Climate Design & Sustainability

Profiel

De sectie Klimaatontwerp is een samenwerkingsverband van de leerstoelen Bouwfysica, Installaties en Klimaatontwerp & Duurzaamheid. De sectie heeft vanuit AE+T raakvlakken met elk van de andere afdelingen van de faculteit Bouwkunde in Delft, met de afdeling Bouw van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in Delft en ook met de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven.

Missie

Een leidende rol spelen in het koppelen van wetenschap en praktijk bij het ontwerpen en ontwikkelen van een comfortabel en gezond klimaat in gebouwen en de leefomgeving buiten de gebouwen. Daarbij speelt integratie van duurzame klimaatconcepten in het architectonische en stedenbouwkundig ontwerp een centrale rol.

Onderwijs

In het onderwijs worden kennis en vaardigheden overgedragen op het gebied van klimaatontwerp in het algemeen, met basiskennis van Bouwfysica (warmte, vocht, geluid, licht, zon en wind) en Installaties (installatieconcepten en -componenten). Alles wordt mede geplaatst in de context van Duurzaam Bouwen. Het gaat om gezonde, comfortabele en energiebewuste gebouwen. Behalve voor de faculteit Bouwkunde wordt ook al het onderwijs in deze vakken verzorgd op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Daarnaast wordt geparticipeerd in interfacultaire en inter-universitaire mastervakken, zoals Industrial Ecology.

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Klimaatontwerp valt binnen het programma Green Building Innovation van de afdeling AE+T. Het onderzoek is gegroepeerd rond drie thema’s: "Comfortable en Healthy Environments" (Comfort), "Climate-Integrated Design" (Climate-ID) en "Low Exergy Design" (Exergy). Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:

  • Adaptief thermisch comfort
  • Daglicht en uitzicht / akoestiek in de zorgsector
  • Climate responsive building elements / Climate adaptive skins
  • Innovatieve isolatiesystemen
  • Synergy van regionale planning en exergie / Energy potential mapping
  • Duurzame projectontwikkeling 2015