Universiteitsfonds Delft keert €50.000 uit aan ambitieuze studentenprojecten

Nieuws - 13 juni 2023


Twee keer per jaar kunnen ambitieuze studenten een aanvraag indienen bij het Universiteitsfonds Delft voor financiering van een innovatief project. Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en draait vaak om een nieuwe technologie of om aangepaste toepassing van een bestaande technologie. Onlangs keurde het Universiteitsfonds de aanvragen van vier ambitieuze projecten goed, voor een totaalbedrag van €50.000.

“Juist als student is het belangrijk om de kans te hebben dingen uit te proberen, ideeën in de praktijk te brengen, succes te behalen en fouten te kunnen maken”, vertelt Jasper Peterich directeur Universiteitsfonds Delft.

Via FAST (Funding Ambitious Students TU Delft), heeft het Universiteitsfonds sinds 2019 al honderden ambitieuze studenten ondersteund. Het fonds is hiertoe in staat dankzij giften van alumni, Goede Vrienden en via het Ir. Michael H. Wisbrun Fonds. De projecten worden beoordeeld door de Executive Grant Committee (EGC), bestaande uit hoogleraren en docenten van verschillende faculteiten. De beste ideeën kunnen op een bijdrage van maximaal €15.000,- rekenen. Ook worden de studenten verder begeleid in de uitvoering van hun project.

De volgende vier projecten werden positief beoordeeld op basis van de criteria innovatie, impact, haalbaarheid, begroting en persoonlijke ontwikkeling en ontvingen een bijdrage van het Universiteitsfonds:

1. DeltaV

€ 15.000,- toegekend


Met de ontwikkeling van een nieuwe technologie wil het DeltaV studententeam van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek raketmotoren efficiënter maken. Door poreuze materialen te gebruiken kan de koeling van essentiële onderdelen in de raketmotor worden verbeterd. Uiteindelijk willen de studenten een belangrijke bijdrage leveren aan het gebruik van meer duurzame brandstoffen in de ruimtevaart. 

Het DeltaV team werkt aan een prototype raketmotor met hogere efficiëntie.

We zijn ontzettend blij met de bijdrage van het Universiteitsfonds Delft aan ons plan om duurzamere aandrijving van raketmotoren te ontwikkelen.

2. Building emergence

€ 5.000,- toegekend


Deze multidisciplinaire groep studenten wil een platform creëren waar kunst en techniek samenkomen. Door samen te werken met kunstinstellingen en deel te nemen aan kunst- en technologiefestivals willen ze hun publiek door middel van ‘augmented reality’ bewust maken van de impact van digitalisering op onze samenleving. Met de bijdrage van het Universiteitsfonds wil de groep studenten werken aan nieuwe digitale kunstvormen. In een eerste expositie zullen infrarood projectors worden gebruikt om te laten zien hoe ons fysieke en digitale leven met elkaar verweven zijn. De EGC waardeerde de visie en het enthousiasme van dit team en is benieuwd naar de eerste resultaten.

3. Alpha Insulation

€ 15.000,- toegekend


Voor verduurzaming van oudere woningen zijn er verschillende isolatiematerialen voor tussen de muur op de markt. Deze groep studenten van de faculteit Bouwkunde wil een nieuw isolatiemateriaal introduceren, dat door innovatieve toepassingen zoals luchtkamers uitermate geschikt is om geluid te dempen en warmte binnen te houden. Met de grant kan de groep studenten het product op grotere schaal testen. De EGC was onder de indruk van zowel de presentatie als het product en waardeerde dat de aanvragers open waren over de mogelijke uitdagingen.

Demonstratie van het nieuw ontwikkelde isolatiemateriaal tijdens de EGC vergadering

4. Panestry

€ 15.000,- toegekend


Groene daken worden al tijden succesvol toegepast in de gebouwde omgeving om klimaatverandering te mitigeren. Casper van Tilburg, Thijs Kalkhoven en Noelle van Kouwen studeren aan de faculteit Bouwkunde zijn bezig met de ontwikkeling van een dakpan waarop mossen kunnen groeien. Zo kunnen ook huizen met schuine daken gebruikt worden om de stad groener te maken. De dakpannen met mos zorgen voor isolatie, betere afwatering en een vermindering van het ‘urban-heat island effect’. Het team heeft een aantal prototypes ontwikkeld en werkt samen met een partij om de aangepaste dakpannen te laten produceren.

Het team achter de groene dakpan, met groeven waarop zich mos kan hechten

Met de bijdrage van het Universiteitsfonds kunnen we onder andere gaan testen welke mossen zich het beste hechten en gebruikt kunnen worden voor onze toepassing.

Meer weten?

Wil je meer weten over de winnende concepten? Of bekijken op welke manier je als student een aanvraag kan indienen bij het Universiteitsfonds? Kijk dan op de website van FAST.

Ga naar de FAST website

Tech for impact

Ook kun je studenten ondersteunen hun ambities waar te maken door donateur te worden van het Universiteitsfonds Delft. Doe mee met de Tech for Impact jaarcampagne!

Ga naar de Tech for Impact website