleraren Urban Design slaan brug tussen universiteit en praktijk

Hoogleraren Urban Design slaan brug tussen universiteit en praktijk

De Faculteit Bouwkunde heeft twee nieuwe deeltijdhoogleraren bij de sectie Urban Design aangesteld: Anne Loes Nillesen en Tess Broekmans. Met hun praktijkervaring brengen ze waardevolle inzichten naar de academische wereld én andersom. “De TU Delft speelt een cruciale rol bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Daar hebben we goede ontwerpers voor nodig.”

21 juni 2023

Afscheidsrede hoogleraar Thijs Asselbergs ‘Over de nieuwe architect’

Afscheidsrede hoogleraar Thijs Asselbergs ‘Over de nieuwe architect’

Ter gelegenheid van het afscheid van Thijs Asselbergs als hoogleraar Architectural Engineering (AE&T) organiseert de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op dinsdag 4 juli het symposium 'Dag van de nieuwe architect' in de Oostserre. Om 16:00 uur spreekt Thijs zijn afscheidsrede ‘Over de nieuwe architect' uit. “Ik zie dit afscheid niet als een einde, maar als een nieuw begin”.

20 juni 2023

Klimaatverandering als spel - Comenius Grant voor Laura Cipriani

Klimaatverandering als spel - Comenius Grant voor Laura Cipriani

Met haar voorstel ‘Klimaatverandering als spel. (Mede)ontwerpen met kinderen aan het landschap van de toekomst’ heeft Laura Cipriani de prestigieuze Comenius Grant 2023 gewonnen. Met deze beurs kan zij haar visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen.

19 juni 2023

Overlijdensbericht hoogleraar Tillmann Klein

Overlijdensbericht hoogleraar Tillmann Klein

Afgelopen zaterdag ontving de faculteit Bouwkunde het verdrietige bericht dat onze gewaardeerde en zeer betrokken collega Prof. Dr.-Ing. Tillmann Klein na een lange strijd tegen kanker op 17 juni 2023 in Rotterdam is overleden. Ons diepste medeleven gaat uit naar Tillmanns vrouw Usch, zoon Jakob, familie, vrienden, zijn collega's en studenten. We wensen hen allen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.