Heritage & Design

FRAC, contemporary art center of the North Region, Dunkerque, France, 2014
Photo: ©Philippe Ruault

De leerstoel richt zich op het architectonisch ontwerpen aan erfgoed met het wetenschappelijk onderzoek als vertrekpunt. Programma, ontwerpconcept en uitwerking van het ontwerp komen voort uit de analyses van het oorspronkelijk gebouw en zijn context vanuit de architectonische, de cultuurhistorische en de technologische invalshoek. De leerstoel agendeert de onderzoeksvragen hiervoor en is ontvankelijk voor de onderzoeksresultaten. De expertise van de gehele sectie is vooral gericht op het architectonisch ontwerp als ‘eindproduct’. De invulling van de ontwerpleerstoel ligt in het verlengde hiervan.