Nieuws

07 april 2023

Open technologie laureaat voor ‘‘UPCAST GLASS: Upcycling van glasafval door gieten’

Open technologie laureaat voor ‘‘UPCAST GLASS: Upcycling van glasafval door gieten’

Het recyclen van glas reduceert het gebruik van primaire grondstoffen en energiegebruik tijdens productie. Alleen verpakkingsglas wordt nu gerecycled. Bijna al het andere glas wordt gedowncycled of gestort. De huidige glasproductieprocessen kunnen niet omgaan met de vervuiling en de chemische variaties in de reguliere afvalglasstromen.

07 april 2023

"De wooncrisis lossen we niet op door bouwen 1 miljoen woningen"

"De wooncrisis lossen we niet op door bouwen 1 miljoen woningen"

De wooncrisis staat tegenwoordig hoog op de politieke agenda. Dat was in 2019 nog wel anders. Bij TU Delft waren de contouren van het probleem destijds wél al in beeld. Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance) kreeg de vraag om het project 1M Homes te leiden. Centraal stond de vraag: is het noodzakelijk om één miljoen woningen bij te bouwen of kan het anders?

07 april 2023

Groeifondsgelden voor Toekomstbestendige leefomgeving

Groeifondsgelden voor Toekomstbestendige leefomgeving

Met het Nationaal Groeifonds investeert de Nederlandse regering miljarden in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Onlangs is voor het programma Toekomstbestendige Leefomgeving, waar industriële nieuwbouw- en renovatieoplossingen worden (door)ontwikkeld het definitieve budget toegekend.

28 maart 2023

“Duurzame toepassingen lossen niet vanzélf alle problemen op.”

“Duurzame toepassingen lossen niet vanzélf alle problemen op.”

Welke woorden zijn nodig om uitdrukking te geven aan wat je ervaart als je de IPCC-rapporten en de kranten leest? Om een echt duurzame toekomst te beschrijven? Silke Jonk (student industrial ecology TU Delft) en Elise Chalcraft (oud-student sociology and urban studies, EUR) maakten een woordenboek met tien nieuwe begrippen. Eén daarvan wordt voorgelegd aan Arjan van Timmeren hoogleraar Environmental Technology & Design en wetenschappelijk directeur van Resilient Delta Initiative.

28 maart 2023

Vier ontwerpen voor aardbevingsbestendige onderkomens voor Turkije en Syrië

Vier ontwerpen voor aardbevingsbestendige onderkomens voor Turkije en Syrië

Modulaire woningen die snel aangepast kunnen worden aan een gezinssituatie, puin slim hergebruiken als bouwmateriaal voor tijdelijke woningen, noodopvang in tentenkampen zo opzetten dat toch gemeenschappen samen kunnen zijn. Met zulke woonoplossingen en ontwerpen kwamen 50 studenten van de TU Delft na een onderwijsweek over aardbevingsbestendig bouwen en architectuur na humanitaire rampen.

28 maart 2023

Dick van Gameren herbenoemd als decaan van de faculteit Bouwkunde

Het College van Bestuur heeft Prof. ir. Dick van Gameren herbenoemd als decaan van de faculteit Bouwkunde. Hij trad in april 2019 aan als decaan en begint op 1 april aanstaande aan een tweede termijn van vier jaar.

16 maart 2023

Bouwkunde wetenschappers bij UN Water Conference

Bouwkunde wetenschappers bij UN Water Conference

Naar aanleiding van Wereld Waterdag is er een grote conferentie van de United Nations over water in de week van 20-24 maart. Deze UN Water Conference gaat over het versnellen van veranderingen om de water- en sanitaire crisis op te lossen. Wetenschappers en stakeholders vanuit de hele wereld komen samen tijdens de UN Water Conference om hun kennis te delen. Vanuit de TU Delft en onze faculteit zijn er ook meerdere bijdragen.

16 maart 2023

100 jaar Mythe Maison d’Artiste - De toekomst is aan de ingenieurs

100 jaar Mythe Maison d’Artiste - De toekomst is aan de ingenieurs

In 1923 werd Maison d’Artiste ontworpen door Cor van Eesteren en Theo van Doesburg in Parijs. Een wereldberoemd ontwerp, maar nooit gebouwd. Onder leiding van prof. Mick Eekhout hebben studenten destijds in 2002 een prototype gebouwd dat binnenkort op het voorplein van de faculteit wordt geplaatst. Eekhout heeft onlangs een innovatieve methode ontwikkeld waarmee het maison op 1:1 schaal zou kunnen worden gerealiseerd.

14 maart 2023

Campus NL 2023-2027: onderzoek voor en door universiteiten

Campus NL 2023-2027: onderzoek voor en door universiteiten

Universiteiten in Nederland lopen met het managen van hun campus aan tegen een aantal gemeenschappelijke uitdagingen. Denk aan grote aantallen instromende studenten, dilemma’s rond hybride werken en studeren, de krappe (studenten)woningmarkt, verduurzaming en een gezond werkklimaat. Onderzoeksproject Campus NL gaat komende vier jaar deze uitdagingen samenbrengen om het campusmanagement binnen elk van de 14 Nederlandse universiteiten (nog) effectiever en efficiënter te kunnen organiseren.

13 maart 2023

Studenten ontwerpen shelters voor getroffen Syrië en Turkije

Studenten ontwerpen shelters voor getroffen Syrië en Turkije

Na de aardbeving in Turkije / Syrie bivakkeerden duizenden getroffen inwoners van Turkije en Syrië in de ijzige buitenlucht zonder eerste levensbehoefte. Zoals vaker in een rampgebied zijn er onvoldoende geschikte opvang- of noodlocaties om al die getroffenen van een ramp op te vangen. Bij de faculteit Bouwkunde heeft een team van studenten en deskundigen het initiatief genomen om hun expertise in te zetten om een modulaire shelters te ontwerpen.